Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kvartér extraglaciálních oblastí
Článek
    Nivní sedimenty a jejich stav poznání
    Půdní pokryv údolních niv
    Vývoj jižního údolního svahu Litavy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech
    Vývoj vegetace ve středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu