Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kvartér moravských úvalů
Článek
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
    Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc)
    Animal husbandry of Linear Ceramics Culture in Vedrovice
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Application of the acid ammonium oxalate method to samples from a loess-paleosol site near Bořetice (Czech Republic)
    Changes in the longitudinal and transversal sections of the loess cover at Modřice near Brno
    Chemical distinction between lithogenic and pedogenic iron oxides in environmental magnetism : search for the perfect solution
    Chemické složení granátů spraší v dyjskosvrateckém úvalu
    Clay minerals in a loess profile at Dolní Věstonice
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Dokumentace holocenních sedimentů ve šterkovně u Hulína (25-31 Kroměříž)
    Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sediments einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozänen Bodenbildungen
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dynamics of Cu, Zn, Cd, and Hg release from sediments at surface conditions
    Entwicklung des Thayatales im Nationalpark Podyjí (Tscheshische Republik) aufgrund der Morphographie und Schotteranalyse
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Evolution of South Moravian Flood Plains
    Excavation at Předmostí II in 1992 (district of Přerov)
    Exokrasový reliéf střední části konicko-mladečského pruhu
    Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu
    Fauna lokality Dolní Věstonice III (24-32 Brno)
    Fauna z Předmostí - výzkum z roku 1992 (25-13 Přerov)
    Fluviální akumulace v Brně-Černovicích (24-43, Šlapanice)
    Fosilní měkkýši z lokality Černovice II (24-43, Šlapanice)
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Geochemická charakteristika fosilních půd významných moravských lokalit
    Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit (34-24 Ivančice, 34-12 Pohořelice, 34-23 Břeclav)
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd") (34-23 Břeclav)
    Geologická minulost Pavlovských vrchů
    Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů (34-24 Holíč)
    Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí (34-23 Břeclav)
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001 (34-24 Holíč)
    Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky (34-22 Hodonín)
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice)
    Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    A geometric approach to cranial sexual dimorphism in fossil skulls from Předmostí (Upper Palaeolithic, Czech Republic)
    Geomorphological and stratigraphic problems of loess series in Modřice near Brno (s. Moravia) : dedicated to the memory of Prof. Dr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc. (1909-1993), soil scientist and one of founders of the New Age Czech Quaternary Geology
    Granite landforms in South Moravia (Czech Republic)
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
    Herpetofauna středního pleistocénu mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Hospodářská zvířata kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích
    Human Remains from the Moravian Gravettian: Morphology and Taphonomy of Isolated Elements from the Dolní Věstonice II Site
    The incidence of Harris lines in the non-adult Great Moravian population of Mikulčice (Czech Republic) with reference to social position
    Jarošov - faunistická anomálie gravettských sídlišť
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice)
    Karpální kůstky u druhů Mammuthus primigenius a Palaeoloxodon antiquus a jejich význam pro taxonomii
    Ke genezi světlé mezipolohy uvnitř PK III v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině
    Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Kvartérně geologické a paleontologické výzkumy na jižní Moravě (34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    Kvartérně geologické, sedimentologické a sedimentárně-petrografické výzkumy v Mikulčicích, okres Hodonín (34-24 Holíč)
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Kvartérní obratlovci z lokalit Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea Olomouc
    Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova (34-23 Břeclav)
    Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221 (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-412 Šumperk (14-41 Šumperk)
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-414 Zábřeh (14-41 Šumperk)
    Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského Ostrohu (35-11 Veselí nad Moravou)
    Magnetic properties and paleoclimatic implications of loess-paleosol sequence of Czech Republic
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat (35-12 Strání)
    Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava) : 34-12 Pohořelice
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Mineralogy and geochemistry of loesses in southern Moravia
    Das Mittelwürm in den Lössen Südmährens und seine paläolithischen Kulturen
    Morfostratigrafická pozice postbadenských štěrkopísků v hliništi šlapanické cihelny. (24-43, Šlapanice)
    Morphostructural analysis of the Bohutický les Upland in the south Moravia
    Nález paleolitu ze Zkamenělého zámku (Březina, k.o. Střemeníčko, okr. Olomouc)
    Nálezy prokřemenělých dřev na Znojemsku
    Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice)
    Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě (34-24 Holíč)
    Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni
    Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic (24-34 Ivančice)
    Neolitický rondel v Mašovicích : kvartérní a paleopedologické výzkumy
    Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice
    Nová dendrochronologická laboratoř v Mikulčicích
    Nové nálezy fosilních kostí ze Znojemska (Sirenia a Equidae)
    Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích (34-12, Pohořelice)
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí (32-22 Vranov nad Dyjí)
    NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002 (32-22 Vranov nad Dyjí)
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    Organické sedimenty na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    Osteometric comparison of postcranial skeleton in fossil representatives of the family Elephantidae from chosen european localities
    Osteometrické srovnávání postkraniálního skeletu fosilních zástupců čeledi Elephantidae z vybraných evropských lokalit
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice lake
    Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer
    Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce : (25-33 Uherské Hradiště)
    Paleopedologický a kvartérní výzkum v okolí Pavlova (Pavlovské vrchy) (34-12 Pohořelice)
    Paleopedologický výzkum profilu v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Palynological and palaeoalgological study of the lakes in the Czech Republic
    Palynological study of Holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic)
    Pedosedimentary evolution of the last interglacial and early glacial sequence in the European loess belt from Belgium to central Russia
    Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín) (34-22 Hodonín)
    Pokračování "nivního" projektu v Mikulčicích
    Použití anizotropie magnetické susceptibility při výzkumu eolických sedimentů
    Poznámky k morfologii a stratigrafii modřické sprašové série (24-34 Ivančice)
    Poznámky k nalezištím a genezi moravských silicifikovaných dřev
    Present-day microseismicity of the eastern Sudetic Fault System and Plio-Quaternary development of the Upper Morava Basin
    Problémy "modřické terasy" v Brně-Pisárkách
    Projev inverze tvarových prvků na Malé Klajdovce (42-32 Brno)
    Prokřemenělá dřeva z Vlasatic
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Předběžná zpráva o výzkumu ostrakodové fauny čejčského jezera (34-21 Hustopeče)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera (34-21 Hustopeče)
    Předmostí - vyhodnocení fauny z výzkumu v roce 1992
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
    Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum (34-21 Hustopeče)
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum (34-22 Hodonín)
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Quaternary freshwater ostracode fauna from Krumvíř (Czech Republic)
    Record of changes of vegetation in sediments of the Morava River in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví
    "Révait" - netradiční drahý kámen z Ostrožské Nové Vsi
    Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876-1880: příspěvek k fluviální dynamice
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
    Scandinavian glaciations in the Bohemian Massif and Carpathian Foredeep and their relationship to the extraglacial areas
    Schreger pattern analysis of Mammuthus primigenius tusk: analytical approach and utility
    Shape analysis of sexual dimorphism in Upper Palaeolithic skulls from Předmostí (Czech Republic)
    Spodnopleistocenní terasy Dyje východně od Pavlovských vrchů : 34-23 Břeclav
    Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích (34-21 Hustopeče)
    Spraše na území Národního parku Podyjí
    Sprašový profil v Šatově, okres Znojmo (34-13 Dyjákovice)
    Subfosilní polygenetická pseudčernozem v návátých píscích při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd"), jižní Morava (34-23 Břeclav)
    Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem (34-22 Hodonín)
    Testate amoebae and foraminifera (Protozoa) from the salt meadow habitats in southern Moravia (Czech Republic)
    Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Tuřanská terasa v údolí mezi Stránskou skálou a Bílou horou (24-43 Šlapanice)
    Údolní niva a sídelně archeologický výzkum velkomoravských mocenských center
    The use of recently re-discovered glass plate photodocumentation of those human fossil finds from Předmostí u Přerova destroyed during World War II
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    Valounová asociace štěrkopísků nízké říční terasy v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Vltavín z Moravských Bránic
    Vltavínové šterky v oblasti západně od Ivančic na Moravě
    Vltavíny a jejich sběratelé na Znojemsku
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999) (24-32 Brno)
    Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III
    Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Výsledky pylové analýzy sedimentů vrstvy "C" z lokality Brno-Černovice (24-34, Ivančice)
    Výzkum kvartérních sedimentů a půd mezi Kobylím a Terezínem (Velký vrch) (34-21 Hustopeče)
    Výzkum kvartérních sedimentů u Milotic (34-22 Hodonín)
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů Hodonínska (34-22 Hodonín, 34-24 Holíč)
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě (34-22 Hodonín)
    Výzkum paleolitické lokality Moravský Krumlov IV
    Významné sprašové lokality jižní Moravy
    Wilder Weinstock (Vitis vinifera subsp. sylvestria) in Äneolithikum Mährischen Pforte (Mähren, Tschechische Republik)
    Workshop und Exkursion des AK Paläopedologie der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft am 20.-22. Mai 2004 in Pavlov, Südmähren
    Základní půdní mapa a mapa zranitelnosti půd NP Podyjí
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín
    Záznam změn vegetace v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice (34-22 Hodonín)