Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    láva provazová
Článek
    Havajské vulkány
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Interpretation of volcanic products - one of the keys to palaeo-environmental reconstructions : excursion giude
    Lom ve Studenci : okno do geologické minulosti Podkrkonoší