Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    led
Článek
    Extrémní povodně v době mrazů
    Floods in central Europe after the exceedingly severe winter season 1829/1830
    Jevy spojené s odtáváním sněhové pokrývky v tundrové zóně Krkonoš
    Led jako hornina
    Ledové jevy na malých tocích
    Nebezpečné ledové situace na našich tocích
    Podzemní led v kamenných sutích : Ostrůvky severské přírody s chladnomilnými rostlinami a živočichy v České republice
    Vertikální sloupky v podpovrchových vrstvách fasetových krystalů
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" v Národním parku Podyjí
    Vznik ledových povodní
    Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice