Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ledovec skalní
Článek
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Pleistocenní glacigenní a nivační modelace Jizerských hor
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Relict rock glaciers in the Central European Mid-Mountains. State-of-the-art