Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    legenda
Článek
    Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000
    Legenda podrobných geomorfologických map : digitální formát
    Mapa inženýrskogeologického rajonování v měřítku 1:50 000 v edici "Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů"
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Tvorba oblastních geologických a hydrogeologických map a regionálně geologických studií
    Tvorba účelových inženýrsko-geologických map stabilitních poměrů a map náchylnosti k porušení stability svahů v aplikaci ArcGis