Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    litologie
Článek
    7th day programme. Western Carpathians in the territory of the Czech Republic. Frontal part of the Magura Flysch Zone with the Fore-Magura Unit, the Silesian Unit and the Ždánice-Subsilesian Unit (Moravo-Silesian Beskydy Mts. and the Podbeskydská pahorkatina Upland)
    8th day programme. Stop 8.1: Landek Hill, Ostrava-Koblov; Nature Reserve "Landek Hill" in the area of the Mining Museum, the Anselm Mine
    63. sjezd Polské geologické společnosti a některé současné problémy geologie karpatského flyše
    The age of the Agios Konstantinos Limestone at Lavrion, Southeastern Attica, Greece
    Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany
    Application of microfacies analysis in the Lower Devonian of the Barrandian, central Bohemia
    The autochthonous Mesozoic on the eastern flank of the Bohemian Massif - an object of mutual geological efforts between Austria and ČSFR
    Autochtonní paleogenní výplň nesvačilské deprese a její význam pro naftovou prospekci
    Bátčanské vápence kiščelu juhoslovenskej panvy
    Das Bavarikum - eine tektonische Einheit im südwestlichen Moldanubikum (Böhmische Masse)
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Raum Goggendorf, Sitzendorf und Mittergrabern auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Raum Zellendorf - Pernersdorf auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen in den Miozän- und Quartärsedimenten im Nordost-Teil auf Blatt 22 Hollabrunn
    Biostratigrafia a mikrofácie vrchnojurskej a spodnokriedovej panvovej sekvencie v krížňanskom príkrove fatrika (profil Zrázy pri Dolnej Porube, Strážovské vrchy)
    Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince
    Blatnička
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
    Carboniferous conodonts from Brusník anticline (south Slovakia)
    Common occurrences of the ecologically restricted nannofossils in the Campanian sediments of the Ždánice Unit and Waschberg Zone, West Carpathians
    Comparison of calcareous nannoplancton factor assemblages and seasonally variable assemblages fixed in fecal pellets: the Early Oligocene of the Southern Moravia
    Conodont Fauna from the Pragian/Emsian boundary in the Mramorka and Stydlé vody Quarry (Barrandian, Czech Republic)
    Contrasting evolution of the basal formation in the southern and central parts of the Boskovice Furrow
    Contribution to the geology of the northern part of the Plzeň Basin and the southern part of the Carboniferous Žihle Basin
    Correlation of fluvial sediments of the Dyje and Morava rivers along the Czechoslovak-Austrian border
    The Cretaceous sediments filling vertical corrosion cavities in limestones of the Barrandian area
    Členění a korelace eggenburgu a ottnangu v jižní části karpatské předhlubně na jižní Moravě
    Day 5, stop 1: Hlásná Třebaň I
    Detrital tourmaline as an indicator of source rock lithology: an example from the Ropianka and Menilite formation (Skole nappe, Polish Flysch Carpathians)
    Development of a fore-mountain alluvial fan of the Olza River southern Poland) during the Pleistocene
    Dokumentace holocenních sedimentů ve šterkovně u Hulína (25-31 Kroměříž)
    eEarth and eWater multilingual digital geological database
    Evaporites on the NW Flank of the East Slovakian Neogene Basin
    Experimentální ražba v železnorudném dole Spešov - rozbor použitého nářadí
    Faciální členění příbřežních mořských sedimentů české křídy
    Facies development of Miocene formations in the southwestern part of the Carparthian Foredeep and its oil and gas prospects
    Field Trip 3 - Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Fammenian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
    Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku
    Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera : 34-21 Hustopeče
    Fytopaleontologické nálezy ve slánském souvrství z.od Knovíze (12-23 Kladno)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4 (03-42 Žacléř)
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geological interpretation of major regional units: The Kladská Unit
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologická stavba a uránové zrudněnie v perme severovýchodnej časti Slovenského rudohoria
    Geologická stavba bradlového pásma medzi Tulčíkom a Hanušovcami nad Topľou na východnom Slovensku
    Geologická stavba bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a litologická klasifikácia kriedových sedimentov novovymedzených sekvencií
    Geologická stavba juhovýchodného úpatia Malej Fatry
    Geologická stavba Kubínskej hole (Orava)
    Geologické poměry tunelu Klimkovice
    Geologické postavení skalicko-žitenických eocenních křemenců u Litoměřic
    Geologické střípky kolem proslulé brdské kóty 718,8
    Geologické výzkumy v račanské jednotce severně od Otrokovic (25-31 Kroměříž)
    Geologicko-litologická a petrograficko-geochemická charakteristika metamorfitov hronského komplexu jv. od Beňuša
    Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín
    Geologický vývoj západnej časti Turčianskej kotliny
    Geologický výzkum drobných výskytů kulmu v okolí Městečka Trnávky
    Geologický výzkum v Brně-Lužánkách, Příkop (24-324 Brno-sever)
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Geologie flyšových jednotek na území listu 31-12 Strání
    Geologie stanice metra Červený vrch v Praze
    Geology and Stratigraphy of the Carpathian Flysch Belt in Moravia
    Geology of fossil sites with the oldest Bohemian fauna (Lower Cambrian, Barrandian area)
    Geology of Ostrava-Karviná Coalfield
    Granitoid clastics on the SE margin of the Vienna Basin and Basin genesis
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    The gross environmental phenomenon of the classical Pragian stage (hot lowstand)
    The Hercynian molasse and younger deposits in the Intra-Sudetic Depression, SW Poland : studies in Geology of the Sudetes
    Hluk
    Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy) (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    The impact on the litho- and biofacial development of the Mid Devonian Kačaák [Kačák] Event in the Prague Basin, the Graz Palaeozoic and the Carnic Alps
    Indications of the Late Carboniferous eustatic and climatic oscillations in the Upper Silesian Basin
    Indikace fosilních říčních koryt v mšensko-roudnické pánvi geofyzikálními metodami
    Intraviséan movements in the Moravo-Silesian zone of the Bohemian Massif
    Introduction to the Post- Symposium Excursion: Bohemicum - a crustal segment within the Mid-European Variscan belt
    Inžinierskogeologická charakteristika údolia rieky Poprad v úseku od Starej Ĺubovne po hranicu s PR
    Inžinierskogeologické pomery strednej časti Ilavskej kotliny
    Jaklovecké vrstvy (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru (hornoslezská pánev)
    Jílová hmota litostratigrafických jednotek Barrandienu a středočeských metamorfovaných ostrovů
    K paleogeografii karpatu v oblasti Závodu (z. okraj slovenské části vídeňské pánve)
    K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc
    K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty)
    Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice) (02-223 Mikulášovice)
    Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie
    The Koněprusy Caves and the Golden Horse Hill
    Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd
    Krosněnská sedimentace - ukazatel časové posloupnosti orogenetických pohybů ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Křída Českého masívu na Moravě
    Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury : (13-14 Nymburk)
    Křídové sedimenty na Kolínsku, Kutnohorsku a v okolí Uhlířských Janovic (13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř : 13-44 Hlinsko
    Křídové sedimenty na území listu Kopidlno (13-12 Kopidlno)
    Křídové sedimenty ve výkopu ropovodu Ingolstadt mezi Řevničovem a Velvary (12-14 Rakovník, 12-12 Louny, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Ku spodnokriedovej bio- a litostratigrafii tatrickej spodnokriedovej sekvencie v zázrivskej doline (Bralo pri Párnici, Malá Fatra)
    Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát (profil Brodno pri Žiline)
    Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
    Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi : (13-14 Nymburk)
    Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko : (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-124 Rožmitál pod Třemšínem (22-12 Březnice)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-211 Příbram (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou : (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany : (22-22 Sedlčany)
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá : 11-42 Manětín
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Kvartérní sedimenty na území listu Semily (03-41 Semily)
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) : 13-14 Nymburk
    Lacustrine Successions in fault-bounded Basins: 1.Upper Anthracosia Shale (Lower Permian) of the North Sudetic Basin, sw. Poland
    Lečice Black Shale (Barrandien Upper Proterozoic, Central Czecholovakia): Euxenic Facies of a Starved Preflysch Basin
    Lithofacies and sedimentation of the Badenian (Middle Miocene) gypsum in the northern part of the Carpathian foredeep, Southern Poland
    Lithological and Metamorphic Development of Anoxic Environment in Geological History of Bohemian Massif
    Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín - 1 Borehole
    The lithology, geochemistry, and metamorphic gradation of the crystalline basement of the Cheb (Eger) Tertiary Basin, Saxothuringian Unit
    Litoeventy v české křídové pánvi
    Litoeventy v křídě Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny
    Litogeochemický výskum triasu v Nízkých Tatrách
    Litológia malcovského súvrstvia (magurská jednotka)
    Litologická charakteristika, rozšíření a geologická pozice domanínského souvrství v j. části třeboňské pánve
    Litologická charakteristika spodno- až svrchnokarbonského klastického komplexu ve vrtu Němčičky 5
    Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1 (24-43 Šlapanice)
    Litologicko-biostratigrafické štúdium jury a spodnej kriedy šiprúňkej sekvencie vo Velkej Fatre
    Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Litologie jury a spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu
    Litostratigrafická seizmika a seizmická stratigrafie. Metodické poznámky
    Litostratigrafické členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva)
    Litostratigrafie a biostratigrafie bádenu a sarmatu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
    Litostratigrafie a biostratigrafie panonu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
    Litostratygrafia permu pólnocno-wschodniego obrzezenia Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego - nowa propozycja
    Louka
    Lower Paleozoic NE of Znojmo and its relation to the underlying metamorphic rocks
    Marine Miocene deposits near Nowy Targ, Magura Nappe, Flysch Carpathians (South Poland)
    Matematické modelování vrstevnatého prostředí
    Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
    Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
    Mezozoikum - Svrchní křída
    Mg- and Fe-metasomatism from Gemer-Vepor Contact Zone
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část I. - klasifikační přístupy)
    Miocen w Trzebuni koĺo Myšlenic (Polskie Karpaty Zachodnie)
    Miocene deposits of the Carpathian Foredeep (according to results of oil and gas prospecting)
    Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
    Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
    Moravské paleozoikum
    Možnosti korelace sedimentárních sekvencí české křídové pánve s globálními eustatickými cykly
    Mutual relation of pre-flysch and flysch facies in the Moravian Paleozoic
    Nález bahenních svitků v pískovcích spodního triasu na lokalitě Devět křížů (severovýchodní Čechy)
    Nález predtriasové kory zvetrávania v Balážoch (Nízke Tatry)
    Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice pod Hostýnem)
    Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech
    Několik poznámek k pojetí a klasifikaci "litoeventů" v české křídě
    Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti
    Neogén jihozápadního okolí Brna (24-32 Brno)
    New biostratigraphic data from Ostravice river channel reservation (Outer Western Carpathians)
    New data on the Annulata Events in the Moravian Karst (Famennian, Czech Republic)
    New finds of Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) from the Lower Permian of Boskovice Furrow (Czecho-Slovakia)
    Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov
    The Noetsch-Veitsch-North gemeric zone of Alps and Carpathians: correlation, paleogeography and significance for Variscan orogeny
    Nové litostratigrafické jednotky v brusnickej antiklinále
    Nové nálezy vltavínů u Horusic
    Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy
    Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
    Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín) (02-42 Česká Lípa, 02-44 Štětí)
    Nové poznatky o miocénu v oherském zlomovém pásmu (12-12 Louny)
    Nové poznatky o paleogénnych sedimentoch Malých Karpát
    Nové poznatky o telesách bazických vulkanitov v Krížňanskom príkrove sz.části Velkej Fatry
    Nové údaje o stratigrafii miocénu na listu 34-23 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Nové výskyty fosforitů a fosfatizovaných organických zbytků v české svrchní křídě
    O příležitostných odkryvech ordoviku v severovýchodní části Prahy (12-24 Praha)
    O ráztockých vrstvách račanské jednotky na listu 25-314 Otrokovice (25-31 Kroměříž)
    Occurrences of natural hydrocarbons at the Variscan level of the central and adjacent southern parts of southeastern slopes of the Bohemian Massif
    Ochrana maarů na západním okraji Českého středohoří
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Ordovik
    Ortocerové vápence a hlavonožci hraničních poloh kopaninského a přídolského souvrství v činném lomu na Kosově u Berouna
    Paleobotaničeskaja i litologičeskaja charakteristika srednedevonskych otloženij razreza Glubočepy (Češskaja respublika)
    Paleoceanography of the western Central Paratethys during Early Oligocene nannoplankton zone NP23 in the Austrian Molasse Basin
    Paleogeography of the Neogene in the Vienna Basin and the adjacent part of the foredeep
    Paleontologie lokality Obora
    Paleoprúdová analýza a genéza lúžňanského súvrstvia jv. části Tríbeča
    Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma (34-11 Znojmo)
    Palynomorphs, paleoenvironment and sequence stratigraphy in the boreholes of Cenomanian and Lower Turonian age from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Pecínov
    Permo-Carboniferous of the Úpa River Valley at Ratibořice N. of Česká Skalice (NE Bohemia)
    Permokarbon Ga'arské deprese v Západní poušti Iráku
    Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
    Ponikevské souvrství a sdružené celky v devonu silezika
    Post-Symposium Excursion, day 1, stop 4: Točník
    Post-Symposium Excursion, day 2, stop 1: Blovice, Vlčice (Úslava river valley)
    Post-Symposium Excursion, day 2, stop 2: Starý Plzenec-Černá stráň
    Post-Symposium Excursion, day 2, stop 3: Ejpovice
    Post-Symposium Excursion, day 2, stop 4: Levín - Prague-Plzeň road-cut
    Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Postavenie bielokarpatskej jednotky v rámci flyšového pásma Západných Karpát
    Poznámky k mikrofaciálnemu vývoju albu v Belušských Slatinách (manínská jednotka)
    Poznámky k možné poloze hranice mezi spodním a středním turonem ve dvou vrtech na Mělnicku (13-11 Benátky n.Jizerou)
    Poznámky ke stratigrafii severovýchodní části ostrovní zóny středočeského plutonu
    Pozoruhodné konkrece z miocenního moře
    Praha a opuka
    Preliminary results of new investigation of Miocene sediments at Hostim (SW Moravia)
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Príspevok k stratigrafii šiprúnskej sekvencie Veľkej Fatry v oblasti medzi Ľubochnianskou a Kantorskou dolinou
    Próba identyfikacji pokladów wegla w dolnošlaskim zaglebiu weglowym na podstawie diagramow krzywych facjalnych
    Probable find of the autochthonous Paleogene in the borehole Jarošov-1
    Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR)
    Předběžné geologické výsledky vrtu NVr-1 v Českých Budějovicích - Novém Vrátě
    Předběžné paleontologické zhodnocení lokality Březina 3 a její srovnání s ostatními výskyty trilobitové fauny v břidliích březinského souvrství v okolí obce Březina v Moravském krasu
    Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. "Gault-flyše" račanské jednotky na Moravě (25-24 Turzovka)
    Předběžné výsledky studia foraminifer beskydské křídy z vrtů Vlčovice - J1, J2, J3, J4 (25-21 Nový Jičín)
    Přehled geologie příbramské rudní oblasti
    Příležitostný odkryv lampertických vrstev žacléřského souvrstí a jejich fosilní flóra (03-42 Trutnov)
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
    Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
    Quaternary loessic sediments in the humid tropical zone of Southeast Asia
    The Relationship of the Flysch of the Western Carpathians and the Eastern Alps
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    Representation and relationship of the Proterozoic and Paleozoic units of the Central Bohemian Pluton's mantle and possibilities of their correlation
    Ropné a plynové akumulácie pri Lipanoch na východnom Slovensku, ich osobitosti a problémy
    Ropno-geologické pomery severnej časti neogénu východoslovenskej nížiny po reinterpretácii
    Rozdíly v souvkových spočenstvech bazálních morén a ledovcového výplavu
    Sedimentární sekvence konce glaciálu a holocénu v centru Lysé nad Labem
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
    A sedimentological and petrographic investigation of the Nižnyj Čaj-K-8 well
    The sedimentological, paleontological and geochemical implications of the Basal Choteč event (Middle Devonian, Eifelian) in Prague Basin (Czech Republic)
    Sedimentologie nesvačilského souvrství v oblasti nesvačilského příkopu
    Sedimentology of the Kletnice Formation and the Ernstbrunn Limestone (Ždánice-Subsilesian unit of the Outer West Carpathians)
    Sediments of the Miocene (mainly Badenian) in the Matzen area in Austria and in the southern part of the Vienna Basin in Czechoslovakia
    Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej ladovej jaskyni : Námety na netradičnú interpretáciu
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Sedimenty profilu v lomu Kletno III (masív Králického Sněžníku, Polsko)
    Sedimenty spodního badenu u Hostimi: geomorfologická interpretace dosavadních zjištění (23-44 Moravské Budějovice, 33-22 Vranov nad Dyjí)
    Sladkovodné vápencové horizonty v súĺovských zlepencoch pružinskej oblasti a ich význam pre paleogeograficko-tektonický vývoj územia
    Some aspects of the 'transitional development' of the Peruc-Korycany Formation (Cenomanian, Bohemia) and the Hostibejk Hill type section
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec : 13-32 Kolín
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) (34-11 Znojmo)
    Starší paleozoikum
    Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
    Stratigrafická pozícia a sedimentológia merníckych zlepencov
    Stratigrafie a vrstevní sled křídových sedimentů v kolínské oblasti české křídové pánve
    Stratigrafie diatomových sedimentů na území listu 02-324 Teplice
    Stratigrafie svrchního miocénu a pliocénu Hornomoravského úvalu
    Strihovské zlepence a juhomagurská kordiléra
    The structural and stratigraphic aspects of the mineralization controle of the Zlaté Hory ore district
    Structural-Tectonic Study of Sedimentary Complex of the Chrudim Palaeozoic: An Example of the Prachovice Quarry (Železné hory Mts.)
    Styk vrchnej kriedy a paleogénu bradlového pásma severne od obce Michalok
    Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
    Svrchní křída na listu 12-223 Odolena Voda (12-22 Mělník)
    Svrchní křída severovýchodních Čech (04-33 Náchod, 04-31 Meziměstí)
    Svrchní proterozoikum a karbon na listu Plasy (12-31 Plasy)
    Svrchní proterozoikum
    Svrchnokřídová sedimentační prostředí a tafocenózy v okolí Brandýsa nad Labem (příbřežní vývoj, česká křídová pánev)
    Svrchnokřídové sedimenty na listu mapy 1:50 000 Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře : 13-32 Kutná Hora
    Štěrky na lokalitě Kraví hora u Konic
    Tektonické okná obalovej sekvencie Velkej Fatry
    The Teplice rhyolite (Krušné hory Mts., Czech Republic) : Chemical evidence of a multiply exhausted stratified magma chamber
    Terciér - Neogén
    Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren
    Tisovec Limestone - an example of the problems of lithostratigraphic correlation between the Northern Calcareous Alps and the Central West Carpathians
    Late Triassic foraminifers from profile Turík, well Závod-81 and locality Ráztoka (West Carpathians)
    Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
    Unifikácia litostratigrafických jednotiek východoslovenského flyšu
    Upper Badenian Molluscs (Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda) from the Modra-Kráľová locality (Danube Basin, Slovakia)
    Upper Cretaceous rocky coast with cemented epibionts (locality Kněžívka, Bohemian Cretaceous Basin, Czechoslovakia)
    Útes Stevns Klint v Dánsku a jeho význam pro hranici křídy a terciéru
    Veporikum vo vrte GRP-1
    Veterlín Reef Complex and Middle Triassic Basin - Platform Interaction in the Vetrlín and Havranica Nappes, Malé Karpaty Mountains
    Veterlínsky alebo veternícky?
    Vídeňská pánev
    Volcaniclastic rocks of the Upper Silesian Basin (Czech Rpublic and Poland): State of the art
    Výchozy slezské jednotky na dně vypuštěné nádrže Horní Bečva (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vychyľovské súvrstvie - nová litostratigrafická jednotka v magurskom flyši (paleogén Kysúc a Oravy)
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách (24-12 Letovice)
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)
    Výsledky výzkumu sladkovodního cenomanu a vyhledávání keramických jílovců s. od Slaného a u Libořic na Žatecku
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku
    Výzkum křídových sedimentů na území listu 1:50.000 Polička (14-33 Polička)
    Zákonitosti prostorového rozmístění periglaciálních tvarů v Krkonoších nad alpínskou hranicí lesa
    Závěrečný praktický souhrn současného komplexně geologického studia autochtonního paleogénu nesvačilské oblasti
    Zkrasovění mlčechvostského slepence
    Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování na listu Jevíčko (24-21 Jevíčko)
    Zpráva o geologickém mapování v račanské a bystrické jednotce magurského flyše na listu Púchov (moravská část) (25-43 Púchov)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Bechyně (22-42 Bechyně)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 České Budějovice (32-22 České Budějovice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 České Velenice (33-13 České Velenice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Zpráva o mapování miocénu na listu 1:50.000 9-Retz (Dolní Rakousko)
    Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov)