Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ložiska nerostných surovin
Článek
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Diamanty z celého světa
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Elbezone und Osterzgebirge
    Energetické suroviny Polska
    Geological evolution of the area of the Czech Republic
    Geologický vývoj území České republiky
    Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Miaoya - nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně
    III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Ostrawie
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Právní otázky využívání nerostných surovinových zdrojů
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Průvodce geologicko-paleontologickou expozicí Barrandienu v Muzeu Českého krasu v Berouně
    Přírodní zajímavosti Kimberley
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    21. Světový hornický kongres v Krakově : nové výzvy a vize
    Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory / Erzgebirge, Czech Republic : classic localities, new challenges
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR
    Za olivíny do říše Kimů
    Zinnlagerstätten des Osterzgebirges, Zinnwald - Altenberg - Sadisdorf