Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ložiska rud
Článek
    Ako ďalej vo využívaní vybraných nerastných surovín na Slovensku
    Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě
    Banisko u Poráče
    Banský priemysel v krajinách východnej Európy
    Development projects for the Karlovy Vary District part of the cross-border Czech-Bavarian Geopark
    Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Dvě výročí geologa Františka Pošepného
    Ekologie versus ekonomika - příklad ložiska Staré Ransko
    Essential features of porphyry copper/molybdenum and rare-metal (Sn, W, Mo, Be, Li) ore deposits
    Evolutionary trends of gold and tin deposits
    Excursion 1: 3 September 1996. One-day visit to site of uranium mining and in-situ leaching from Cretaceous sandstones at Stráž pod Ralskem, North Bohemia
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geologicko-ložiskový výzkum v okolí Jeřišna v Železných horách
    Geologicko-mineralogická charakteristika některých ložisek USA
    Geologie a zdroje uranu v Evropě
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    Hydrogeologická charakteristika tlusteckého bloku
    Jubileum profesora Františka Pošepného
    K možnostem exploatace západočeských ložisek kovových rud v pravěku a raném středověku
    K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Konference o velkých meteoritových impaktech a vývoji planet v Sudbury v Kanadě
    Krátká exkurze na rudní ložiska Walesu
    Krupka, deposit of Sn-W-Mo ores in the eastern Krušné hory Mts.
    Kutnohorské dolování kdysi a dnes
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Ložiska uranových rud na území bývalého Sovětského svazu
    Ložiska uranu v České republice v letech 1945-1990
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Ložiska zlata a jejich historická těžba
    Ložiska železných rud v České republice a současné trendy v jejich průzkumu a těžbě ve světě
    Ložisko Kašperské Hory - výsledky průzkumu a perspektivy jeho využití
    Metallic and industrial rocks and minerals
    Metallogeny, structural, lithological and time controls of ore deposition in anoxic environments
    Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
    Mezinárodní asociace IAGOD a trendy studia rudných ložisek
    Mezinárodní geologický kongres ve Washingtonu, D.C
    Mezinárodní konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Mezinárodní zasedání IGCP 254 v Maroku
    Mežica ve Slovinsku - světoznámé naleziště wulfenitu
    Minerály okolí Čachrova
    Modelovanie výberu zásob pomocou dynamického programovania
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Nejstarší dochovaný horní řád pro zlaté doly v Jílovém z roku 1536
    Nerostné suroviny Albánie
    Nerostné zajímavosti Osoblažské a Jindřichovské pahorkatiny
    Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Odrůdy idrijských cinabaritových rud
    Ohlédnutí za I.konferencí o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Optimalizace ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin
    Overcoring measurements in the Příbram mine area and their relation to the regional stress field
    Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu
    Platinové výskyty v Sierra Leone
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Profesor František Pošepný a jeho odkaz (ke 100. výročí jeho úmrtí)
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca : Budoucnost naší těžby (rud) je možná jen s informatikou
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    Rozsypová ložiska cínu na malajsijském poloostrově
    Rudné hornictví české republiky - minulost, současnost, budoucnost
    Rudní ložiska Polska
    Ryzí stříbro - nový minerál na ložisku Horní Benešov
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Scheelite mineralization of the Bohemian Massif
    Sekundární mineralizace březohorského revíru
    Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
    Současné ekonomické podmínky těžení a zpracování zlatonosných rud v Čechách
    Staré Ransko - lokalita zajímavých zeolitů
    State of mining, prospecting and research of ore deposits in the Palaeozoic of Moravia and Silesia (with emphasis on the Jeseníky Mts. area)
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Sulfur isotope values in the Talvivaara Ni-Cu-Zn and Outokumpu Cu-Co-Zn-Ni-Ag-Au deposits: Evidence for a genetic connection between black shale and sulfide ore
    Surovinová politika ČR v oblasti rud v podmínkách tržního hospodářství
    Surovinová základna pro zpracování zlatonosných rud v úpravně MAPE Mydlovary
    Surowce metaliczne w strukturze bloku Karkonosko-Izerskiego
    Sympozium o zlatě v rozvojových zemích
    Taje hornické krajiny IV
    Třicet let od mimořádného úspěchu naší geologie
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Úvaha o budoucnosti Příbramska (bez hornictví?)
    Vyhledávací průzkum Sn, W rud v hornoslavkovském revíru
    Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy
    Výskyty molybdenových rud v Krušných horách
    Výskyty zlata v širším okolí Želetavy na jihozápadní Moravě
    Výsledky geologických a ložiskových výzkumů v oblasti Phan Rang (jižní VSR) v měřítku 1 : 50 000
    Výsledky vyhledávacího průzkumu na Mo-rudy u Hůrek
    Využití nerostného bohatství Číny
    Výzkum rud
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin
    Zeolity z příbramského kavernového zásobníku plynu
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zlato trošku jinak
    Zlato v súčasnej ekonomike baníctva
    Změny sedimentární organické hmoty v kontaktu s rudními ložisky
    Známé alpské naleziště minerálů Lengenbach
    Zpráva o výzkumu historického podzemí: Chrustenická šachta