Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ložiska rudní
Článek
    Akademik Jaromír Koutek a jižní Čechy
    Aktivita IAGODu v průběhu 28. MGK
    The annual report on the activity of the Working Group on Tin and Tungsten Deposits
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    Cínová ložiska Českého masivu : Stručný přehled ložisek cínu na území České republiky
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    České rudné hornictví ve 2. polovině 20. století
    Distribution of mineral deposits controlled by seismically active fracture zones in Andean South America
    Diverse connections between ores and organic matter
    Diversity of rare earth deposits: the key example of China
    Divoká těžba zlata na lokalitě Da Ban ve Vietnamu
    Dobývací metody používané v novodobém českém rudném hornictví a jejich zhodnocení
    Ekonomická a báňsko-technická analýza dobývacích metod na ložisku Rožná
    Erdenet - návrat ke kořenům?
    Experimentální ražba v železnorudném dole Spešov - rozbor použitého nářadí
    Fluid inclusion geochemistry of Bashierxi tungsten-tin deposit in Qimantag area, Xinjiang
    Geological News : Mineral deposits of the Czech Republic
    Geologie ložiska Ongon Chajrchan v MoLR
    Geologie modotínské oblasti a její perspektivy
    Das geologische "Lamer Fenster" im Künischen Gebirge (Královský Hvozd) des ostbayerischen Moldanubikums
    Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část 1.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-Sc
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova (14-44 Šternberk)
    Hydrothermal evolution of gold-bearing pyrite and arsenopyrite from different types of gold deposits
    IGCP Projekt 254 "Kovonosné břidlice"
    K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
    K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Metodika ocenění nákladů na výrobu chemického koncentrátu ve výpočtu zásob
    Mg- and Fe-metasomatism from Gemer-Vepor Contact Zone
    Mikroelementy - indikátory metamorfního přepracování sulfidických rudnin
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Minulost a současnost rumunského rudného a uranového hornictví. Část druhá
    Minutes of the 2000 IAGOD Council Meeting
    Minutes of the 2000 IAGOD General Assembly Meeting
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Neživá příroda Krkonoš
    No. 354 - Economic super accumulations of metals in lithosphere (1995-1999)
    No. 373 - Correlation, anatomy and magmatic-hydrothermal evolution of ore-bearing felsic igneous system in Eurasia (1997-2001)
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Opevněné polohy na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku pravděpodobně související se středověkým hornictvím
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Pb -isotope study of selected European Sb-mineralizations
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Poznámky k teoretickým základům atmogeochemických a geoelektrochemických metod
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Report of the Czech IAGOD National Group for 2000
    Report of the Czech IAGOD National Group for 2002
    The role of mantle-rooted structural discontinuities in defining 'metallotects'
    Rudní ložiska České republiky - nově otevřená součást stálé hornické expozice muzea v Krásně (okres Sokolov)
    Rudní ložiska v díle Jaromíra Koutka
    Sanační aktivity s.p. DIAMO - stav v roce 2002
    Shear zones and mineralizations in the Sudetes, SW Poland
    Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
    Surovinový potenciál zlata České republiky
    Těžba uranu na historickém území Moravy a Slezska
    Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
    Trace element geochemistry by laser ablation ICP-MS of micas associated with Ta mineralization in the Tanco pegmatite, Manitoba, Canada
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Uranové hornictví v České republice
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Ve východobavorském zámku Theuern se uskutečnilo již desáté Bavorsko-české kolokvium
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Využití starých důlních děl pro speleoterapii ve Zlatých Horách
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Vznik horních měst
    Vztah dynamiky atmogeochemického pole ke globálnímu elektrickému okruhu
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Zeolity příbramského polymetalického revíru