Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ložisko štěrkopísku
Článek
    Aluviální náplavy v Pamětníku u Chlumce nad Cidlinou
    Architectural analysis of the Hlavačov gravel and sand - a fluvial relict of Neogene river system: preliminary report
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Dendrochronological research and radiocarbon dating of subfossil trunks from Mohelnice (Northern Moravia)
    Dendrochronologické a radiometrické zpracování subfosilních kmenů z Mohelnice
    Dokumentace holocenních sedimentů ve šterkovně u Hulína (25-31 Kroměříž)
    Historie nálezů vltavínů v Chebské pánvi
    Křik nivy lahovické
    Major element composition of three moldavites from Dřenice, the Cheb Basin, Czech Republic
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Nálezy mamutích zubů ve štěrkovně v Žabčicích (34-12 Pohořelice)
    Oberfellabrunn - Kiesgrube Stecher. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    Pohled těžařské firmy na projednávanou tématiku
    Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
    Štěrkopísek z mořských živočichů : pleistocenní mořské usazeniny na Floridě
    Šterkopísky nad Rakovnickým potokem u Oráčova
    Vltavíny na Chebsku
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě