Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ložisko dolomitu
Článek
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Ehemalige Lagerstätte Háj-Vápenný kopec (Stolzenhahn-Kalkberg), NE-Hang
    Ehemalige Lagerstätte Kovářská-vápenka (Schmiedeberg-Kalkofen; früher gelegentlich auch als Stolzenhahn bezeichnet)
    Ehemalige Lagerstätte Vykmanov (Ober-Weigensdorf)
    Minerály činného a zatopeného lomu u obce Krty u Strakonic
    Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově
    Ranciéit z Malé Viesky u Košic
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky