Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ložisko granátů
Článek
    Bohemian garnet
    Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts.
    České granáty v českém skle
    "Český granát" z Korutan
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách I
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří
    Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic)
    Nevěřil jsem, že jde o diamanty
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Perspektivní lokality pyropu v severozápadních Čechách
    Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia
    Těžké minerály z potočních náplavů v Železných horách
    Třebenice - Museum of Bohemian Garnet
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech
    Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší
    Zemní pyramidy s granátovou čepičkou : eroze tvůrkyní reliéfu