Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ložisko sedimentární
Článek
    Anoxic Depositional Environment, Metalliferous Black Shales and Marine Transgressions
    Československý uran
    Fe-, Mn-, and P-rich marginal facies of black shales
    Gisement cuprifere de Tazalaght - modele de la minéralisation stratiforme dans le protérozoique supérieur transgressif de l'Anti-Atlas Occidental (Maroc Sud)
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    K rozšíření metalogenetických epoch a genetických typů zrudnění v Maroku
    Ložiska uranových rud na území bývalého Sovětského svazu
    Ložiska železných rud v České republice a současné trendy v jejich průzkumu a těžbě ve světě
    Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
    Metallogeny, structural, lithological and time controls of ore deposition in anoxic environments
    Mineralogie železnorudného ložiska "Vlčí doly" u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Nerostné suroviny
    New results in the metallogeny of black shale formations
    Oolitic ironstones and their source of iron
    Oolitické železné rudy a železité trubky v severní části Aralské pánve
    Ordovician oolitic ironstones and their source of iron
    Origin of Fe-Ooides: Problems and Consequences
    Some Specific Geochemical Properties of Humic Fulvo- and Aminoacids in Relation to Black Shale
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
    Zasedání IGCP projektu 'Kovonosné černé břidlice v rámci 28. MGK v USA
    Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině