Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ložisko stratiformní
Článek
    Anomalous black shales in the NW part of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova
    Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá
    Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization
    Baškirská ložiska stratiformní kyzové formace
    Black shales and associated mineralizations as a result development of the (semi-) isolated basin in the Barrandian Proterozoic Bohemian Massif, Czechoslovakite
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    The comparison of strata-bound massive sulfide deposits using the fuzzy-linguistic diagnosis of the Zlaté Hory deposits, Czechoslovakia, as an example
    Čierne bridlice a Sb, Fe-zrudnenie na lokalite Pezinok-Trojárová
    Dobývání železných rud na Českolipsku
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Dolování u Nového Města pod Smrkem
    A fluid study of Au-W stratiform mineralization at Orlík near Humpolec, Czechoslovakia
    Formační cykly, stáří krystalinika a stratiformních mineralizací na východním okraji Českého masivu
    General genetic model and roots of low metal contents of the Jeseníky Mts. deposits of the stratiform sulphide formation
    Genetická interpretace textur a struktur stratiformních ložisek Jeseníků
    Genetische Probleme der gebänderten Eisenerzlagerstätten: ein Beispiel aus der Tschechischen Republik
    Geochemistry of host rocks and role of organic matter in the precipitation of cassiterite-sulfide ores at the Dafulou deposit, Dachang tin field (south China)
    Geologie ložiska Ongon Chajrchan v MoLR
    Geologisch-Tektonischer Bau der Gera-Jáchymov (Joachimsthal)-Störungszone und die daran gebundenen Uranlagerstätten : Exkursionsführer
    Gisement cuprifere de Tazalaght - modele de la minéralisation stratiforme dans le protérozoique supérieur transgressif de l'Anti-Atlas Occidental (Maroc Sud)
    Gisement de Tazalaght - modele de la minéralisation cuprifere stratiforme dans le Précambrien supérieur de l' Anti-Atlas Occidental (Maroc)
    Gold in metallogeny of the Central and Western European units of the Peri-Alpine Variscan Belt : A review of essential parameters controlling the genesis and distribution of gold deposits
    Grafit u Kolodějí nad Lužnicí a Hostů na Vltavotýnsku
    Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami
    Grunerite and almandine from quartzites related to the stratiform iron ore formations of the Silesicum (Czech Republic, Northern Moravia)
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    K rozšíření metalogenetických epoch a genetických typů zrudnění v Maroku
    Kaolinites from uranium deposit Stráž pod Ralskem and their crystallochemical characteristics
    Ke způsobu vydobytí polostrmě uložených poloh na ložisku Zlaté Hory-východ
    Kyzová ložiska zóny Las Moscas-Siguanea v sérii Trinidad v Kubánské republice
    Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
    Lithologische und geochemische Profilierung im Kambroordovizium des südlichen Waldsassener Schiefergebirges
    Ložiska uranových rud na území bývalého Sovětského svazu
    Ložisko Fe-rud Hraničná
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Main genetic features of the base metal deposits in the Jeseníky Mts. (a review)
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
    Metalogenéza stratiformných magnezitových ložísk Západných Karpát
    Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
    Mikroelementy - indikátory metamorfního přepracování sulfidických rudnin
    Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě
    Možnosti reálného uplatnění loužení na Cu-ložisku Smolník
    Naše oolitické železné rudy
    No. 254 - Metalliferous black shales (1987-1991, O.E.T. in 1992)
    Obsahy kobaltu a niklu v pyritech jesenických sulfidických stratiformních ložisek - indikátory metamorfního přepracování rudnin
    Ohlédnutí za rudným hornictvím na Jesenicku
    Ore Mineralization in the Permian Rocks of the Choč Nappe, the Western Carpathians
    Organic matter and the concentration of metals in Precambrian stratiform deposits of the Bohemian Massif
    Paleozoický vulkanismus a stratiformní mineralizace silesika
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
    Parageneze železnorudného výskytu "Kiessgrund" u Vernířovic (severní Morava) (14-24 Bělá)
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    Polymetalické stratiformní zrudnění mezi Kraslicemi a Mlýnskou
    Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrově
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
    Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce
    Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987
    Příčiny nízkých kovnatostí rud jesenických ložisek stratiformní kyzové formace
    Příkopová dobývka "Jiřský příkop" nad Javorníkem v Krkonoších
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    The Results of the Investigations of Gold Ore Deposit Suchá Rudná (Hrubý Jeseník Mts.)
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní mineralizace ve strukturním vrtu Heřmanovice-1 (SVH-1)
    Schichtengebundene und stratiforme Vererzungen der Erzgebirgisch-Fichtelgebirgen Antiklinale : Historischer Bezug-Kennzeichnung - genetische Aspekte
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Skarnové ložisko Budeč u Žďáru nad Sázavou
    Source of sulphur of base metal sulphide deposits at the NE margin of the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Staré cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Stratiformní pyrit - polymetalické ložisko Aznalcóllar ve Španělsku
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    The strontium and sulphur isotopic composition of sulphates and sulphides from the Fe-Cu-Pb-Zn-(Ba) stratabound mineralisations of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Stručná charakteristika metalogenetických poměrů území Moravy a Slezska
    Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
    Stříbro stratiformních ložisek moravskoslezských Jeseníků
    Sulfidische und oxidische Zn-Pb Vererzungen der Lagerstätte Cho-Dien (Vietnam) - genetische Aspekte
    Sulfoantimonidy olova z metamorfovaného Pb-Zn zrudnění ve vápencích mirovického ostrova
    Sulfur, carbon and oxygen isotope study of Mesozoic barite and celestite deposits of the Neuquén Province, Argentina
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Štěrkopísek z mořských živočichů : pleistocenní mořské usazeniny na Floridě
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Výskyt scheelitu v zelených břidlicích na sulfidickém Pb-Zn-(Ag) ložisku Oskava v Jeseníkách (14-42 Rýmařov)
    Výskyt sulfidické mineralizace v poličském krystaliniku u Sedliště ssv. od Jimramova (24-11 Nové Město na Moravě)
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
    Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice)
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Zrudnění Pb-Zn stratiformního typu u Votic
    Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Železnorudné ložisko Gara Djebilet v JZ Alžírsku
    Železorudný výskyt pod Malým Dědem v Hrubém Jeseníku