Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ložisko vulkanicko-sedimentární
Článek
    Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá
    Bentonity ve východní části Doupovských hor
    Chemické složení puklinových sfaleritů zlatohorských ložisek
    Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
    General genetic model and roots of low metal contents of the Jeseníky Mts. deposits of the stratiform sulphide formation
    Genetische Probleme der gebänderten Eisenerzlagerstätten: ein Beispiel aus der Tschechischen Republik
    Geochemically Anomalous Black Shales of the Western Bohemian Upper Proterozoic
    Gisement de Tazalaght - modele de la minéralisation cuprifere stratiforme dans le Précambrien supérieur de l' Anti-Atlas Occidental (Maroc)
    K rozšíření metalogenetických epoch a genetických typů zrudnění v Maroku
    Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika
    Ložiska železných rud v České republice a současné trendy v jejich průzkumu a těžbě ve světě
    Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami
    Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Origin of Proterozoic metal-Rich Black Shales from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud
    Průzkum Au-W zrudnění v oblasti Rožmitálsko-jih
    The structural and stratigraphic aspects of the mineralization controle of the Zlaté Hory ore district
    Stručná charakteristika metalogenetických poměrů území Moravy a Slezska
    Submarine Exhalative Mineralization in an Anoxic Environment: The Pb-Zn Deposit of Horní Benešov - A Case History
    Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí
    Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice)