Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ložisko zeolitů
Článek
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Effect of zeolites on bacteria, moulds and dust mite allergens in household dust and indoor air
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Oceánské zeolitové kaly
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické aplikace
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Zeolit - persektívna surovina pre stavebníctvo