Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    lokalita geologická
Článek
    Alkalicko-živcový syenit z ledovcových uloženin u Tomíkovic
    Belověžské souvrství hostýnské litofaciální zóny magurského flyše v Hostýnských vrších (25-14 Valašské Meziříčí)
    Bericht 2001-2003 über paläontologische Untersuchungen der triassischen und jurassischen Brachiopodenfauna auf den Blättern 66 Gmunden, 94 Hallein, 95 St.Wolfgang, 96 Bad Ischl, 102 Aflenz und 118 Innsbruck
    Bericht 2002 über Aufnahmen von bedeutenden quatärgeologischen Lokalitäten auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Quartär in der Umgebung von Stranzendorf auf Blatt 40 Stockerau
    Blansko-Dolní Lhota
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    CETS-CTS Teplá: the post-conference excursion guide : Mariánské Lázně Complex and its relations to neighbouring metamorphic units
    Comments on facies development and stratigraphy of the Devonian, Barrandian area, Czech Republic
    Conservation of the important geological objects in the Czech Republic
    Česká hornická historie ve skanzenech, zpřístupněných dolech a muzeích v ČR
    Český ráj v rámci evropských geoparků UNESCO
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Draft candidate list of geosites representative of Central Europe
    Die Erfassung geologisch bedeutender Lokalitäten in der Tschechischen Republik
    Examples of important geological localities in the Sudets (Czech Republic)
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Geoconservation in the Czech Republic
    Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
    Geodiverzita : geologická rozmanitost Čech
    Geodiverzita
    Geologická exkurze do okolí Srbska a Svatého Jana pod Skalou
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
    Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geology of occurrences of ferruginous sanstones in North Bohemia: Famous localities revisited
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geopark Barrandien
    Goethe und die Geologie - ein geotouristisches Nutzungskonzept zu den geologischen Betrachtungen in den Schriften Johann Wolfgang von Goethes
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Hornická muzea a muzea metalurgie v Maďarsku
    Impact of some site dependent factors on GPS displacement monitoring
    Important geosites of the Polish Sudetes
    Internet mapový server České geologické služby
    Jerlochovické stěny - nová chráněná lokalita v okresu Nový Jičín (15-34 Bílovec)
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
    Kvartérně geologické a paleontologické výzkumy na jižní Moravě (34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Lahary v Doupovských horách (11-22 Kadaň, 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec)
    Local seismicity at the Hronov-Poříčí Fault (Eastern Bohemia)
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    The Middle Ordovician in the NW part of Prague: Results of a new excavation at Praha-Vokovice (Barandian area, Prague Basin) : Introduction
    Mikrochemische Elementverteilung in einem Muong-Nong Typ Moldavit von Lhenice
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
    Mineralogy and geochemistry of loesses in southern Moravia
    Moldavite aus dem westlichen und dem nördlichen Teil Böhmens
    Natur- und Geotopschutz vs. Tourismus und Geotourismus in Nationalparken
    Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie
    New biostratigraphic data from Ostravice river channel reservation (Outer Western Carpathians)
    The new geological 1:150000-scale map of the Bavarian Forest
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
    Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Opál z Mrtvého vrchu u Kostomlat
    Opálenka
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Palynomorph distribution and new palaeoenvironmental data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Permeability and porosity of rocks and their relationship based on laboratory testing
    Polská hornická historie v muzeích, v navštěvovaných dľlních dílech a skanzenech
    Právní prostředky ochrany geologického dědictví
    Pre-conference field trip - elevator tectonics and magmatic activity along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary (Bohemian Massif)
    Proposal of lithostratigraphy for the České středohoří Mts. volcanics
    Protection of the geological monuments of Prague
    Průzkum jihočeského grafitu po r. 1945
    Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry)
    Přehled skarnů moravské části moldanubika
    Příspěvek ke stratigrafii spodnokřídových sedimentů slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Radiometric dating of the Tertiary volcanics in Lower Silesia, Poland. II., K-Ar and palaeomagnetic data from Neogene basanites near Ladek Zdrój, Sudetes Mts.
    Registr významných geologických lokalit
    Reliability of the new method for assessing the radon risk - gas permeability classification
    Reliéf a geomorfologie
    Revize některých lokalit řasových vápenců karpatské předhlubně na Prostějovsku
    River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif
    Rudní ložiska České republiky - nově otevřená součást stálé hornické expozice muzea v Krásně (okres Sokolov)
    Říp, bájná hora předků a soudobá geologie
    Sanační aktivity s.p. DIAMO - stav v roce 2002
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách
    Slavče u Trhových Svinů - osud jedné lokality
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské Hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    The survey of important geological localities in the Czech Republic
    Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě
    Transfer factor: can the parameter be used to predict the indoor radon concentration in an individual house?
    Tvary reliéfu na serpentinitech severozápadní Moravy
    Váté písky jižních Čech
    VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Vybrané geologické lokality na listě 03-413 Semily
    Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi
    Vývoj informačního systému geologických lokalit
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Významné sprašové lokality jižní Moravy
    Významný stratigrafický profil hauteriv-barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka
    Vznik horních měst
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"
    Zamyšlení nad pojmy lokalita a naleziště vltavínů
    Zum Alter der jungen Vulkanite in NE-Bayern (und Umgebung)