Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    lokalita mineralogická
Článek
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Accessory minerals of titanite group and their influence on the tin content in the rocks in the Bohemian Massif
    Acháty a jaspisy v podkrkonošském permokarbonu
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    Acháty z Botswany
    Acháty z Mongolského Altaje
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Almandin od Malenic u Volyně
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Alofán, grosulár a ilmenit z Křižanovic v Železných horách
    Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
    Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice
    Alpská parageneze v jihočeském regionu
    Aluviální náplavy v Pamětníku u Chlumce nad Cidlinou
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy-Skalka
    Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Amazonitový peň "Avdarant" (Tev Aimag)
    Amblygonit a produkty jeho přeměny v Li pegmatitu z Rožné
    Ametyst u Malého Hlavákova v Doupovských horách
    Ametyst z Amatitlánu v Mexiku
    Ametyst z Naloučan u Náměště nad Oslavou
    Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou
    Amfiboly
    Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České Středohoří Mts.
    Analcim a natrolit z Čenkova u Odoleny Vody
    Analcim ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
    Anatas z Krupky
    Anatas z křídových sedimentů kutnohorské Práchovny
    Anatas z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Antimonová mineralizace v severomoravském regionu
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Apatity z Čejova
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie
    Aragonit ve znělci Doubravské hory u Teplic
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Aragonit z Braňan
    Aragonit z Hřídelce
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    Aragonit z lomu "Horka" u obce Hřídelec
    Aragonit z Měrunic
    Aragonit z Podrečan
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Atypické vltavíny ze Slavče u Trhových Svinů (jižní Čechy)
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    Autunit a metaautunit z Ruprechtic u Liberce
    Babingtonit z Vernířovic
    Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic
    Bájný vrch Kozákov
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Barium-farmakosiderit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    Barytové žíly v Bohousové u Žamberka
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Beryl
    Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
    Beryl composition and evolution trends: an example from granitic pegmatites of the beryl-columbite subtype, Western Carpathians, Slovakia
    Beryl z Kovářové
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Beyerit z Jáchymova v Krušných horách
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Bílina-Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu"
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Bolid Morávka - pátrání po dalších dopadech
    Borovec - několik poznámek k mineralogii lokality
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Brdské acháty
    Brdské lokality hvězdového křemene
    Brochantit z fluoritového ložiska Vrchoslav (Krušné hory)
    Broušené záhnědy a citríny ze sbírky Moravského zemského muzea v Brně
    Budeč - naleziště citrínů a ametystů
    Byl u Vrchlabí nalezen šungit?
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Byly ve Zlatých Horách valouny se zlatem raritou?
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Cetechovické mramory
    Chalcedon z Hostákova u Třebíče
    Chalcedon z Nové Vsi u Křemže
    Chalcedony z Petřkovické hůrky
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Chapmanit z Vlastějovic
    Charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum)
    Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemismus von epidot von den Alpinen Klüften in der umgebung von Sobotín
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
    Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
    Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku
    Choceňské železo - stále záhadné
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče
    Chromem bohatý muskovitický kvarcit od Adolfovic v Jeseníkách
    Cínové a wolframové minerály ve sbírkách Geologického pavilonu prof. F. Pošepného
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Co nového v Úhrově?
    Connellit ze Studence u Jilemnice
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Covellin z Harrachova (Krkonoše)
    Cowlesit, faujasit, gobbinsit - nové zeolity pro ČR
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Crystal structure of vanadinite: Refinement of anisotropic displacement parameters
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material
    Čedičová brekcie Humenského vrchu a vrchu Windsor u Siřejovic
    Čedičové amfiboly na Novojičínsku
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    "Český granát" z Korutan
    Činnost sběratelů minerálů v Třebíči
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Další nález vltavínu na Táborsku
    Další nález vltavínu z Konic u Znojma
    Další nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Další poznatky o mineralogii solných pňů v Íránu
    Datolit z Vlastějovic
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Deset let lokality wolframitu v Jeřmanicích u Liberce
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Diallag ze Stříteže u Dolní Rožánky
    Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu
    Diopsidy z Maršíkova a Sobotína
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Do Alp za drahokamovými almandiny
    Do Kiruny za železnou rudou
    Dobrova u Dravogradu ve Slovinsku - klasická lokalita dravitu
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování chromitu u Drahonína Františkem Šafránkem
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Dolování stříbra v okolí Nového Města n. Metují
    Doprovodné minerály pyropu v náplavech jižního okolí Kolína
    Dr. Eduard Burkart - "Mährens Minerale und ihre Literatur"
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Drahé kameny Srí Lanky
    Drahokamové beryly z Písku
    Drahokamy Malé Jizerské louky v literárním podání do konce 17.století
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Dravit a křemen z Oparenského údolí u Lovosic
    Dravit z pegmatitu z Horních Borů u Velkého Meziříčí
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva
    Dufrenit z Poniklé v Krkonoších
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Dutinové minerály z vrchu Lovčí u Radejčína v Českém středohoří
    Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v českém středohoří
    Duxit - český fosilní jantar
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech
    Dvě lokality podbeskydských vyvřelin
    Dvě významné lokality křišťálu na severní Moravě
    Dvojčatný srůst křemene podle japonského zákona z lokality Obří důl (Krkonoše)
    Epidot z Chrtníků u Choltic
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Epsomit : Nález velkých akumulací epsomitu na ložisku Šturec v Kremnici (Slovensko)
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Exkurze Sljudjanka
    Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
    Fenomén Chlum u Ločenic
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Fluorapofylit z Vlastějovic
    Fluorit z Bezděčína s. od Turnova
    Fluorit z Vlastějovic
    Fosfáty ze Zadních Hrobců
    Fosfáty železa a manganu z pegmatitů v okolí Borů
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic
    Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu
    Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Galenit ze Zábřehu na Moravě
    Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
    Gemologický výzkum tzv. kolínských granátů a českých granátů ve svatovítském pokladu
    Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masivu (24-33 Moravský Krumlov)
    Geochemická charakteristika chalkopyritu z bronzového depotu od Borotína (24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geologická pozice výskytu hvězdového křemene u Peřimova v Podkrkonoší
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Geologie
    Gibbsit z kamenolomu Mokrá u Žlutic
    Gmelinit - vzácný zeolit našich vulkanitů
    Goethit, nový minerál pro Markovice
    Goethit z Karlových Varů
    Grafitová ložiska jižních Čech
    "Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Granity a pegmatity komplexu alkalických hornin Chan Bogd
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Grygovský paradox a jeho možná interpretace
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Halit v solném krasu na ostrově Hormoz (j. Írán)
    Hambergit, typický minerál moldanubických pegmatitů
    Harmotom a chabazit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné u Bystřice n. Pernštejnem
    Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku
    Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky
    Hartit - nový minerál pro ČR
    Hedenbergit, andradit, K-hastingsit a magnetit z Ca-Fe skarnu od Malešova
    Hematite, hexahydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Heřmanovské koule, mineralogický unikát
    Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
    High resolution stratigraphy of the Jurassic-Cretaceous boundary interval in the Gresten Klippenbelt (Austria)
    Historická naleziště českého granátu na Kolínsku
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče
    Historické nerosty popsané ze Španej Doliny na Slovensku
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách
    Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
    Historie karlovarských dvojčat a jeden obecně tradovaný omyl při jejich zobrazení
    Historie klasifikace a mineralogie oktaedritu od Vícenic
    Historie nálezů vltavínů v Chebské pánvi
    Historie novoveského pegmatitu
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování
    Hollandit a kryptomelan z oblasti Lažánek a Maršova u Tišnova
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Holubníkový křišťál ze Šobova u Banské Štiavnice
    Hončova hůrka - stav lokality a nálezy minerálů v letech 1995-1996
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý Kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Huntit z Kokšína u Švihova
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Hvězdovec aneb křemen hvězdnatý z Bělé pod Pradědem
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
    Hydrotermální mineralizace v lomu "Podhůra" u Lipníka nad Bečvou (25-13 Přerov)
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    I tak se chová mineralog...
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
    Ilmenit z Golčova Jeníkova, 12 km jjv. od Čáslavi
    Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova
    Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí
    Informace o mineralogické stezce Sobotín-Maršíkov
    Jak šla historie poznávání vltavínů v jižních Čechách
    Jakubův důl v Ponikelských horách
    Jankov - zajímavá lokalita jihočeských vltavínů
    Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna
    Jehlicovitý baryt z lomu Dřínová u Tišnova
    Jihočeská karlovarská dvojčata
    Jihočeské dravity
    Jihočeské křemenné žíly
    Jihočeské křišťály
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    Jihočeské zlato
    Johannit z Příbrami
    JUDr. Ladislav Chvála - příklad sběratele minerálů
    K historii mineralogické lokality Rožná
    K historii nálezu kaňkitu a zýkaitu na Kaňku u Kutné Hory
    K historii těžby grafitu na ložisku Velké Tresné
    K mineralogii Českého středohoří
    K mineralogii lokality Smolné Pece
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    K-poor meurigite from the Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Kalcit v Českém středohoří
    Kalcit z Černého Dolu
    Kalcit z Horního Benešova
    Kalcit z lokality Kotouč u Štramberka
    Kalcit z Prahy-Radotína
    Kalcit z uranového ložiska Rožná
    Kalcitové konkrece z Kadaně
    Kalcitové pizolity z krasových dutin vápencového ložiska Vitošov
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Kalcity z Měděnce v Krušných horách
    Kámen z kolínské dlažby
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
    Karbonáty v lomu Markovice
    Karkonosze intragranitic pegmatites and their minerals
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    Karlovarská umělecká mozaika
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír)
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Keple - křemenné žíly
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Klasická lokalita Malá Jizerská louka
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Klinohumit, typický minerál moldanubických mramorů
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Klinozoisit z lokality Sobotín-Pfarrerb, okres Šumperk
    Klinozoisit z Vernířovic
    Knappenwand, Untersulzbachtal, Rakousko
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Konec Lilky
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    "Korálové jámy" u Žulové věčné a vděčné
    Korodovaný obecný opál z Herľan
    Korozluky - pozoruhodná mineralogická lokalita Českého středohoří
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
    Kouzlo záhněd
    Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Krásnohorsko-milešovská "Au-Sb formace"
    Krystalochemie Al-bohatých borosilikátů
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Krystalovaný mastek ze Zadního Hutiska u Vernířovic
    Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína
    Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou
    Křemen a chalcedon v pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Křemen-hematitové žíly na "Hradisku" u Bludova
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Křemen z lokality Kněževes
    Křemenná výplň trhlin ve fylitech z údolí Chvojnice
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Křemenné geody v kremnicko-štiavnických ryolitech
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Křemenné žíly od Vrchoslavi u Teplic
    Křemenné žíly z lomu ve Staré Vsi u Bílovce
    Křemeny z Milenců u Nýrska
    Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody
    Křišťály z alpských žil Čáslavska a Kutnohorska
    Křišťály z Jeglowej u Strzelina, Polsko
    Křišťály z Velkých Kunětic
    Křišťály z žulovského masívu
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Kutnohorské minerály alpských žil
    Kutnohorské sekundární minerály
    Kutnohorský rudní revír a jeho minerály
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
    "Květnice hora" (z mineralogických potulek po Květnici u Tišnova)
    Květnice nejen ametystová
    Květnice u Tišnova - historie nejstarší mineralogické lokality na Moravě
    Kyanit z fosilních náplavů od Kozohlod
    Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice
    Laumontit z kamenolomu Štíleček u Sedlčan
    Lepidolit na Hradisku u Rožné
    Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
    Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava
    Leukoxen z Hradešic u Horažďovic
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Li-pegmatit v Nové Vsi u Křemže
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic
    Linarit a brochantit ze Stříbra
    Locality No.1 - Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko Hill : A large lepidolite subtype pegmatite dike - Type locality of lepidolite - Tourmaline minerals: schorl, elbaite, dravite, foitite, X-site vacant elbaite
    Locality No.2 - Nedvědice : Leucocratic orthogneiss, mica schist layers and fluorite-dominant layer with abundant tourmaline - Tourmaline minerals: schorl, dravite
    Locality No.3 - Kníničky near Brno : Tourmaline aggregates in altered aplite and diorite and in hydrothermal veins - Tourmaline minerals: dravite
    Locality No.4 - Bližná near Černá v Pošumaví : Elbaite subtype pegmatite penetrating marble with exomorphic tourmaline - Tourmaline minerals: dravite, schorl, uvite, elbaite, liddicoatite
    Locality No.5 - Pernštejn near Nedvědice : Metamorphosed tourmaline in mica schists - Tourmaline minerals: dravite, schorl
    Locality No.6 - Lavičky near Velké Meziříčí : Quartz-tourmaline orbicules in leucocratic two-mica granite, tourmaline in barren pegmatite and hydrothermal quartz-tourmaline veins - Tourmaline minerals: schorl, dravite
    Locality No.7 - Bítovánky near Třebíč : Graphite quartzite with minor V-bearing muscovite and accesory V-rich dravite - Tourmaline mineral: V-rich dravite, dravite
    Locality No.8 - Chýnov near Tábor : Mica-rich rock with Cr-bearing muscovite and accesory Cr-bearing dravite, dravite veinlets in dolomite - Tourmlaine minerals: dravite, Cr-bearing dravite
    Locality No.9 - Hluboká nad Vltavou : Tourmaline-bearing alkali feldspar orthogneiss - Tourmaline minerals: schorl
    Locality No.10 - Myšenec near Protivín : Barren pegmatite with giant tourmaline aggregates (natural reserve - no hammering, no collecting) - Tourmaline minerals: schrol, dravite
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Lokalita Hatě u Dolních Borů
    Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
    Lokalita krystalovaného křemene Hutě u Bechyně
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Lokalita žezlového křemene Mirotínek u Horního Města
    Lokality axinitu v barrandienském proterozoiku vltavského údolí na jih od Prahy
    Lokality Tachovské rokle
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Lom Ehrlich v Žulové - pozoruhodné naleziště v Žulovském masívu
    Lom Lahošť u Duchcova
    Lom Vycpálek v proměnách času
    Loucké kameny
    Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír)
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Ludwigit a hulsit z Krušných hor
    Maďarská Rudabánya - zajímavé ložisko železných rud
    Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Magnetitové zrudnění u Horních Heřmanic západně od Štítů
    Major element composition of three moldavites from Dřenice, the Cheb Basin, Czech Republic
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Malá jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě
    Manganatý ilmenit v pyropových štercích Českého středohoří
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Maršíkov-Scheibengraben : beryl-columbitový pegmatit
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Měděné zrudnění mezi Českým Brodem a Kostelcem n. Černými lesy
    Měděné zrudnění u Mutěnína v Českém lese
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Medlovické porcelanity
    Měďnaté minerály z Kolína
    Medovec ze Stránské skály u Brna
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Melanoflogit - vzácný polymorf hmoty SiO2 a jeho druhý výskyt v České republice
    Metaautunit z Litic nad Orlicí
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Mežica ve Slovinsku - světoznámé naleziště wulfenitu
    Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Milotaite, PdSbSe, a new palladium mineral species from Předbořice, Czech Republic
    Minerál akantit-argentitové řady ze Zlatých Hor
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. 1. : Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (2), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (3), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Minerální parageneze axinitu v Českém masivu
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezku opomíjené sběrateli (IX) - Žulovsko
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) - "Kyzový důl"
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) - Rudná hora
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (V) - Malé Vrbno
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VII) - Bušín
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Mineralogické lokality v okolí Stříbra
    Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogické poměry zeolitové lokality Soutěsky u Děčína
    Mineralogické postřehy z Kamčatky
    Mineralogické projevy silicifikace zvětralin amfibolitu u Dukovan
    Mineralogické zajímavosti Frýdecko-Místecka
    Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii
    Mineralogický výzkum anomální akumulace Mg-chlortu v metamorfitech z lomu nedaleko Vidova u Českých Budějovic
    Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
    Mineralogicky zajímavá vulkanická žíla u Doks
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
    Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm) (25-12 Hranice)
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Mineralogie lokality Klecany u Prahy
    Mineralogie lokality Žichov
    Mineralogie lokality Žichov (České středohoří)
    Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova
    Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    Mineralogie ložiska Strkovice
    Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří
    Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. (2.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogie železného meteoritu od Vícenic
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Minerals of spinel group from pyrope-bearing gravels of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    Minerals of the ammonioalunite-ammoniojarosite series formed on a burning coal dump at Czerwionka, Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály antimonu v granitických pegmatitech
    Minerály bazaltů Jáchymovska
    Minerály březohorského rudního revíru
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Minerály činného a zatopeného lomu u obce Krty u Strakonic
    Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98)
    Minerály činného lomu u Zbraslavi
    Minerály dolů kladenského revíru
    Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály kamenolomu Dolánky u Teplic
    Minerály kaplické jednotky v okolí Moravice u Frymburka
    Minerály koncentrických nodúl z okolia Heřmanova pri Velkom Meziříčí (Morava)
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech
    Minerály Křemžské kotliny
    Minerály křídové pánve okresu Rychnov nad Kněžnou
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
    Minerály ložisek cínu Slavkovského lesa a ukázky z některých ložisek světa
    Minerály ložisek Rabí a Rabí - Lišná u Sušice
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály ložiska soli Prešov-Solivar
    Minerály mědi v melafyrech v Morcinově u Lomnice nad Popelkou
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály nedvědických mramorů
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály ostrova Elba
    Minerály Pd-Pt norilského revíru (severní Sibiř, Rusko)
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Minerály permokarbonských hornin Broumovska
    Minerály pikritu z Petřkovické hůrky
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Minerály pyknitové žíly z Cínovce
    Minerály skarnového lomu Železinka ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem
    Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Minerály stříbra ve sbírkách Národního muzea
    Minerály taktitu z Klatov
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Minerály z kamenolomu Krásné u Šumperka
    Minerály z lomu od Ševětína
    Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka v Českém středohoří
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Minerály žulového lomu v Ruprechticích u Liberce
    Minulost a současnost rumunského rudného a uranového hornictví. Část druhá
    Minulost a současnost těžby a zpracování stříbra v Maroku
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    Mixit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů
    Molybdenit z kamenolomu Na Marjánce j. od Stříbrné Skalice
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Moravský porcelanit
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Nález aragonitu v kamenolomu u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova
    Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Nález korundu (safíru) ve Vyšším Brodě
    Nález langbeinitu na kladenských hořících haldách
    Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
    Nález nového křemenného pegmatitu u Věžné
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru
    Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově
    Nález vltavínu u Rouchovan na Třebíčsku
    Nález vltavínu ve fluviálních sedimentech Vltavy v pískovně u Jeviněvsi s. od Kralup nad Vltavou
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Naleziště českého granátu-pyropu v Podkrkonoší
    Naleziště jantaru v ČR
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
    Naleziště rutilu Zvěrotice a Dobrá Voda u Soběslavi
    Naleziště vltavínů Oslavany-Na lužích
    Nálezová zpráva z výzkumu jižní části zábřežského krystalinika s.s. v roce 1995 (14-43, Mohelnice)
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Nálezy kalcitu na Jilemnicku
    Nálezy křišťálu v Podkrkonoší
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    Nejbohatší typové lokality světa
    Nej...nej...nej mezi citrínem a záhnědou z Národního muzea
    Několik postřehů z cesty po Itálii očima mineraloga
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii
    Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří
    Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice
    Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov
    Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
    Některé vzácnější minerály ze šlichových vzorků České republiky
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku
    Neobvyklé výskyty berylu v České republice
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Neobvyklý nález síry ze Ždánic u Kolína
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Nerostné zajímavosti Osoblažské a Jindřichovské pahorkatiny
    Nerosty alpské asociace, lokalita Korotice u Červených Janovic
    Nerosty Březového vrchu u Kostomlat
    Nerosty na zdích v Kutné Hoře a okolí
    Nerosty požářiště na Dole Bílina
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Nerosty širšího okolí Obrataně
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu
    Nerosty z granodioritu od Litic nad Orlicí
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Nesquehonit a widenmannit z Jáchymova v Krušných horách
    Nevěřil jsem, že jde o diamanty
    New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Neživá příroda Krkonoš
    Nigerit a högbomit - blízcí příbuzní spinelu
    Niklfosfid ze železného meteoritu od Vícenic
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ
    Norské beryly
    Nová data pro erytrín ze žíly Lukáš (štola Martin) na Krupce (Krušné hory)
    Nová Hornicko-geologická expozice v Kadani
    Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
    Nová lokalita minerálů u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem
    Nová lokalita s Pb-Zn zrudněním ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou
    Nová lokalita zeolitů Rollberg u Kunratic u České Kamenice
    Nová lokalita zeolitů u obce Dolní Zálezly v Českém středohoří
    Nové lokality ametystu v Krušných horách
    Nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové mineralogické nálezy z Lipové na Ústecku
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové minerály a poznatky pro lokalitu Krupka v Krušných horách
    Nové minerály. IX
    Nové minerály tišnovských barytových žil
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové minerály VI
    Nové minerály VIII
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové naleziště geod u Vedrovic
    Nové nálezy ametystu v oblasti Horní Halže
    Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
    Nové nálezy minerálů s obsahem chromu na Vernířovicku
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů z Krupky
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové nálezy opálů na Náměšťsku
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové nálezy ušlechtilých odrůd opálu na jihozápadní Moravě
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové nálezy vltavínů na Bechyňsku
    Nové nálezy z erlánů u Moravských Bránic
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Nové nálezy zeolitů na Zlatém a Stříbrném vrchu u Lísky u České Kamenice
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nové výskyty minerálů alpské paranegeze na listech geologických map 1 : 50 000 Golčův Jeníkov, Čáslav a Kolín
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku (II)
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy
    Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku
    Novější nálezy kalcitu v lomu Kotouč ve Štramberku
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Nový nález barytu na skarnovém ložisku Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový nález magnezioferitu v Severočeské pánvi
    Nový nález moissanitu z Českého středohoří
    Nový nález pseudomorfóz po chabazitu v Doubravicích u Jičína
    Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    O granátových koulích z Ústupu u Olešnice
    O nálezu apatitu u Golčova Jeníkova
    O nálezu fosilního železa u Chocně
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    O záhnědách písecké pegmatitové oblasti
    O zlatech z Jesenicka
    Obecné almandiny z Kolína-Zálabí
    Objev a těžba lepidolitu v Rožné
    Obsahy a nositelé stříbra v rudách z ložiska Kutná Hora
    "Obyčejný" křemen
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Odrůdy křemene a zkameněliny u Zubří na Vsetínsku
    Offretit z lokality Dobkovičky v Českém středohoří
    Ojedinělé nálezy rutilů na jihočeských vltavínových lokalitách
    Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku
    Opály a chalcedony Utahu
    Opály v západním okolí Třebíče
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Ostrov Topazos v Rudém moři
    Ostrov Zabarjad v Rudém moři - světoznámé naleziště olivínu
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Palygorskit ve Studenci
    Palygorskit ze Studence u Jilemnice
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Pazourek z Bobrůvky u Křižanova
    Pb dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Pegmatit Bílý kámen (Weisser Stein) u Kynžvartu
    Pegmatit od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Pegmatitový roj severně od Skleného nad Oslavou
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Pegmatity pod Karkonoszami
    Pegmatity s krystalovanými Li-turmalíny z oblasti strážeckého moldanubika
    Pegmatity Vlastějovic
    Pegmatity z Chvalovic
    Pennin z lomu Krty na Strakonicku
    Perimorfózy po kalcitu z Bochovic u Třebíče
    Perspektivní lokality pyropu v severozápadních Čechách
    Peříčkové acháty a Rykartova teorie jejich vzniku
    Petrov nad Desnou-Anenský pramen : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Granátovka : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Holubáč : fuchsitické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Petrovský vrch : staurolitické a granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petřkovická Hůrka u Valašského Meziříčí - zajímavá mineralogická lokalita
    Pezzottait, Cs(Be2Li)Al2Si6O18, nový minerál skupiny berylu
    Pihelský vrch: jedna ze zeolitových lokalit Českolipska
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Plazma z Jiřic u Moravských Budějovic
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova
    Poběžovicko a Sepekov - nejvýznamnější české lokality hercynitu
    Podkrkonošské drahé kameny
    Podkrkonošské karneoly
    Podzemí u Vřídla
    Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě
    Polodrahokamy z Novopacka
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Polymetalické zrudnění od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu
    Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice
    Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid
    Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy)
    Poznámky k výskytu hvězdového křemene na vrchu Strážník u Jilemnice
    Pozoruhodné nálezy stroncianitu, ropy a asfaltu
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov
    Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu
    Prachovické kalcity
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Pražské millerity
    Prehnit - apofylitová žíla z Vlastějovic
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    The present state of some mineralogical localities of the České středohoří Mts.
    Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
    Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce
    Přehled lokalit křemenných hmot v centrální části Krušných hor
    Přehled mineralogie lokality Zbýšov u Brna
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě
    Přehled minerálů-prvků zjištěných v České republice
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Přehled minerálů z grafitických hornin na západní Moravě
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Přínos zkušeností sběratelů vltavínů pro poznání problematiky vltavínů
    Přírodní fosfáty mědi
    Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    Příspěvek k výskytu kolínského granátu a "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Pseudomorfózy po leucitu z Loučné v Krušných horách
    Pseudomorfózy tvořené mastkem z Pekla u Haber
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
    Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov)
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Quartz-chalcedony veins and its young deformation
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava)
    Rabejacit z Předbořic
    Račí výšina u Ústí nad Labem - minulost a současný stav
    Ranciéit z Malé Viesky u Košic
    Recentní druhotné minerály kladenského revíru
    Refinement of the crystal structure of cyrilovite from Cyrilov, Western Moravia, Czech Republic
    Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    Rejhotice-Mnišské jámy : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    "Révait" - netradiční drahý kámen z Ostrožské Nové Vsi
    Revize dufrenitu z Poniklé
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Revize lokalit vltavínů Lhotka v Nových Hradech a Podeřiště
    Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov)
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize výskytu vltavínů na zapomenuté lokalitě na Vrábečsku
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    Ringwoodit - silikátový spinelid z meteoritů a nitra Země
    Rodochrozit
    Rohovce - nejkrásnější horniny Sahary
    Rokytnice n. Jizerou
    Römerit z Kaňku u Kutné Hory
    Roscoelit z Jáchymova
    Rossmanit - nový minerál z Rožné a historie jeho objevu
    Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko hill
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rudní akcesorie hornblenditu z údolí Medvědího dolu (Hrubý Jeseník) (14-24 Bělá p.Pradědem)
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní revír Chrastava (Panenská Hůrka, Andělská Hora, Kryštofovo Údolí) v Ještědském hřbetu
    Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
    Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších
    Rujánské kamení
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Rutil od Rožmitálu na Šumavě
    Rutil z Chodova u Bečova nad Teplou
    Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě
    Ryzí antimon v Vlastějovic v Posázaví
    Ryzí měď v achátu z lomu v Doubravici
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Ryzí stříbro z Borovce (Štěpánovský rudní revír)
    Sádrovce z Března u Chomutova
    Sádrovce z Prahy
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Sádrovec z Března u Chomutova
    Sádrovec z Března u Loun
    Sádrovec z Kučlína u Bíliny
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Sametka z Vlastějovic u Zruče nad Sázavou
    Saponit z Těchlovic u Děčína
    Sb-mineralizace v Koroužném u Štěpánova nad Svratkou
    Sběratelství, těžba a životní prostředí
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Sbírkové amfiboly českých vulkanitů
    Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál)
    Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
    Schröckingerit z haldy šachty 21 (Příbram-Háje)
    Schultenit (PbHAsO4) z Abertam u Jáchymova
    Sedmihradské acháty
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Sekaninait už i v severních Čechách
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární minerály bismutu z povrchového výchozu křemenného pně nad štolou Prokop (Knötel), Krupka
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách
    Sekundární uranová mineralizace ze Strhařů, 10 km s. od Tišnova
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Serpierit ze Zlatých Hor
    Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Siegenit z dolu Staříč
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Síra ze Sicílie
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
    Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
    Skarnové ložisko Budeč u Žďáru nad Sázavou
    Skarnové ložisko "U černé rudy" u Malešova
    Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Skoryl-dravit z pegmatitů strážeckého moldanubika
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Skrytá krása černého turmalínu
    Skrytá krása karlovarského vřídlovce
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Sobotín-Smrčina : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Sobotínský aktinolit
    Sodiumuranospinit z ložiska Měděnec v Krušných horách
    Solný důl Kłodawa (Polsko)
    Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Současné možnosti sběru morionu a záhnědy na severní Moravě
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Současný stav některých známých lokalit v okolí Písku
    Současný stav vltavínových lokalit na Chebsku
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Spinelidy v brněnském masivu
    Spinelidy z okolí Křemže
    Spinely
    Spodumen LiAlSi2O6 - jedinečný pyroxen
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Stále záhadné vltavíny
    Starkoč near Čáslav
    Staurolitické a granátické svory s chloritoidem a margaritem z Králce u Šumperka
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Der Steinbruch am Hügel Kněžský bei Těškov in Böhmen/Tschechien
    Stilbit z Litic nad Orlicí
    Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách
    Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora
    Structure of vermiculite modified by organic molecules
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stručný přehled mineralogie Sn-W ložisek u Krásna a Horního Slavkova
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Strunzit, ein aktueller Neufund aus dem Pegmatit von Dolní Bory bei Velké Meziříčí, Westmähren, Tschechische Republik
    Střelniční žíla v Doksech
    Stříbro a jeho minerály
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
    Sulfidické mineralizace na lokalitě "Schusterloch" u Hluboček (25-11, Hlubočky)
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Světová lokalita vesuvianu z Asbestos, Québec, Canada
    Svojanovské granáty
    "Šeříkový kámen" - ložisko čaroitu na východní Sibiři
    Tektity typu Muong Nong a jejich výskyt mezi vltavíny
    Tempskya - druhohorní zkamenělý strom
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Těžké minerály od Sudějova
    Těžké minerály z potočních náplavů v Železných horách
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    Titanit ze Žulového vrchu u Vápenné v Jeseníkách
    To the infrared spectrum of K-poor meurigite (The Kněžská hora quarry near Těškov, the Czech Republic), ahydrated potassium iron hydroxophosphate
    Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova
    Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce
    Tourmaline in rocks of the Moldanubian Zone and Brunovistulucum, a review
    Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů
    Třebíčští sběratelé a jejich minerály
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
    Turmalín z Loučné nad Desnou (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Turmalíny
    Turmalíny jako cep
    Turmalíny vlastějovických pegmatitů
    Tyrolské granáty
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Unikátní nález zkamenělého stromu v Ohři
    Unikátní vltavín z Kojetic
    Unikátní výskyt ortopyroxenitu u Bohouškovic nedaleko Křemže
    Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian Karst (the Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
    Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Uranofán a torbernit z Kynžvartu u Mariánských Lázní
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
    V Zillertalských Alpách
    Valdíkov u Třebíče, naleziště barevných odrůd křemene
    Valouny oftalmitu ze štěrků Sázavy v Havlíčkově Brodě
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Variabilita struktur achátů z centrální části Vysokého Atlasu
    Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea
    Verdelit z Třebíče-Boroviny - Li pegmatit, který unikl pozornosti sběratelů
    Vermiculite mineralization associated with ultramafics in Agasthyapura area, Mysore dist., Karnataka state, India - a mineralogical study
    Vernéřov u Aše - zajímavá lokalita vzácných minerálů
    Vernířovice-Hofberg : manganem bohatý skarn
    Vernířovice-Jelení Hřbet : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Měďný : pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách
    Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
    Vernířovice-Pod Břidličnou : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory
    Vernířovice-Rudná hora : serpentinity v sobotínského masivu
    Vernířovice-Zadní Hutisko : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Vernířovice-Zadní Hutisko : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Věžná near Nedvědice
    Vivianit ze Zlatkova
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou
    Vlčí hora u Černošína - klasické naleziště augitu, amfibolu a olivínu
    Vlčí hora u Černošína a její místo v dějinách geologie a mineralogie Čech
    Vltavín s "prosekávanou" skulptací
    Vltavín z meandru Šobes u Podmolí v Národním parku Podyjí - znojemská podoblast
    Vltavín z Vémyslic u Moravského Krumlova - nález druhého největšího vltavínu na Moravě
    Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
    Vltavíny - rozporuplný fenomén jižních Čech
    Vltavíny na Chebsku
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Výběr nejzajímavějších mineralogických lokalit "bazaltů" České republiky
    Výprava ku Kleti
    Výprava za riebeckitem
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt barevného sfaleritu u Ševětína
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt grafitu u Zahrádky Hrobské
    Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku
    Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu
    Výskyt krupníku v Sobotíně a Vernířovicích
    Výskyt krystalovaného křemene u Košína na Táborsku
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výskyt molybdenitu v lomu Žákova strouha u Hosína
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt nitridu titanu (osbornitu) ve strusce z Kladna
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt polymetalické mineralizace u Dehetné sv. od Bělé nad Radbuzou (domažlické krystalinikum)
    Výskyt ryzí mědi a kupritu ve Vrchoslavi u Teplic
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Výskyt taktitu poblíž lokality "Korálové jámy" u Žulové
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině
    Výskyty barytu na Teplicku
    Výskyty berylu v Sudetách. 1. část
    Výskyty berylu v Sudetách. 2. část
    Výskyty epidotu ve Vlastějovicích
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Výskyty kyanitu v chýnovské jednotce moldanubika
    Výskyty kyanitu v křemenných a pegmatitových čočkách na Táborsku
    Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázních a Jáchymov
    Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik hrachovce
    Vznik hrachovce
    Vzpomínka na dvě bohaté lokality (Obří důl a Kozákov)
    Whewellit a jeho výskyty
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Wollastonit z Nezdic na Šumavě
    The Work of Josef Emanuel Hibsch : complete bibliography
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 1. část
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 2. část
    Z historie těžby železných rud na Benecku
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
    Za acháty do Techerău
    Za beryly do portugalského Assunçaa
    Za kongsberským stříbrem
    Za křišťály a záhnědami na Připolární Ural
    Za meteority do Ománu
    Za minerály do italského Val Malenca
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály na rudní ložiska Maroka
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Za náměštským kamenem
    Za nerosty do Křemžské kotliny
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví
    Za nerosty do okolí Volyně u Strakonic
    Za pargasitem do Pargasu
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Za pyritem do španělského Navajúnu
    Za roveňskými kameny
    Za vanadinity do marockého Mibladenu
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Záhněda z lomu Žákova strouha u Hosína
    Záhnědy, moriony a citríny z Cínovce
    Záhnědy na Liberecku
    Záhnědy z dutinových pegmatitů západní Moravy
    Záhnědy ze Záseky na Českomoravské vrchovině aneb zpráva o očekávaném nálezu
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
    Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu
    Zajímavé křemenné výskyty v Brdech
    Zajímavé lokality chráněné krajinné oblasti Železné hory ve východních Čechách
    Zajímavé nálezy křišťálů v Libodřicích u Kolína
    Zajímavé nálezy vltavínů a doprovodných minerálů na moravských vltavínových nalezištích - Čučice
    Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zajímavé výskyty křišťálů v krystalických vápencích na Jesenicku
    Zajímavosti o kalcitu
    Zajímavosti z Bečvár
    Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice
    Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Zanikající lokalita v Hromnicích u Plzně
    Zaniklá lokalita Přibyslavice u Čáslavi
    Zaniklé nebo málo známé lokality v Krkonoších
    Zapomenutá lokalita kvalitního grosuláru (hesonitu) Pohleď u Světlé nad Sázavou
    Zapomenutá lokalita Malá Hůrka u České Kamenice
    Zapomenutá zeolitová lokalita Eschlers-Bergel u Kunratic u České Kamenice
    Zastavení v Hřídelci
    Zatopený hadcový lom Borek u Vilémova
    Zeolites of the České středohoří Mts., Czech Republic
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
    Zeolity jako drahé kameny
    Zeolity příbramského polymetalického revíru
    Zeolity z Kožušné u Štětínova
    Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů
    Zeolity z Ostrova krále Jiřího v Antarktidě
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří
    Zlato a doprovodné minerály v aluviu Čáslavky u Podmok, západně od Golčova Jeníkova
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě
    Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatý Kopec (něm. Goldenhöhe), 9 km sz. od Jáchymova, zajímavá mineralogická lokalita Krušných hor
    Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
    Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Zpráva o výskytu aragonitu u Měrunic v Českém středohoří
    Zpráva ze semináře muzejních geologů v Měděnci v Krušných horách
    Zrudnění štoly "Emil" u Starého Rejvízu, Hrubý Jeseník
    Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika
    Železité hvězdové křemeny z podbrdských lokalit
    Železitý křemen ze Zaječova u Komárova
    Železnatý gahnit z Obřích skal - Hrubý Jeseník
    Železorudný výskyt pod Malým Dědem v Hrubém Jeseníku
    Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu
    Žulová-Korálové jámy. Část I. Dokumentační práce (14-22 Jeseník)