Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    lužická oblast
Článek
    Chernovite-(Y) and arsenogoyazite from the uranium deposit Hamr in the Cretaceous of northern Bohemia (Czechoslovakia)
    Compression along faults: example from the Bohemian Cretaceous Basin
    Crandallite group minerals in the uranium ore district of Northern Bohemia (Czech Republic)
    Development of the Saxonian tectonics in the Česká Lípa region
    Excursion 1: 3 September 1996. One-day visit to site of uranium mining and in-situ leaching from Cretaceous sandstones at Stráž pod Ralskem, North Bohemia
    Hydrogeologická charakteristika tlusteckého bloku
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    Jeskyně Dominův sklep
    Kinematický model zlomové stavby strážského bloku (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Litologické změny v nejvyšší části jizerského souvrství v ssv. okolí České Kamenice a jejich vztah k paleoproudovému režimu (02-24 Nový Bor)
    Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu
    Mikropaleontologický výzkum lužické faciální oblasti (02-44 Cvikov)
    Některé vzácné minerály provázející uranové zrudnění v severočeské křídě
    Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín) (02-42 Česká Lípa, 02-44 Štětí)
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy
    Ověření vlivu kusovitosti na podmínky hydrochemického dobývání v dole
    Philipsbornite, arzenoflorencite-(La), and arzenoflorencite-(Nd) from the uranium district in northern Bohemia, Czechoslovakia
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Révision du genre Glenarea Počta (Sclératiniaire du Cénomanien supérieur-Turonien inférieur de la Bohéme, Tchécoslovaquie)
    Rhabdophane group minerals in the uranium ore district of northern Bohemia (Czech Republic)
    Vjačeslavit, U4+(PO4)(OH).nH2O ze severočeské křídy - první výskyt v Československu
    Vliv současné atmosférické depozice na zvětrávání hornin Děčínského Sněžníku
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků