Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    lužický pluton
Článek
    The 40Ar/39Ar ages from the West Sudetes (NE Bohemian Massif): constraints on the Variscan polyphase tectonothermal development
    Accessory minerals as fingerprints for the thermal history and geochronology of the Caledonian Rumburk granite
    Autunit a metaautunit z Ruprechtic u Liberce
    Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské? (02-22 Varnsdorf)
    Contrasting magmatic textures, joint patterns and emplacement features in granitic rocks of the Erzgebirge and the Lusatian Granodiorite Complex, Germany
    Das Dohnaer Massif in der südöstlichen Elbezone
    Early Palaeozoic crustal melting in an extensional setting: petrological and Sm-Nd evidence from the Izera granite-gneisses, Polish Sudetes
    The eastern continuation of the Cadomian orogen: U-Pb zircon evidence from Saxo-Thuringian granitoids in south-western Poland and the northern Czech Republic
    Ergebnisse erster AMS-Messungen in cadomischen Granodiorite der Lausitz
    Excursion to the Frýdlant and Šluknov promontories - Genesis of the Jizera orthogneisses; localities of their protoliths : Granodiorit-Granit-Komplex der Lužické hory
    Fault tectonic of the Lusatian Massif (Czech part)
    Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian granodiorite complex
    Fosfát thoria z lokality Valdek u Varnsdorfu
    Geochemistry and petrology of Cadomian and late Variscan granitoids at the northeastern border of Bohemian Massif (Central Europe)
    Geochemistry of the granitoid rocks of the Czech part of the Lusatian Granitoid Complex
    Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000 (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Geologie a mineralogie Milířské doliny u Jiřetína pod Jedlovou (02-24 Nový Bor)
    Die Gneise des Erzgebirges - hochmetamorphe Äquivalente von neoproterozoisch-frühpaläozoischen Grauwacken und Granitoiden der Cadomiden
    Granitoid-Typen in postkinematischen Granitoidplutonen: Abbilder von autonomen Intrusionsschüben - Beispiele vom Nordrand des Böhmischen Massivs (Erzgebirge - Harz - Flechtinger Scholle - Lausitz)
    Gravity modelling of the Krkonoše-Jizera Pluton
    Historie nikl-měděného dolu Rosenhein-Sohland
    Hornická naučná stezka - Údolí Milířky
    Joints in granite plutons as indicator of crustal conditions
    Kadomskie podloże Luzyc
    The Lusatian Granodiorite Complex (northern margin of Bohemian Massif) - Cadomian peraluminous plutonism
    Lužické hory
    Medieval mining areas in the Šluknov district : Results of the new geological mapping
    Mineralogie polymetalické mineralizace v Milířské dolině u Jiřetína pod Jedlovou
    New geological mapping in the Czech part of the Lusatian Massif and its tectonic and geochemical implications
    A new lamprophyre species from the Klunst quarry (Ebersbach, Lusatia, Germany) - geochemical and petrological implications
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Origin of coexisting wüstite, Mg-Fe and REE phosphate minerals in graphite-bearing fluorapatite from the Rumburk granite
    Petrology of Late Cretaceous ultramafic lamrophyres in the Lausitz-Massiv (Germany)
    Platinmetall-Führung der Ni-Cu-Sulfidmineralisationen im Bereich der Lausitzer Antiklinalzone
    Pramen minerální vody u Chotyně (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
    Pt-Pd-As-Te mineralizace na ložiskách měďnato-niklových rud z Kunratic a Rožan na Šluknovsku
    Schwermetalle in Bachsedimenten der Kirnitzsch/Křnice [i.e. Křinice] (Ostsachsen/Nordböhmen)
    Sfalerit z Jiřetína pod Jedlovou
    Skalní zeď Bílá skála u Srbské na Frýdlantsku
    The Sudetes-boundaries, subdivision and tectonic position : studies in Geology of the Sudetes
    Štola Sv. Jana Evangelisty v Jiřetíně pod Jedlovou
    Thoriová mineralizace u Šluknova
    U-Pb dating of (meta)granitoids in the NW Sudetes (Poland) and their bearing on tectono-stratigraphic correlation
    Die Uranlagerstätte Königstein
    Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu (02-22 Varnsdorf)
    Výskyty berylu v Sudetách. 1. část
    Výskyty berylu v Sudetách. 2. část
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Zawidów granodiorite from the Lusatian massif in SW Poland
    Zircon ages and Nd-Sr isotopic data for granitoid rocks of the Lusatian Block, Saxony, and their geodynamic significance
    Zircon ages of high-grades gneisses in the eastern Erzgebirge (Central European Variscides) - constraints on origin of the rocks and Precambrian to Ordovician magmatic events in the Variscan foldbelt