Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    měření magnetické
Článek
    Aeromagnetické indikace neovulkanitů na Šluknovsku (absolutní magnetické minimum u Krásné Lípy) (02-22 Varnsdorf)
    Analysis of the natural remanent magnetization of rocks by measuring the efficiency ratio through alternating field demagnetization spectra
    Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty (03-14 Liberec)
    Brunovistulian Terrane - Synthesis of Morphostructural Analysis and Geophysical Data (Moravo-Silesian Area, Czech Republic)
    Comparison of in situ field measurements of soil magnetic susceptibility with laboratory data
    Compilation of the Central and Northern European aeromagnetic surveys: methods, difficulties, and results
    Crustal structure of the Saxothuringian Zone : results of the deep seismic profile MVE-90 (East) : the deep reflection seismic profiles DEKOPR 3/MVE-90
    Discovery of the first Quaternary maar in the Bohemian Massif, Central Europe
    Erfassung von Umwelt-Kontaminationen mit magnetischen Proxies
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
    Geofyzikální indikace neznámého neovulkanického centra u Mariánských Lázní
    Geofyzikální indikace neznámých vulkanických center na Mělnicku : 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geofyzikální poměry
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary)
    Geofyzikální průzkum na lokalitě Čeřeniště
    Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
    Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
    Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001) (03-23 Harrachov)
    Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
    Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník (14-22 Jeseník)
    Geology of occurrences of ferruginous sanstones in North Bohemia: Famous localities revisited
    Geophysical characteristic of the Roztoky volcanic centre, North Bohemia
    Geophysical Manifestation of the Metabazite Zone of the Brno Massif
    Geophysics in the region of the project: magnetometry and radiometry
    Gravimetric Investigation of Volcanic Structures
    Gravity response of igneous rocks in the northwestern part of the Bohemian Massif
    Ground Geophysical and Geological Mapping in the Central Part of the Moldanubian Pluton
    High resolution mapping of anthropogenic pollution in the Giant Mountains National Park using soil magnetometry
    Identification of magnetic minerals by scanning electron microscope and application of ferrofluid
    The Ilumetsa meteorite crater field, SE Estonia - results of the geophysical campaign
    Impact-pressure controlled orientation of shatter cone magnetizations in Sierra Madera, Texas, USA
    Komplex programů Gama pro řešení přímé a obrácené gravimetrické a magnetometrické úlohy
    Low-field variation of magnetic susceptibility measured by the KLY-4S Kappabridge and KLF-4A Magnetic Susceptibility Meter: accuracy and interpretational programme
    Lze ještě objevit neznámý vulkán v Českém masívu? Geofyzikální inspirace
    Magnetic fabric of the Cerinek stock (Moldanubian Plutonic Complex)
    Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust
    Magnetic mapping of road-side pollution and correlation with heavy mettals
    Magnetic monitoring of air-, land- and water-pollution
    Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech Republic
    Magnetické měření v oblasti Řípu : 02-43 Litoměřice, 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov)
    Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
    New Geophysical Contributions to the Geological Structure of the Contact Zone of the Bohemian Massif and the West Carpathians
    Palaeomagnetic and petromagnetic study of uranium-bearing polymetallic-fluorite mineralization in the Orlík-Kladsko crystalline complex (near Kletno, Lower Silesia, Poland)
    Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Potential maar-diatreme volcano of Mýtina, Western Ohře/Eger Graben, Czech Republic: combined geophysical, geological, petrographical and petrochemical investigations
    Preliminary results of the new magnetic survey carried out in the NE of the Czech Republic
    Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Pyramids and ceremonial centers in Mesoamerica: were they oriented using a magnetic compass?
    The Reingers Magnetic Anomaly in the Central Moldanubian Pluton (Southern Bohemia-Lower Austria)
    Ringové struktury a komplexy ve východoafrickém riftovém systému (Egypt, Tanzanie)
    Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data
    Soil magnetometry: a proxy method of estimating increased pollution of different environmental systems
    Srovnání duktilní deformace kulmu a západokarpatského flyše
    Structural evolution of the Prague synform (Czech Republic) during Silurian times: An AMS, rock magnetism, and paleomagnetic study of the Svatý Jan pod Skalou dikes : consequences for the nappes emplacement
    Structural map of the basement of Europe
    Structure of the Brunovistulian Unit (E part of the Czech Republic) on the basis of seismic and magnetic data
    Subsurface structure of the volcanic centre of the České Středohoří Mountains, North Bohemia, determined by geophysical surveys
    Tectonic framework
    Umun-delgerskoje rudoprojavlenije olova
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps