Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    macerály
Článek
    The anthracite seam near Mikulov, Krušné hory Mountains
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Carbonyl groups in coals from Ostrava-Karviná mining district
    Chemical structure of coal substance
    Chemical Structure of Maceral Fractions of Coal
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coal clasts in the South Wales (UK) and central Bohemian basins (Czech Republic) : implications for the timing of maturation and fracture permeability
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1, Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples of OKD Coals
    Composition and origin of coalbed gases in the Upper Silesian and Lublin basins, Poland
    Composition and properties of brown coal from the Sokolov Basin.
    Continuous monitoring of the oxidation of different types of organic matter in a heated (190°C) FTIR flow cell
    Czech Republic Coal Composition and Structure
    Department of Caustobioliths
    Determination of microhardness and elastic modulus of coal components by using indentation method
    Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
    Ekologicky přijatelné využití černého uhlí
    The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
    Environmentally acceptable utilization of hard coal
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko)
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
    Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals
    Palaeoenvironments of the Upper Radnice and Lower Lubná seams in the Kladno coalfield (Kladno-Rakovník Basin, Lower Bolsovian)
    Petrographic examination of weathering of coal matter
    Petrologic recognition of coal seams of the Lower Silesian Coal Basin
    Petrological and spectroscopic structural characteristics of Bohemian and Moravian coals and their possible relation to gasa proneness
    Petrology of Coal from continental basins in the Czech Republic
    Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí
    Relationship between the hydrogen content of coal and the lithological characteristics of rocks overlying the coal seam
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Some remarks on coal substance behaviour in tectonic stress field: comparison with the results of triaxial compression tests : Intralayer deformation in Ostrava-Karviná coal seams
    Structural study of Ostrava-Karviná bituminous coals
    Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes : the influence of the chemical and physical structure of maceral groups on the behavior of bituminous coal in conversion processes
    Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Sulfur forms in organic substance of coal maceral fractions
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Využití disperze optických parametrů pro identifikaci organických součástek sedimentárních hornin
    Vzájomné vzťahy mikrotvrdosti macerálov huminitu na ložisku Nováky-severovýchod
    Weathering of lignite seam partially outputed by underground mine in Bílina open pit.
    Weathering of organic matter in tips of coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    X-Ray Photoelectron Spectroscopy of Nitrogen and Sulfur Functionalities in Organic Substance of Coal
    Zu einigen besonderheiten der Weichbraunkohlen-Vergelung im Nordböhmischen Becken
    Zur Petrologie bituminöser Schiefer im Böhmischen Massiv