Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    malé povodí
Článek
    40 let trvání lesnicko-hydrologického výzkumu v Beskydech
    Acidification in Central Europe: its causes and effects
    Acidification of groundwater and its impact on surface water: comparison of the small catchments in Norway and Czech Republic
    Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek - CN" k určování přímého odtoku z malého povodí
    Aluminium biogeochemistry in two Czech catchment with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition
    Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
    Analysis of atmospheric input, soil solution and runoff from a small mountain forested catchment
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
    Aproximace doby koncentrace odtoku na malých přirozených povodích
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    The biogeochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic
    Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology
    Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Bulk precipitation chemistry dependence on altitude: Krušné hory Mts., Czech Republic
    Catchment hydrology and acidification recovery at the Gardsjön covered catchment experiment
    Catchment-Scale Acidification Reversal Experiment at Gardsjön, South-west Sweden - Assessment of the Experimental Design
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads: GEOMON network, Czech Republic
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
    Changes in the Soil Solution Chemistry After Exclusion of Acid Deposition
    Changes of runoff regime according to human impact on the landscape
    Chemical composition of atmospheric deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes in 1998-2012
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998-2012
    Climate change and mobilization of mercury in forest soil: Effects of artificially increased precipitation on mercury and methylmercury in run off
    Comparison of saturated areas mapping methods in the Jizera Mountains, Czech Republic
    Contrasting chemical response to artificial acidification of five acidsensitive streams
    Covered catchment experiment at Gardsjön: Changes in runoff chemistry after 4 years of experimentally reduced acid deposition
    The Covered Catchment Site : A Description of the Physiography, Climate and Vegetation of Three Small Coniferous Forest Catchments at Gardsjön, South-west Sweden
    Critical load of heavy metals in soils calculated from mass balance in small watersheds
    Critical Loads of Hazardous Trace Elements in Soil-Water System
    Delta 34S dynamics in the system bedrock-soil-runoff-atmosphere: Results from the GEOMON of small catchments, Czech Republic
    Deposition of lead in central Czech Republic, trends and impacts on the biogeochemical cycle
    Dissolved Load of a Central Himalayan Forest Headwater in an Experimental Catchment, India
    Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Rep.
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
    Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    Dynamics of sulfate oxygen isotopes in a spurce die-back affected catchment and at an unpolluted control site
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Effect of altitude and tree species on 34S of deposited sulfur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    Effects of altitude and tree species on delta34S of deposited sulphur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    Entropy production on productive and non-productive surfaces
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Evidence for organic cycling of anthropogenic sulfur in forested catchments: S isotope mass balances for 13 sites spanning a 10-fold pollution gradient
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    Factors controlling the chemistry and mineralogy of selected soil types of the Czech Republic and Egypt
    Fluxes and Trends of Nitrogen and Sulphur Compounds at Integrated Monitoring Sites in Europe
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Geochemistry of the major elements of recent sediments of Fláje basin (Krušné hory, Erzgebirge)
    Geomorphology as a key to freshwater sulphate recovery: the SUNFLOW model
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
    Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spirálka Cave, Czech republic
    Historie experimentálních povodí v Jizerských horách
    Human- and Climate-Induced Changes in the Surface Stream Activity Affecting the Element Cycling
    Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic
    Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
    Hydrological research in experimental and representative catchments in Czech Republic and Slovak Republic
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    Hydrologický výskum v experimentálnych a reprezentatívnyh povodiach Českej a Slovenskej republiky
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    The Hydrology of the Covered Catchment : Water Storage, Flowpaths and Residence Times
    ICP IM activities, monitoring sites and available data
    The impact of the retention curve hysteresis on prediction of soil water dynamics
    Increased nitrogen in runoff and soil following fourteen years of experimentally-increased nitrogen deposition to a coniferous-forested catchment at Gardsjön, Sweden
    Influence des pluies acides sur la qualité des eaux souterraines de la République tcheque
    The influence of long-term N-fertilization on episodic leaching of nitrate from a small forested catchment at Gardsjön, Sweden
    Instability driven flow and runoff formation in a small catchment
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991
    Konference Hydrologie malého povodí 2014
    Konference "Hydrologie půdy v malém povodí"
    Konference s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2008"
    Kritické zátěže ekosystému okyselujícími imisemi v České republice
    Kyselé deště stále s námi
    Lesnicko-hydrologický výzkum v beskydských experimentálních povodích
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Modelling Soil Acidification in a Roofed Catchment : Application of the SAFE Model
    Modelling the Hydrology of the Covered Catchment
    Modelling the recovery from acidification at the covered catchment experiment, Gardsjön, Sweden
    Modelování erozních a sedimentačních procesů v malém povodí
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Monitoring ve vodním hospodářství v rezortu MZe
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Nitrogen saturation induced by experimental addition of ammonium nitrate to a forested catchment at Gardsjön, SW Sweden
    Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku
    Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
    Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
    Photochemical release of metal species in stream waters
    Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí
    Podněty pro úpravy toků ve vztahu k maximálním průtokům
    Ponded infiltration experiments in the Uhlířská catchment
    Povodí Uhlířská: Infiltrační experimenty a neinvazivní snímkování půdních vzorků
    Principles of environmental geochemistry
    Projev klimatické anomálie 1992-1996 v odtokových poměrech na povodí Liz
    Radioaktivita v podzemní vodě a radonový index
    Rainfall-runoff processes modelling using the Sacramento and Brook models in the Cal Rodó catchment (Pyrenees, Spain)
    Rate of weathering estimated from monitoring of small catchments and PROFILE modeling
    Recovery from acidification during ten years of the covered catchment experiment at Gardsjön, Sweden, followed by four years after the roof was removed
    Recovery from Acidification in the Forested Covered Catchment Experiment at Gardsjön : Effects on Biogeochemical Output Fluxes and Concentrations
    Recovery of acidified catchments in the extremely pollutated Krušné hory Mts., Czech Republic
    Recovery of acidified catchments in the extremely polluted Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Results after six years of clean precipitation treatment at the Gardsjön Covered Catchment Experiment - good news or bad news?
    Results of integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory
    Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod
    Retention and accumulation of arsenic in ecosystems along the arsenic deposition gradient, Czech Republic
    Secondary soil phases controlling surface water chemistry during experimental acidification at the Bear Brook Watershed in Maine, USA
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Similarity between C, N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: implications for the use of delta34S a tracer
    Simulating the Gärdsjön Covered Catchment Experiment with the MAGIC Model
    Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Sledování kvality vody a nasycených ploch na experimentálních povodích ČHMÚ, VUV T. G. M. a FSV ČVUT v Jizerských horách
    Současnost experimentálních povodí Jizerských hor
    Spatial and temporal changes in aluminum, iron, and base cations during an acidic episode at East Bear Brook, Maine USA
    Spatial and temporal variation of the soil moisture in a small catchment: monitoring and modelling
    Spatial Variability and Long-Term Trends in Mass balance of N and S in Central European Forested Catchments
    Stabilní izotopy v hydrologii povodí Uhlířská
    Stanovení celkové atmosférické depozice do povodí Jezeří v Krušných horách
    Stream water recovery in the Czech Republic? - Results from the GEOMON network of catchments
    Streamwater acidification in the Krušné hory, northern Bohemia, Czech Republic
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Strontium isotopic signature in two forest catchments with contrasting lithology (Bohemian Massif, Central Europe)
    Study of the effects of topography altitude and tree species on delta 34S of deposited sulphur
    The Sudetic Marginal Fault: a young morphophotectonic [i.e. morphotectonic] feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
    Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
    Sulfur isotope dynamics in two Central European watersheds affected by high atmospheric deposition of SOx
    Sulfur isotopes as a tracer in small catchment studies
    Sulfur isotopes in 13 small catchments after 13 years of decreasing air pollution
    Sulfur retention in various compartments of forest ecosystems along a pollution gradient
    Sulphate sorption characteristics of the Bohemian Forest soils
    Sulphur inputs and dispersion pathways in the soil of an area affected by forest die-back, Czech Republic : A combined 34S-35S study
    Sulphur isotope characteristics of two North Bohemian forest catchements
    Sulphur isotope dynamics in two mountaintop forest catchments in the Black Triangle, Central Europe
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Transforming hydrographs in the hillslope subsurface
    Transport pokryw stokowych z NE skłonu Jesioników (Sudety Wschodnie) pod wpływem zdarzeń antropogenicznych i impulsów klimatycznych
    Trend assessment of deposition, throughfall and runoff water chemistry at the ICP-IM station Kosetice, Czech Republic
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
    Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
    Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
    Usazené srážky na Šumavě
    The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic
    Use of sulphur-35 to study rates of migration of atmospheric sulphate at Jezeri Catchment, Czech Republic
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv geologického podloží na neutralizační vlastnosti malých povodí vystavených kyselé atmosférické depozici
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
    Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě
    Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice
    Vývoj látkových toků síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
    Vývoj látkových toků v České republice (GEOMON)
    Water balance, water quality and soil erosion on agricultural lands in the foothill zone of the Bohemo-Moravian Highland
    Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie
    Zemědělství a voda
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka