Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mangan
Článek
    Alofán, grosulár a ilmenit z Křižanovic v Železných horách
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských dolomitových jeskyní
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Carbon, oxygen and strontium isotope records of Devonian brachiopod shell calcite
    Cinklipskombit ZnFe23+(PO4)2(OH)2 - novyj mineral
    Comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
    Contrasting pyrophanite - ilmenite solid-solution compositions from the Conta História Fe-Mn deposit, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil
    Distribution of trace elements in several ombotrophic peatbogs of the Bohemian Massif
    Die Entwicklung der EPR-Charakteristik und Färbung von Fluoriten aus Sn-Vererzungen : Beziehungen zur Fluidevolution in der Lagerstätte
    Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Maršíkov, Czech Republic
    Fe-Mn mineralizace z Křížového Buku, s. od Mlýnů u České Kamenice
    Fosfáty železa a manganu z pegmatitů v okolí Borů
    Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Jak vznikají pouštní laky?
    Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Manganem bohatý skarn z Meziříčka u Želetavy
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Metasomatic wolfeite and associated phosphates from the Otov I granitic pegmatite, western Bohemia
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Mineralogical and cathodoluminescence characteristics of Ca-rich kutnohorite from the Úrkút Mn-carbonate mineralization, Hungary
    The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Mineralogy of metamanganolites in BIF of the Desná Group
    Mn-bearing "oxy-rossmanite" with tetrahedrally coordinated Al and B from Austria: Structure, chemistry, and infrared and optical spectroscopic study
    Mn-rich tourmaline and fluorapatite in a Variscan pegmatite from Eibenstein an der Thaya, Bohemian massif, Lower Austria
    Mn-rich tourmaline from the Moldanubicum in Austria: structure and chemistry
    Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Multicomponent diffusion modeling of garnet: a tool to estimate burial and exhumation rate of metamorphic complexes
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Post-magmatic origin of garnets in aplites from the Kamienna Góra granite (the Žulová granitic pluton, SW Poland)
    Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Reply to comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Rodochrozit
    Sedliště near Polička
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Síra a Mn-oxyhydroxidy z trachytu vrchu Špičák u Teplé
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    Sphalerite composition and ore genesis at the Tumurtijn-ovoo Fe-Mn-Zn skarn deposit, Mongolia
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare, Rumunsko
    Thermal decomposition of kaolinite with additions of Mn, Fe, Ni and Co oxides
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Úprava důlních vod na ÚDV Svatava
    Variscan veins: record of fluid circulation and Variscan tectonothermal events in Upper Palaeozoic limestones of the Moravian Karst, Czech Republic
    Wollastonit v mramorech z Nedvědice na západní Moravě
    Wstępne dane o minerale z grupy kordierytu z Zimnika (masyw Strzegom-Sobótka)
    X and Q band EPR studies of paramagnetic centres in natural and heated tourmaline
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát