Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mapa
Článek
    GEOINFO informační systém geologických a účelových map v měřítku 1:50 000
    GIS ve státní správě
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Převod edice geologických a účelových ekologických map 1:50 000 do GIS
    Současný stav poznatků o horninovém prostředí ve vztahu k antropogenním zátěžím
    Staré kutnohorské důlní mapy
    Textové vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů