Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mapa batymetrická
Článek
    Antropogenní jezera Česka
    Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
    Limnologická studie Čertova jezera
    Limnologická studie největšího jezera české části Úpského rašeliniště v Krkonoších
    Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov : 25-31 Kroměříž
    Mechové jezírko v Krkonoších - fyzickogeografická studie
    Nová batymetrická mapování glaciálních jezer na české straně Šumavy
    Rašeliništní jezera Česka