Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mapa geologická
Článek
    50 years of geological cooperation with the Czech Republic and the Slovak Republic - the Austrian point of view
    Activity of the Geological Survey, Prague in 1988
    Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku : (22-12 Březnice)
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava
    Analcimizované leucity a Ti-flogopit Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Au-mineralizace v prognózní ploše Dobřečov
    Bánovská kotlina Depression (northern part of the Danube Basin); Neogene stratigraphy and geological development
    Baňskoštiavnické geologické mapy
    Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty (15-42 Bohumín, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 24-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty (03-14 Liberec)
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna : 25-12 Hranice
    Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie) (24-224 Olomouc)
    Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou)
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp : nové výsledky
    CETS-CTS Teplá: the post-conference excursion guide : Mariánské Lázně Complex and its relations to neighbouring metamorphic units
    Charakterystyka wystąpienia oligoceńskiego bazaltoidu w Małym Kotle Śnieżnym (Karkonosze)
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chemizmus podkrkonošských melafyrů a jejich horninotvorných minerálů
    Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice
    Comments on facies development and stratigraphy of the Devonian, Barrandian area, Czech Republic
    Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
    Contact metamorphosed sediments in the Nha Trang area, south Vietnam
    Czechoslovakia on Geological Maps
    Československí geológovia v Sýrskej arabskej republike
    Činnost Komise pro geologickou mapu světa (Commission de la Carte Géologique du Monde)
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Deckentektonik im Erzgebirge - von der Idee zur Umsetzung in die geologische Karte
    Die digitale Geologische Karten GK 50 dig ung ihre Nutzung bei der Geologischen Landesaufnahme in Sachsen
    Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu (32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 33-11 Třeboň)
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
    Dr. Tibor Buday se dožívá 85 let
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu (23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části boskovické brázdy (24-12 Letovice)
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska : exkurze č. 2 "Granitově horská"
    Ehemalige Lagerstätte Háj-Vápenný kopec (Stolzenhahn-Kalkberg), NE-Hang
    Ehemalige Lagerstätte Kovářská-vápenka (Schmiedeberg-Kalkofen; früher gelegentlich auch als Stolzenhahn bezeichnet)
    Ehemalige Lagerstätte Rájov (Reihen) - Vápenice/Dolní Vykmanov (Unter-Weigensdorf)
    Ehemalige Lagerstätte Vápenice u Moldavy (Kalkofen bei Moldau)
    Ehemalige Lagerstätte Vykmanov (Ober-Weigensdorf)
    Ehrung für internationales Gemeinschaftswerk
    Establishing correlations between magma emplacement and faulting using statistical map analysis: examples from the northwestern Bohemian Massif (Germany/Czech Republic) and the northern Lachlan Fold Belt (Australia)
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Evropský kongres o regionální geologické kartografii a informačních systémech
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Fault tectonic of the Lusatian Massif (Czech part)
    Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian granodiorite complex
    Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
    Findings of the organi [i.e. organic] sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    The first large geological map of Central and Eastern Europe (1815)
    Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Foraminiferová společenstva z vrtu HV-5 Rybníček : 24-42 [i.e. 24-41] Vyškov
    Foreword to the special volume on geology of the Mongolian Altay
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)
    Fotolinie a morfostrukturní analýza reliéfu s. okolí Brna
    Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov
    Fytopaleontologické výzkumy v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Geochemical mapping of the Prague agglomeration
    Geochemické vysvetlivky ku geologickým mapám; návrh metodiky vypracovania
    Geochemistry of the granitoid rocks of the Czech part of the Lusatian Granitoid Complex
    Geochronologie a geologie granitu Zvůle (23-34 Jindřichův Hradec)
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary)
    Geological and geomorphological map of the Nicaraguan Volcanic chain
    Geological and thematic maps as a source of environment data
    Geological interpretation of a gravity low in the central part of the Lugian Unit (Czech Republic, Germany and Poland)
    Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic)
    Geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze and Muskau Arch Geopark as examples of cross-border cooperation of the national geological surveys of Poland, the Czech Republic and Germany
    The geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without cenozoic sediments), 1:100 000 - an example of German-Czech-Polish cooperation
    Geological Mapping of the Crystalline Complex in the SW Part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Geological mapping of the two-mica granites in the Weitra-Nové Hrady area
    Geological research of Bohemian Forest
    Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
    Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Geologická mapa 1:100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
    Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve (34-42 Mikulov, 34-23 Břeclav, 34-21 Hustopeče, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 34-24 Holíč, 25-33 Uherské Hradiště, 35-11 Veselí na Moravě)
    Geologická mapa při výuce na základní škole
    Geologická pozice "nefritu" v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Geologická stavba bradlového pásma medzi Tulčíkom a Hanušovcami nad Topľou na východnom Slovensku
    Geologická stavba lokality Jedlka a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000 (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001 (34-24 Holíč)
    Geologické mapování na Berounsku (CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras) v měřítku 1:25000
    Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky (34-22 Hodonín)
    Geologické mapování na listu 13-441 Nasavrky (13-44 Hlinsko)
    Geologické mapování na území listu 13-443 Chotěboř
    Geologické mapování pláště žulovského plutonu /14-22 Jeseník/
    Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
    Geologické mapy - základní poklad pro řešení environmentálních problémů
    Geologické mapy : od papíru k informačnímu systému
    Geologické mapy a jejich použití ve školní praxi
    Geologické mapy ČR 1:50 000 v cílové pásce
    Geologické mapy G.C. Laubeho
    Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
    Geologický výzkum a mapování na území listu 12-214 Kralupy n. Vltavou
    Geologický výzkum krystalinika ve v.okolí Sokolova
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologický výzkum melechovského masivu
    Geologický výzkum melechovského masivu pro účel výzkumu konečného ukládání vysoce radioaktivního odpadu
    Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Geologie a mineralogie Milířské doliny u Jiřetína pod Jedlovou (02-24 Nový Bor)
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Geologie Horažďovicka
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Geologie sesuvné lokality Čeřeniště a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Geologie středního Polabí : předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
    Die geologisch-tektonische Situation zwischen Zwickau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier unter besonderer Berücksichtigung der Tiefbohrung Oelsnitz GWM 1/03
    Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000
    Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000
    Die geologische Untersuchung des Kaiserreiches - Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geology of Metapán volcanic field NW El Salvador
    Geology of the Nha Trang area, Southern Vietnam
    Geomorfologické aspekty údolí řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a městskou částí Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    Granátovec ze Smrčiny u Sobotína
    Granitoidy tiského masivu : (11-24 Žlutice, 12-13 Jesenice)
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu : (24-23 Protivanov)
    Ground Geophysical and Geological Mapping in the Central Part of the Moldanubian Pluton
    The Hercynian molasse and younger deposits in the Intra-Sudetic Depression, SW Poland : studies in Geology of the Sudetes
    Historical geological maps from the territory of the Czech Republic as a source of information
    Historische geologische Karten vom Gebiet der Tschechischen Republik (Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien) bis zum Jahre 1918 als Quellen bedeutender wissenschaftlicher Informationen
    Historische Lagerstätte Kalek (Kallich) - Rübenau/Obernatschung
    Historische Lagerstätte Místo (Platz) - Hasištejn und Volyně (Wohlau)
    Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií : (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-34 Sobotka, 03-43 Jičín, 13-12 Kopidlno, 13-14 Nymburk, 13-21 Hořice, 13-22 Jaroměř, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín)
    Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve) : (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Interesting granitoids in the border area of the Czech Republic, Austria and Bavaria
    Intergraph podporuje práci geologických služeb
    Internet mapový server České geologické služby
    Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun) : 13-33 Benešov, 23-11 Vlašim
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    The Izera-Karkonosze Block and its tectonic development (Sudetes, Poland)
    Jan Krejčí (28.2.1825 - 1.8.1887) - otec české geologie
    Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Jiráskova geologická mapa Krkonoš
    Johann Jokély - průkopník geologie Krkonoš
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    K rozšíření stróňské skupiny v Rychlebských horách
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Klasifikace hrubozrnných a lamprofyrických neovulkanitů Českého masívu
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Kłodzko-Złoty Stok granitoid massif
    Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika : 03-32 Jablonec nad Nisou
    Komplexní geologický výzkum melechovského masivu
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Korelace litologicky kontrastních hornin v kutnohorsko-svratecké oblasti : (13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury : (13-14 Nymburk)
    Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod (13-134 Český Brod, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Křídové sedimenty na území listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na území listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř : 13-44 Hlinsko
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Křídové sedimenty na území listu 23-221 Ždírec nad Doubravou : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Křídové sedimenty v okolí Litoměřic (02-41 Ústí nad Labem, 02-43 Litoměřice)
    Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi : 13-32 Kolín
    Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-13 Tábor)
    Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi : (13-14 Nymburk)
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko : (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-124 Rožmitál pod Třemšínem (22-12 Březnice)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-211 Příbram (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou : (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany : (22-22 Sedlčany)
    Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221 (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-412 Šumperk (14-41 Šumperk)
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-414 Zábřeh (14-41 Šumperk)
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá : 11-42 Manětín
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) : 13-14 Nymburk
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, northern Bohemia)
    Late Tertiary and Quaternary tectonic evolution of volcanic regions in the central El Salvador
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy : 23-23 Jihlava
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Lithology and tectonics of the Orlica-Snieznik Dome, Sudetes - Recent State of Knowledge : studies in Geology of the Sudetes
    Lithostratigrafie kulmu v příhraničních oblastech jižního Polska (15-12, Osoblaha; 15-14, Krnov)
    Litogeografická mapa České republiky
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii (15-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň) (15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (11-21 Karlovy Vary, 11-41 Mariánské Lázně)
    Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov
    Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knížecí Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
    Magmatism and metamorphism in the Zagros Suture
    Magnetické měření v oblasti Řípu : 02-43 Litoměřice, 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov)
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech : (35-12 Strání)
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Mapování v severovýchodním Iráku v pohoří Zagros
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
    Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1:50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu
    Marmorrelikte im Lagerstättenrevier Přísečnice - Měděnec-Mýtinka
    Marmorrelikte im Skarnvorkommen Jáchymov (Joachimsthal) : a) Steyer Kalkzug am Kalkhübel : b) Grube Svornost (Eintracht)
    Marmorrelikte in den ehemaligen Skarnlagerstätten bei Černý Potok (Schwarzbach) östlich Vejprty (Weipert)
    Marmorrelikte Klášterecká Jeseň (Gesseln) - Údolíčko (Kleinthal)
    Medieval mining areas in the Šluknov district : Results of the new geological mapping
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
    Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic : 24-42 Kojetín
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
    Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory) (02-242 Nový Bor)
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění (34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
    Mladá maarová struktura na Podbořansku : (11-22 Kadaň, 12-11 Žatec)
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Moderní přístup k mapovému fondu v odborném archivu ČGS
    Moldavites in S Bohemia as a geological object and a hobby
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie (12-24 Praha)
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Nacházelo se ve Woldřichově jeskyni na Stránské skále skutečné ohniště? : 24-43 Šlapanice
    Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna (12-41 Beroun)
    Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast (12-41 Beroun)
    Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu (12-41 Beroun)
    Nález spodní čelisti bovida z okolí Trutnova (03-42 Trutnov)
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava : 22-34 Vimperk
    Nálezy křídové fauny při mapování v okolí Prahy
    Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice)
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Nejstarší geologické mapy Čech
    Nejstarší geologické mapy (dodatek)
    Několik ohlédnutí za novodobou historií geologických průzkumů v terciéru mostecké pánve
    Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě (34-24 Holíč)
    Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně-geologický význam (03-14 Liberec)
    Die neue Geologische Karte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000 und das digitale Höhenmodell - Unterstützung bei tektonischen Untersuchungen in der Lausitz
    The new geological 1:150000-scale map of the Bavarian Forest
    New geological mapping in the Czech part of the Lusatian Massif and its tectonic and geochemical implications
    New ways of dissemination and delivery of geoscience information to society
    Notwendigkeiten und Möglichkeiten der geowissenschaftlichen Zusammenarbeit Sachsen-Tschechien-Polen
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Nová fauna z bohdaleckého souvrství v Praze-Vysočanech (12-24 Praha)
    Nová lokalita vzácného plže Gastrocopta theeli (West.) od Pátku u Loun : 12-12 Louny
    Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží (02-24 Nový Bor)
    Nové a kontroverzní jevy vyplývající z faciálních map paleozoického karbonátového komplexu na Moravě
    Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy) (12-22 Mělník)
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Nové nálezy v lomu Hřebínek u Babí jižně od Žacléře (03-42 Trutnov)
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko
    Nové poznatky o paleogénnych sedimentoch Malých Karpát
    Nové poznatky o telesách bazických vulkanitov v Krížňanskom príkrove sz.části Velkej Fatry
    Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999 (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách (11-221 Stráž nad Ohří)
    Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    Nové předběžné výsledky výzkumu svrchnokřídových sedimentů v lomu v Plaňanech (13-14 Nymburk)
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála : 24-41 Vyškov
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika) : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka : (02-43 Litoměřice)
    Nové výskyty minerálů alpské paranegeze na listech geologických map 1 : 50 000 Golčův Jeníkov, Čáslav a Kolín
    Nový druh ostreoidního mlže ze santonu západní Libye
    Nový IGCP projekt 518
    Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve : (02-24 Nový Bor)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí (32-22 Vranov nad Dyjí)
    NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002 (32-22 Vranov nad Dyjí)
    O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory
    O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy) : 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Olivinické gabroidní horniny modanubického (jihočeského) batolitu (32-24 Trhové Sviny, 33-12 Nová Bystřice)
    Oparenské slepence: perm nebo křída? : (02-43 Litoměřice)
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Organické sedimenty na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Ostrakodová fauna neogénu na listu 34-214 Čejkovice
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník)
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
    Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (kantabr, plzeňská pánev)
    Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce : (25-33 Uherské Hradiště)
    Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku : 13-31 Říčany
    Palynologický výzkum v oblasti Polabí (česká křídová pánev, cenoman) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Paprskoploutvá ryba, Sphaerolepis (Trissolepididae, Actinopetrygii) ve vnitrosudetské pánvi (03-42 Trutnov)
    Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien) : 12-41 Beroun
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Péče o přírodu a životní prostředí v USA. část 4, Péče o přírodu a přírodní zdroje při ministerstvu vnitra
    Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku (12-32 Zdice)
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrofyzikální ověřování magnetických anomálií na listu mapy 14-423 Libina (14-42 Rýmařov)
    Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area
    Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor)
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava) : (32-14 Nová Pec)
    Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava) : 25-31 Kroměříž
    Pliocenní a kvartérní sedimenty na listu 03-43 Jičín (03-43 Jičín)
    Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui
    The Polish Geological Institute activities in the cross-border geological mapping
    Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
    Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů
    Poznámky k metodice geochemicko-ekologického mapování
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k saxothuringiku (02-43 Litoměřice)
    Proces vymývání při vzniku suťových forem jemenského ostrova Sokotry
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch the Son of the České Středohoří Mts. and a Leading European Geologist of his Time
    Prof. Josef Emanuel Hibsch (1852-1940)
    Program transgranicznych badan surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnoluzyckiego Zaglebia Weglowego (Polska-Niemci-Czechy)
    The Project of Geological Mapping 1:25,000 in the Jeseníky Mts. - its Outputs and Products
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Proterozoické parametamorfity Altenberské kry (02-32 Teplice)
    Proterozoikum na listu Přeštice (22-11 Přeštice)
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha
    Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou : (14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk)
    Průzkum vzácných zemin v Jižní Gobi
    První studium foraminifer na lokalitě Lom u Radimi (13-14 Nymburk)
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera (34-21 Hustopeče)
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv) : 32-11 Kvilda
    Předběžné výsledky mapování nectavského krystalinika (24-21 Jevíčko)
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998
    Přehled geologických poměrů na území listu 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Přehled geologie severovýchodního Iráku v pohoří Zagros
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Příkrovová stavba staroměstské skupiny (14-23 Králíky)
    Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum (34-21 Hustopeče)
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum (34-22 Hodonín)
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Příspěvek geologického i odvozeného mapování pro tvorbu krajiny postižené povrchovou těžbou
    Příspěvek k výzkumu kvartéru ve východní části Krušných hor
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Působení dr.Budaye v Západní poušti Iráku
    Pylová analýza na archeologické lokalitě Plešivec (12-43 Dobříš)
    Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách (03-14 Liberec)
    Radon risk map of the city Brno
    Radon risk mapping in Czechoslovakia
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků (03-14 Liberec)
    Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski)
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    The Results of the Geological Mapping in a Broader Surroundings of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj) (12-41 Beroun)
    RNDr. Václav Pesl, CSc. ?
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa)
    Rudní mineralizace v okolí Phan Rangu (VSR)
    Sächsische Geologische Landesaufnahme - Tradition und Zukunft
    Sarmat a pannon (svrchní miocén) na listu 34-224 Strážnice (vídeňská pánev na Moravě) (34-22 Hodonín)
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon (21-222 Dobřany)
    Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok)
    Sesuvné území Vaculov-Sedlo: výsledky inventarizačních a mapovacích prací (25-23 Rožnov)
    Set of geological and special purpose ecological maps 1:50 000 : proposal substantiation
    Seznam publikovaných prací RNDr. Tibora Budaye, DrSc
    Short note on a thorium-rich granite in the Three Corner Area (Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic and Germany
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
    Skluzavkou proti geologickému toku času
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Spodní gosauská podskupina mezi Wolfgangsee a Traunsee (Salzkammergut, Horní Rakousko)
    Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří
    Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích (34-21 Hustopeče)
    Spraše na území Národního parku Podyjí
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
    Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník
    Staropleistocenní uloženiny a fosilní půdy podél dálniční spojky v Praze-Barrandově (12-421 Praha-jih)
    Stáří granitů melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluálních písků a štěrků (03-14 Liberec)
    Státní geologická služba a současný stav mapování pro potřeby životního prostředí
    Stav prací na úkole "Soubor geologických a účelových map 1:50 000"
    Stav prací na úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí"
    Stratigrafie diatomových sedimentů na území listu 02-324 Teplice
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Bílinsku
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Litoměřicku
    Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w poludniowej czesci Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve (11-44 Nýřany, 21-22 Holýšov)
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech : (12-41 Beroun)
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Styk vrchnej kriedy a paleogénu bradlového pásma severne od obce Michalok
    Subsurface structure and tectonic style of the NE Outer Carpathians (Poland) on the basis of integrated 2D interpretation of geological and geophysical images
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras) : 24-41 Vyškov
    Svrchní proterozoikum v okolí Plzně
    Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů : 34-142 Mikulov
    Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře : 13-32 Kutná Hora
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Sympozium o dálkovém snímkování a výzkumu globálních změn
    Taje hornické krajiny III
    Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem (34-22 Hodonín)
    Tectonostratigraphy of the Zagros Suture
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín)
    Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
    Tercierní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Terciérní sedimenty v okolí Vacenovic
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
    Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
    Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku : 12-32 Zdice
    Tvorba informačního systému
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Tvorba oblastních geologických a hydrogeologických map a regionálně geologických studií
    Two distinctive granite suites in the Southwestern Bohemian Massif: replay to F. Finger and M. René
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka
    Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina (32-21 Lhenice)
    Ultramafické xenolity v bazaltoidech jižní poloviny listu 1:50 000 11-24 Žlutice
    Umun-delgerskoje rudoprojavlenije olova
    Understanding and assessing European mineral resources - a new approach using GIS Central Europe
    Using LANDSAT TM data for mapping of the Quaternary deposits in Central Sweden
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun
    Die variszische Entwicklung auf Kartenblatt 16 Freistadt
    Větrná abraze terciérních křemenců na Salesiově výšině u Oseka : 02-32 Teplice
    The Vienna basin
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
    Volcanic caldera of Los Azufres, source of alternative electrical energy
    Vorkommen Bočský potok
    Vorkommen NW-Hang Vápenný kopec sowie Marmorvorkommen am Ohnivý vrch
    Vorkommen Plavno (Plauen)
    Vorkommen Rotava (Rothau) frühe Kalkofen genannt
    Vorkommen Vysoká sec (Hohe Hau)
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách : 03-14 Liberec
    Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi (02-34 Bílina)
    Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev) (02-34 Bílina)
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Vulkanismus na pobřeží Adenského zálivu: Adenská vulkanická série
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice
    Vulkanity v jižním okolí Teplic
    Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43)
    Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jz. okraji Prahy (12-42 Praha)
    Výchozy slezské jednotky na dně vypuštěné nádrže Horní Bečva (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vychyľovské súvrstvie - nová litostratigrafická jednotka v magurskom flyši (paleogén Kysúc a Oravy)
    Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
    Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příběžních sedimentech české křídové pánve (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav)
    Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno
    Výskyt ostnokožců v lomu "Kosov" u Berouna (silur: wenlock-ludlow) (12-41 Beroun)
    Výskyt šokových křemenů v Českém masivu : 21-22 Holýšov, 21-44 Železná Ruda, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 03-31 Jablonec nad Nisou
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách (24-12 Letovice)
    Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologických a ložiskových výzkumů v oblasti Phan Rang (jižní VSR) v měřítku 1 : 50 000
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1:50 000" za období 1985-1998
    Výsledky základního geologického výzkumu a mapování 1:25 000 na listu 23-331 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov)
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech (26-41 Jablunkov)
    Vývoj mydlovarského a domanínského souvrství v okolí Třeboně
    Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku : 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Výzkum geologických faktorov životného prostredia: perspektívny program slovenskej geológie
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána (01-44 Vejprty)
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem)
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) - II
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení (12-14 Rakovník, 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav)
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    The Work of Josef Emanuel Hibsch : complete bibliography
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"
    Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) z recentu Severní Ameriky : 12-41 Beroun
    Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev) (13-14 Nymburk)
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1 : 25 000
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Základní geologické mapování 1:25 000 na listu 24-111 Křižánky
    Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment (11-444 Nýřany)
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách (02-24 Nový Bor)
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zkušenosti s tvorbou geologických a tematických map ve Finsku
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
    Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování miocénu na listu 1:25 000 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování na listu Jevíčko (24-21 Jevíčko)
    Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Horní Stropnice (33-11 České Velenice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Ledeč nad Sázavou (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Zruč nad Sázavou (13-34 Zruč nad Sázavou)
    Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Český Brod (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Pečky (13-14 Nymburk)
    Zpráva o revizi spodnomiocenního karpologického materiálu z české části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Zpráva o revizním geologickém mapování devonu 1:10 000 v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Zpráva o revizním geologickém mapování paleozoika u Sloupu (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Zpráva o výsledcích revizního geologického mapování jesenického úseku čistecko-jesenického plutonu (13-13 Jesenice)
    Žďárky-Pstrążna Dome: a strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes)
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové