Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mapa hydrochemická
Článek
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Kontaminace povrchových vod
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších