Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mariánskolázeňský bazický komplex
Článek
    40Ar/39Ar isotopic evidence for mid-Devonian post-metamorphic pegmatite emplacement in the Mariánské Lázně Complex, Bohemian Massif, Central European Hercynides
    CETS-CTS Teplá: the post-conference excursion guide : Mariánské Lázně Complex and its relations to neighbouring metamorphic units
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Constriction due to subduction: evidence for slab pull in the Mariánské Lázně complex (central European Variscides)
    Continuation of the Mariánské Lázne Complex under the Doupov Mts. volcanic complex, W. Bohemia
    Control of paths of quaternary volcanic products in western Bohemian Massif by rejuvenated Variscan triple junction of ancient microplates
    Conventional and in situ geochronology of the Teplá Crystalline unit, Bohemian Massif : implications for the processes involving monazite formation
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
    Crustal structure of the western part of the Bohemian Massif, Czech Republic : A summary of the project "Geological model of western Bohemia, related to the deep borehole KTB in Germany"
    Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
    Exhumation of high-grade rocks in the Saxo-Thuringian Belt: geological constraints and geodynamic concepts
    Garnet zoning and reaction textures in overprinted eclogites, Bohemian Massif, European Variscides: A record to their thermal history during exhumation
    Geofyzikální indikace neznámého neovulkanického centra u Mariánských Lázní
    Geological interpretation of major regional units: The Kladská Unit
    Geological interpretation of major regional units: The Mariánské Lázně Complex
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masivu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    An intra-variscan suture zone in the Bohemian Massif recorded by HP (HT) metamorphism in oceanic/continental rock sequence
    Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
    Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov
    The Mariánské-Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway
    Ocean floor basalt, not continental gabbro: a reinterpretation of the Hoher Bogen amphibolites, Teplá-Barrandian, Bohemian massif
    Petrography and geochemistry of redwitzite suite from the Slavkovský les Mts. (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Podloží Doupovských hor (11-12 Kadaň, 12-11 Žatec, 11-24 Žlutice)
    Pre-Carboniferous metamorphic history recorded by metabasites of the Mariánské Lázně Complex, Western Bohemia
    Rutil z Chodova u Bečova nad Teplou
    Śleza Ophiolite: geochemical features and relationship to Lower Palaeozoic rift magmatism in the Bohemian Massif
    Sources, Emplacement Environments, and Metamorphic Evolution of Metagabbros in the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit (NW Bohemian Massif)
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    U-Pb SHRIMP and Nd isotopic data from the western Bohemian Massif (Bayerischer Wald, Germany): Implications for Upper Vendian and Lower Ordovician magmatism
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny (11-23 Sokolov)
    Zur geologischen Entwicklung des Teplá-Kristallins und des Marienbader Komplexes (Böhmische Masse). (Excursion I am 18.April 1998)