Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    materiál nezpevněný
Článek
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Rozsah pórovitosti - důležitá charakteristika sypkých zemin
    Shear Zones in Unconsolidated Deposits as Indicators of Synsedimentary Tectonic Movements
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky