Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    matrix
Článek
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi : 04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod
    Thermodynamic model for diffusion controlled reaction rim growth in a binary system: Application to the forsterite-enstatite-quartz system