Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    meandr
Článek
    Anthropogenic impact on selected oxbow lakes in the Elbe River floodplain
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Comparative analysis of the floods in Prague (Czechia) and in Seville (Spain): seen from the geographical viewpoint
    Development of vegetation in the Labe river floodplain
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Genetic classification of lakes in the Czech Republic
    Geomorfologické unikáty Národního parku Podyjí
    Geomorfologický výzkum národního parku Podyjí a jeho severního okolí (33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice, 34-11 Znojmo)
    Holocenní niva středního Labe
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the Labe (Elbe) river flood-plain (Central Bohemia, Czech Republic)
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
    Meandry Litavky - Návrh na vyhlášení přírodní památky
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Některé úspěšné revitalizace v Jižních Čechách
    Niva Labe mezi Nymburkem a Mělníkem
    Niva Labe v okolí Staré Boleslavi (13-13 Brandýs nad Labem)
    Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice
    Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky n. Jizerou, 13-13 Brandýs n. Labem, 13-14 Nymburk)
    Prostorová strukturace říčních niv: vznik - chování - využívání
    Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
    Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky nad Jizerou, 13-13 Brandýs nad Labem, 13-14 Nymburk)
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    River bed and stream bank monitoring
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Údolní niva a sídelně archeologický výzkum velkomoravských mocenských center
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe (13-14 Nymburk)
    Zakleslé meandry v oblasti litického hřbetu
    Změny koryta dolní Dyje v období 1830-2001 způsobené antropogenní činností