Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mesozoikum
Článek
    The Age Determination of Slightly Metamorphosed Sediments (the Block Zone) from the Malé Karpaty Mts. on the Basis of Palynostratigraphy
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Aktivitäten im Salzkammergut in den Jahren 2001-2003
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
    Alpine deformational history of the Internal Albanides (Mesozoic and Early Paleogene)
    Alpine Metamorphism of the Tatric Late Paleozoic-Mesozoic Coverin the West Carpathians
    Alpine Tectonic Inversion - Principal Mechanism of the Variscan Basement Uplift and Exhumation in the Sudety Mts.
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
    Anoxic Depositional Environment, Metalliferous Black Shales and Marine Transgressions
    Apatitspaltspurdaten zur postvariszischen thermotektonischen Entwicklung des sächsischen Grundgebirges - erste Ergebnisse
    Biostratigrafia Lubovnianskej vrchoviny na základe mikroflóry
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských dolomitových jeskyní
    Can instrumental analysis and imaging help to extract paleoenvironmental information from silicified stems?
    Case Study of the Cone-in-Cone Structure Based on Czech and Crimean Samples
    Cenozic rifting vs. volcanism in the Dead Sea area
    Cenozoic convergence history of the Bohemian Massif and Central Western Carpathians
    Contribution to petrology and K/Ar amphibole data for plutonic rocks of the Haggier Mts., Socotra Island, Yemen
    A contribution to the study of the basic geological structure on the contact of the West Carpathians and East Alps with the eastern margin of the Bohemian Massif
    Crust Activation in Central Europe and their metallogenic importance for the Erzgebirge
    Depositional and hydrocarbon habitats of the Guyana passive margin - preliminary results
    Dinosauři a vymírání
    Dr. Miloslav Rakús, 8. November 1934 - 23. Mai 2005
    Erosional history of the Karkonosze Granite Massif - constraints from adjacent sedimentary basins and thermochronology
    European Suture in the Carpathians and the Scientific Problems of the Orava Deep Drilling Project
    Evolutionary trends of gold and tin deposits
    Facie alodapických vápenců v těšínsko-hradišťském souvrství bašského vývoje slezské jednotky
    Fluid inclusion, stable isotope and geochronologic evidence of Cretaceous collision-related formation of hydrothermal veins in the Gemeric basement (Western Carpathians)
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Further evidences for slabs in the lower mantle
    Geochémia sedimentárnych karbonatických hornín mezozoika Nízkych Tatier
    Geochronological constraints of Mesozoic and Tertiary reworking of Paleozoic basement units in SW Carpathians
    Geodynamic evolution and palaeogeography of the Polish Carpathians and adjacent areas during Neo-Cimmerian and preceding events (latest Triassic-earliest Cretaceous)
    Geodynamic evolution of the orogen: the West Carpathians and Ouachitas case study
    Geodynamická evoluce krymsko-černomořské oblasti
    Geodynamics and generation of hydrocarbons in the region of the Vienna basin, Austria
    Geodynamics of ridges and development of carbonate platforms within the Outer Carpathian realm im Poland
    Geologická minulost Pavlovských vrchů
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
    Geologická stavba bradlového pásma medzi Tulčíkom a Hanušovcami nad Topľou na východnom Slovensku
    Geologické doklady kryptovulkanického původu matečné struktury moldavitů - Nördlinger Ries
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
    Geologie a geomorfologie Moravského krasu
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na fanerozoických horninách Českého masivu a Západních Karpat (Synopsis)
    The ichnogenus Asteriacites: paleoenvironmental trends
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    Isotopic compositions of oxygen and carbon in selected Mesozoic and Tertiary limestones and dolomites in Slovakia
    IV. mikropaleontologický seminář Hodonín 1.-2.10.1986
    Jantarová okna do minulosti : inkluze v jantaru vyprávějí o dávné přírodě Země
    Jeskyně Na Turoldu
    K-Ar evidence for a Mesozoic thermal event superimposed on burial diagenesis of the Upper Silesia Coal Basin
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    K otázce stáří Bozkovských dolomitových jeskyní
    Karst Phenomena in the Coastal Area of Northwestern Syria
    Kdy stejnonožci vylezli na souš?
    Kornati a Telašcica
    Krátký pohled na geologii Somalilandu
    The Late Cretaceous frog Gobiates from Central Asia: its evolutionary status and possible phylogenetic relationships
    Late Variscan and Alpine geodynamics of the Upper Silesian Coal Basin
    Lithospheric structure of the Carpathian Mountains, Pannonian basin and Eastern Alps based on seismic data
    Litostratigrafické členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát
    Long-term landscape evolution of the northeastern margin of the Bohemian Massif: apatite fission-track data from the Erzgebirge (Germany)
    Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
    Mesozoic and Cenozoic squamates of Europe
    Mesozoic and Tertiary Volcanism in Relation to the Pieniny Klippen Belt
    Mesozoic Brachiopods of the Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut UNESCO World Heritage Site: history of research
    Mesozoic brachipods of the Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut UNESCO World Heritage Site: History of Research
    Mesozoic Paleotectonic Evolution of the Tatricum in the Malé Karpaty Mts.
    Mesozoic tectonic evolution of the epi-Variscan continental crust of the Central Western Carpathians - a tentative model
    Metamorphism and exhumation processes of the Shotur Kuh Metamorphic Complex, Semnan province (Central Iran zone)
    Mezozoikum - Svrchní křída
    Middle and Late Jurassic roots of brachyuran crabs: Palaeoenvironmental distribution during their early evolution
    Miocene and its basement in sulphur-bearing areas of marginal part of the Carpathian Foredeep - a summary
    Nálezy zkamenělých dřev ve světě
    Národní parky Bryce a Zion
    Naše pravěká moře
    New finds of trace fossils from the Sabha Region (Lybia)
    New knowledge of the genus Indobatrachus (Anura) from the Lower Eocene of India
    New Trends in Geomagnetism VII, palaeo, rock and environmental magnetism : 7th Castle Meeting : Moravany Castle Meeting, Slovak Republic, June 19-25, 2000
    A newly hatched coiled nautiloid from the Permian of Italy
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    O krupnych gidrotermal´nych mestoroždenijach urana
    The orientation distribution of single joint sets
    Palaeogeography and palaeotectonics of the Alpo-Carpatho-Pannonian and adjacent blocks based on palaeomagnetic data: Neogene to Permian
    Palaeomagnetism and palaeogeography of the Western Carpathians from the Permian to the Neogene
    Paleogene sediments below the base of a Mesozoic nappe in the Humenské vrchy Mts. (Podskalka borehole): Stratigraphic constraints for Tertiary thrust tectonics
    Paleogeografie mezozoika na styku alpsko-karpatské oblasti s Českým masívem
    Paleogeogragia, sedimentácia a biofácie pozdl'ž západokarpatského úseku okraja paleoeuropského šelfu počas spodnej kriedy
    Patterns of larval development in Cretaceous pipid frogs
    Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
    Phanerozoic paleogeography of Central Europe
    Plate tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
    Plate-tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
    Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy
    Pollen genus Eucommiidites: ultrastructure and affinities
    Post-Variscan sedimentary record of the SW margin of the Bohemian massif: a review
    Pre-alpine metamorphic events in Gemericum
    Present knowledge of tectogenesis of Veporicum (West Carpathians)
    Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
    Proč žáby skáčou
    Přehled geologie severovýchodního Iráku v pohoří Zagros
    Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina)
    Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech
    Reconstructing post-Carboniferous history of the Krkonoše Piedmont Basin using detrital apatite fission-track data
    Regional Field Symposium on Mesozoic Brachiopods Voeroesberény, Hungary, September 6-11, 1992
    Riftogenic Volcanism in the Western Carpathian Geological History: a Review
    Role of uplift and erosion in petroleum systems of the West Carpathian basins in Czech Republic and Slovakia
    Rudists from the Albanian Alps zone (Northern Albania)
    The sedimentation area of the Mecsek Mts. was not in the West Carpathians
    Sedimente des Wiener Beckens und seiner alpinen und subalpinen Unterlagerung
    Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej ladovej jaskyni : Námety na netradičnú interpretáciu
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Sokotra : ostrov plný geologických otazníků
    Spaltspurenuntersuchungen zur postvarizischen [i.e. postvariszischen] thermotektonischen Entwicklung des sächsischen Grundgebirges
    Spät- und postvariszische tektonische Entwicklung im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung Oberpfalz (KTB)
    Structural map of the basement of Europe
    The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians
    Tectonomagmatic evolution of Western Amazonia: Geochemical characterization and zircon U-Pb geochronologic constraints from the Peruvian Eastern Cordilleran granitoids
    Tectonostratigraphy of the Zagros Suture
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
    Terrae calcis on limestones in Totes Gebirge (Alps, Austria)
    To the geomorphology and geology of the Northern Apenines
    Two-dimensional Computer Model of Subsidence, Erosion and Thermal History of the Nesvačilka Trough, Eastern Bohemian Massif
    Upper Jurassic-Lower Paleogene lithostratigraphy and facies development in the Al Hamadah al Hamra area (Libya)
    Varying denudation and uplift pattern across the Elbe Fault System, East Germany
    The Vienna basin
    Vývoj a paleobiogeografie žab v druhohorách a počátkem třetihor
    Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    The West Carpathians and Ouachitas: a comparative study of geodynamic evolution
    The Western Carpathians and Ouachitas: a comparative study of geodynamic evolution
    Woher kommt das Erdöl zwischen Bodensee und Mähren : eine geochemische Spurensuche
    Zjawisko "zachowania w ukryciu" skamieniałości - przegląd i przykłady z górnego dewonu Polski
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)