Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metabazit
Článek
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Baryt z Trnčí u Švihova v západních Čechách
    Blueschist-greenschist metamorphism of metabasites in the western Krušné hory (Erzgebirge) Mts.
    The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit, eastern margin of the Bohemian Massif
    The Brno Massif: a section through the active continental margin or a composed terrane?
    The Brno massif: geological setting
    The Brno massif: variscan reactivation of a Cadomian active continental margin
    Cadomian versus Variscan fabrics in the Desná dome basement rocks, East Sudetes
    Character of the alteration accompanying Au-mineralization in the Andělská Hora ore district
    Chemismus metabazitů metamorfovaného ostrova netvořicko-neveklovského
    Common high-pressure metamorphic history of eclogite lenses and surrounding metasediments: a case study of calc-silicate reaction zones (Erzgebirge, Germany)
    Constrictional folds - comparison between experimental results and natural examples from the Mariánské Lázně Complex (Bohemian Massif)
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Epidote and Associate Fissure Minerals from Pfarrerb near Sobotín (Northern Moravia, Czech Republic) : Phase of the Variscan Regional Metamorphism
    Excursion 2. Geologische Einheiten des KTB - Umfeldes im Raum des südlichen Fichtelgebirges und des nördlichen Oberpfälzer Waldes
    Fluid inclusions and stable isotope study of quartz-tourmaline veins associated with beryl and emerald mineralization, Kafubu area, Zambia
    Garnets in metabasite hornfels of the contact aureole around gabbronorite at Mladotice (Western-Bohemia)
    Geochemical characteristics of metabasites from the southern part of the Bystrzyckie Mts. (Orlica-Śnieżnik Massif, Sudetes) - preliminary report
    Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rock association in the uplifted shoulder of the Ohře (Eger) Rift, Western Bohemia/Saxony
    The geochemical correlation of the East Krkonoše Complex metabasites (West Sudetes, Czech Republic and Poland) - relation to the Cambrian-Ordovician northern Gondwana breakup: A review
    Geochemical petrogenetic evidences of Lower and Upper Paleozoic rifting in the Polish Sudetes
    Geochemistry of amphibolites and paragneisses from the contact of the Kutná Hora Crystalline Unit, Moldanubicum and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic)
    Geochemistry of metabasites and gabbroic rocks from the Teplá-Domažlice zone
    Geochemistry of metabasites in the Stronie Group and Nové Město Group, the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Geochemistry of metabasites of the Kladská unit, W of the Mariánské Lázně metaophiolite Complex (MLC)
    Geological setting, petrology and mineralogy of metabasites in a thermal aureole of Tanvald granite (norther Bohemia) used for the manufacture of Neolithic tools
    Geophysical Manifestation of the Metabazite Zone of the Brno Massif
    Granulite facies metabasites in the Náměšť granulite complex, western Moravia
    High pressure and low temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    High pressure and lower temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    Implication of polyphase shear deformation and metamorphism along the Romanche Transform Fault for ocean floor orogenesis
    In-situ velocities versus laboratory measurements: an example from the KTB pilot and main wells
    Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča
    Kontakt metabazitové zóny a granitoidů brněnského masivu v Grohově ulici v Brně (24-34 Brno-jih)
    Lokalita Chodov u Bečova n. Teplou
    Mafic Metavolcanic Rocks of the Sedlčany-Krásná Hora Islet (The Islet Zone of the Central Bohemian Pluton): Interpretation of Geochemistry and Petrology
    Magnetic anisotropy and mean susceptibility of rocks from the main KTB borehole under inhomogeneous pressure conditions
    Magnetic anisotropy of rocks from KTB-1 borehole under stress conditions
    The Mariánské-Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway
    Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis
    Metabasic rocks of the Rudawy Janowickie and Lasocki Range - their significance in the study of metamorphic evolution of the East Karkonosze Complex (West Sudetes, NE Bohemian Massif)
    Metabasites from the Polish Part of the Andělská Hora Formation (Moravo-Silesian Zone): Geochemistry, Metamorphic History and Geotectonic Meaning
    Metabasites in the Javornik area: comparison with mafic rocks from the Stronie Group of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Metabasites of the Nove Mesto Group, West Sudetes: a rift-related bimodal sequence incorporated in Variscan nappe structure
    Metabasites: origin, development, properties, classification, nomenclature and significance
    Metabazity souostroví Yap v západním Tichomoří
    Metabazyty warstw andelohorskich strefy morawsko-śląskiej w Górach Opawskich: pozycja litotektoniczna, petrografia, przemiany metamorficzne
    Metamorphic evolution of the East Karkonosze polymetamorphic complex in Lasocki Range, West Sudetes
    Metamorphic petrology of metabasites from the Branisko and Čierna Hora Mountains (Western Carpathians, Slovakia)
    Metamorphosed within-plate tholeiites from the Strzelin complex, NE part of the Bohemian Massif
    The mineral parageneses and mineralogical evolution of the ophiolitic eclogites and related rocks from the Sierra Nevada (Betic Cordillera, Southeastern Spain)
    Minerální parageneze axinitu v Českém masivu
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Mineralogy and petrology of mafic blueschists from the Rýchory Mts. crystalline complex (West Sudetes, Bohemian Massif)
    Minerály amfibolizovaného "eklogitu" z moldanubika poblíž morávní linie u Olbramkostela (jižní Morava) (33-224, Kravsko)
    Minerály lomu Klecany severně od Prahy
    Molybdenit z kamenolomu Na Marjánce j. od Stříbrné Skalice
    The Na-amphibole bearing metabasites of W Sudetes: dismembered Variscan suture zone in the Bohemian Massif?
    The northern margin of the core of the Bohemian Massif (processes at boundary of the orogenic root)
    Nové geochronologické výskumy v kryštaliniku veporika a ich geologická interpretácia
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce
    Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Petrogenesis of Bohemian Massif metabasites
    Petrogenesis of continental mafic dykes from the Izera Complex, Karkonosze-Izera Block (West Sudetes, SW Poland)
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Petrology, geochemistry and structural setting of metabasites of the Kladská unit (West Bohemia): evidence of the Late Variscan nappe stacking on the Saxothuringian-Moldanubian boundary
    Phase Petrological Study of the Bohemicum/Moldanubicum Boundary Zone (an Example from its Westernmost Part at the Czech/German State Border
    Phase Petrological Study of the Bohemicum/Moldanubicum Boundary Zone (an Example from its Westernmost Part at the Czech/Germany State Border)
    Pokračování MLK na rozhraní Saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky v podloží Doupovských hor
    Polymetamorphic evolution of the Královský Hvozd Unit (W Bohemia, Bohemian Massif)
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Pre-Carboniferous metamorphic history recorded by metabasites of the Mariánské Lázně Complex, Western Bohemia
    Pre-Variscan metaigneous rocks of the Kłodzko Metamorphic Complex - a vestige of Cadomian subduction in the Central Sudetes, SW Poland
    Pressure-induced changes in magnetic susceptibility and its anisotropy of pyrrhotite bearing rocks
    Pressure instability of magnetic susceptibility of pyrrhotite bearing rocks from the KTB borehole
    Pripomienky a odpovede k článku "Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča"
    Problém trondhjemitů a zelených břidlic v Jílovském pásmu
    Prograde metamorphism and decompression of the Gföhl gneiss, Czech Republic
    Relationship between Moldanubicum, the Kutná Hora Crystalline Unit and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic): A result of the polyphase Variscan nappe tectonics
    Relics of a Proterozoic, early-Panafrican back-arc-basin ophiolite iin the Brno Massif, eastern Czech Republic
    Rudní minerály mariánskolázeňského metabazitového komplexu
    Śleza Ophiolite: geochemical features and relationship to Lower Palaeozoic rift magmatism in the Bohemian Massif
    The Spačice eclogite revisited
    Structural development of the NW margin of the Bohemian Massif - summary of results in 1992
    Structural Evolution and Metamorphic Zoning of the Jeseník Amphibolite Massif
    A structural model for the western-central Sudetes: a deformed stack of Variscan thrust sheets
    Structural profile through the Brno massif
    Structure and petrology of the western part of the Meliata Unit, West Carpathians
    Strukturentwicklung und Kinematik der Metabasite und Metapelite im Grenzbereich Teplá-Barrandium-Moldanubikum im Raum Hoher Bogen-Rittsteig (NE Bayern)
    Strukturní stavba krystalinika v okolí Mariánských Lázní a Teplé (11-41 Mariánské Lázně)
    Textural relations and mineral compositions of retrogressed low-grade, high-pressure metabasites and phyllites around Krkonoše-Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts.
    The thermal regime of the crystalline continental crust: Implications from the KTB
    Tourmaline-bearing versus axinite-bearing veins within metabazite zone, Brno batholith, Czech Republic; role of CO2
    Tourmalines of the Metabasite Zone, Brno Batholith
    Transpresja i ekstensja w Rudawach Janowickich (Sudety Zachodnie)
    Tungsten in metabasic rocks of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria)
    Vernířovice-Zadní Hutisko : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Vestiges of Cadomian back-arc environments in the Nové Město belt and the western part of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno)
    Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice, 14-41 Šumperk, část)
    Želešice - abandoned quarry