Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metagranit
Článek
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic
    Beryllium in Metamorphic Environments (emphasis on aluminous compositions)
    The Carbonatization of Blastomylonites - an Example from the Oskava Block, Jeseníky Mts.
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    The eastern continuation of the Cadomian orogen: U-Pb zircon evidence from Saxo-Thuringian granitoids in south-western Poland and the northern Czech Republic
    Granitoid gneisses with relict orbicular metagranitoids from the Varied Group of the southern Bohemian Massif Moldanubicum: protolith derived from melting of Archaean crust?
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    The Magnetic Fabric in the Šumperk Granodiorite and its Tectonic Implications
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu DO-7, Oskavská kra, silezikum
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    On the Mineralogy and Origin of the Śnieznik versus Gieraltów Gneisses, Miedzygórze Unit, OSD, West Sudetes
    Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
    Partial melting origin of the Orlica-Śnieżnik Dome gneisses, Sudetes, Poland
    Phase Changes in Medium-Temperature Metagranites - An Example of the St. Catherine Dome and its Continuation below the North Bohemian Basin (Krušné hory Mts., Bohemian Massif)
    Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
    Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby
    Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov)
    Quartz and Feldspar Rheology Contrasts under Natural Thermal and Strain Gradients: A Comparative Study
    Relationships between magnetic and structural fabrics revealed by Variscan basement rocks subjected to heterogeneous deformation - a case study from the Kłodzko Metamorphic Complex, Central Sudetes, Poland
    Review of Nd isotopic data and xenocrystic and detrital zircon ages from the pre-Variscan basement in the eastern Bohemian Massif: speculations on palinspastic reconstructions
    Sheared Metagranitoids in the Ještěd Range Mts.: the Role in the Westward Propagation of the Variscan Orogenic Wedge in the West Sudetes
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 1. část, Pradědská hornatina
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif) : evidence for wrench-dominated tranpression [transpression] along the NE margin of the Variscan orogenic root
    Traces of the pre-Variscan tectono-thermal event in rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Two types of "augen gneisses" in the Śnieżnik Metamorphic Unit, West Sudetes, Poland
    U-Pb SHRIMP and Nd isotopic data from the western Bohemian Massif (Bayerischer Wald, Germany): Implications for Upper Vendian and Lower Ordovician magmatism
    U-Pb zircon ages and structural development of metagranitoids of the Teplá crystalline complex: evidence for pervasive Cambrian plutonism within the Bohemian massif (Czech Republic)
    Use of the laser Ablation ICP-MS Technique for U-Pb Zircon Dating
    Variscan palaeosuture in the Tauern Window, Eastern Alps
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě