Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metamiktizace
Článek
    Alteration of allanite -(Ce) in Třebíč pluton, Bohemian Massif
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Coffinit známý i neznámý
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites : the peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    The involvement of F, CO2, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Preservation of the samarskite structure in a metamict ABO4 mineral: a key to crystal structure identification