Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metamorfóza
Článek
    The acid metavolcanic rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome (Sudetes): their origin and tectono-metamorphic evolution
    Age constraints on the Cadomian evolution of the Teplá Barrandian unit (Bohemian Massif) through electron microprobe dating of metamorphic monazite
    Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě
    Altersinformation aus Pegmatiten der westlichen Böhmischen Masse: Zone von Erbendorf-Vohenstrauss, Teplá-Barrandium und Moldanubikum
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Amphibolites in the vicinity of the Nové Město na Moravě (NE part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif) - the evidence of older granulite facies metamorphism
    Application of cathodoluminescence to the study of metamorphic textures in marbles from the eastern part of the Bohemian Massif
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Assemblages and chemical composition of amphiboles in rocks of the Jílové Belt, Central Bohemia
    Baryum ve světlých dlídách nectavských ortorul
    Beryllium in Metamorphic Environments (emphasis on aluminous compositions)
    Black shales and graphite deposits
    Black shales as a source of mineralization of the Bohemian Massif
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence at the eastern end of the Central European Variscides?
    The Brunovistulian Basement of the Molasse Zone in Lower Austria : Referate der Vorträge und Poster/Résumés des communications et posters
    Cambrian vs. Variscan tectonothermal evolution within the Teplá-Barrandian: evidence from U-Pb zircon ages of syn-tectonic plutons (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Carboniferous tectonics of the Variscan basement collage in eastern Bavaria and western Bohemia
    CETS-CTS Teplá: the post-conference excursion guide : Mariánské Lázně Complex and its relations to neighbouring metamorphic units
    Charakteristika mramorů u Jemnice na jihozápadní Moravě (33-21 Slavonice)
    Charakteristika strukturního stavu organické hmoty různých horninových typů západočeského svrchního proterozoika
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chronological constraints on the pre-orogenic history, burial and exhumation of deep-seated rocks along the eastern margin of the Variscan Orogen, Bohemian Massif, Czech Republic
    Chronology of Early Carboniferous compressional and extensional events in the Saxothuringian Zone of the Bohemian Massif in the Czech Republic from integraded geochronological and deformational sequence studies
    Chrysoberyl-sillimanite association from the Roncadeira pegmatite, Borborema Province, Brazil: implications for gemstone exploration
    Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Viséan conglomerates - constraints on exhumation history from petrology and U-Pb chronology
    Collage tectonics in the northeasternmost part of the Variscan Belt: the Sudetes, Bohemian Massif
    Complex metamorphic zonation of the Thaya dome: result of buckling and gravitational collapse of an imbricated nappe sequence
    Composition of Fluids and their Effect on Stability Fields of Silicate Minerals in Amphibolite Facies Metamorphic Rocks
    Contrasting Early Carboniferous field geotherms: evidence for accretion of a thickened orogenic root and subducted Saxothuringian crust (Central European Variscides)
    Contrasting metamorphic evolution of HP rocks in the Gföhl unit of the Kutná Hora Crystalline Complex and the Moldanubian zone in Austria
    Contrasting pyrophanite - ilmenite solid-solution compositions from the Conta História Fe-Mn deposit, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil
    Contrasting textural record of two distinct metamorphic events of similar P-T conditions and different durations
    Contribution to the basin analysis of the Carboniferous remnant and foreland basin in the Bohemian Massif
    Cordierite-Bearing Rocks and their Relation on the PT Evolution of Rocks in the N Part of the Zábřeh and Polička Crystalline Complexes
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
    Coupling between multiple magmatic fabrics of the Třebíč syenite and exhumation of orogenic lower crust
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Crustal structure of the western part of the Bohemian Massif, Czech Republic : A summary of the project "Geological model of western Bohemia, related to the deep borehole KTB in Germany"
    Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego?
    Der Deckenbau des östlichen Saxothuringikums
    Deducing source rock lithology from detrital rutile geochemistry: an example from the Erzgebirge, Germany
    Deformation pattern related to an orogen parallel extension event recorded in the Vepor unit, West Carpathians
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
    Diffusion-controlled high-T decompression reactions in felsic granulites of southern Bohemia
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Duktile Bewegungen in der Gabbro-Amphibolit Masse von Neukirchen-Kdyně und SW-ZEV : Resultant devonischer Terrane Kollision
    Duration of Eo-Alpine metamorphic events obtained from multi-component diffusion modeling of garnet: A case study from the Eastern Alps
    Early Palaeozoic intracontinental rifting and incipient ocean spreading in the Czech/Polish East Krkonoše/Karkonosze Complex, West Sudetes (NE Bohemian Massif)
    Early Palaeozoic syntectonic migmatization preceded Variscan metamorphism in the Orlica-Śnieżnik Dome, Sudetes: U-Pb SHRIMP evidence
    Early Variscan rapid decompression related to terrane collision in the SW Barrandian, NE Bavaria
    The eastern termination of the Variscides: terrane correlation and kinematic evolution
    Eclogite-facies metamorphism at the eastern margin of the Bohemian Massif - subduction prior to continental underthrusting?
    Ein metalateritisches Denudations-Niveau als lithologisch und zeitlich korrelierbarer Bezugshorizont in Phylliten, Glimerschieferen und Gneissen des ostbayerischen Grundgebirges
    Evolution of Moldanubian rocks in Austria : a review and synthesis
    Evolution of the SE Bohemian Massif Based on Geochronological Data - A Review
    Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoických w strefie granicznej bloków górnoslaskiego i malopolskiego
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    Extrusion tectonics and elevation of lower crustal metamorphic rocks in convergent orogens
    Fan-Like Structure in Central Part of the Śnieznik Dome - A Result of Episodic Exhumation
    Feruvit v primitivním pegmatitu v hybridním diorit-granitoidním komplexu u Neratovic
    Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv)
    Frühpaläozoische Plutonite im Bereich des Neukirchen-Kdyně-Massivs
    Garnet REE zoning - perspective record of granulite-forming processes
    Geochemistry and Sr-Nd-characteristics of the orthogneisses from the Orlica-Snieznik dome (West Sudetes, Poland)
    Geochimie des pelites noires du gisement d'Imiter Ouarzazate, Maroc
    Geochronology of the crystalline basement of the Western Outer Carpathians' source areas - constraints from K/Ar dating of mica and Th-U-Pb chemical dating of monazite from the crystalline 'exotic' pebbles
    Geological background - a brief geology of the Bohemian Massif
    Geological interpretation of major regional units: The Kladská Unit
    Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone
    Geological Mapping of the Crystalline Complex in the SW Part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Geologická charakteristika rudního pole Rožná-Olší
    Geologická stavba okolí Kašperských Hor
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologický vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Geologie novoknínské oblasti
    Geology of the Nový Knín area
    Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides
    Geometric aspects of synkinematic granite intrusion into a ductile shear zone - an example from the Yunmengshan core complex, northern China
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates: An example from the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    Grafitová ložiska jižních Čech
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Graphitization of organic matter and fluid-deposited graphite in Palaeoproterozoic (Birimian) black shales of the Kaya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa)
    Der Grenzbereich Moldanubikum-Bohemikum: Isotopengeochemische Untersuchungen an Gesteinen und Mineralen der Forschungsbohrung Rittsteig (Nordostbayern)
    Grunerite and almandine from quartzites related to the stratiform iron ore formations of the Silesicum (Czech Republic, Northern Moravia)
    Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Heterogenní brekciovitý amfibolit od Polničky, severovýchodní moldanubikum
    High pressure and lower temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    High-temperature to ultrahigh-temperatura metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kingizite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    The History of the Brunovistulicum : Total-Pb Monazite ages from the Metamorphic Complex
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Hoch-, Mittel- und Niederdruckparagenesen im Rahmen des Künischen Gebirges
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history - Discussion : The relationship between illite crystallinity and vitrinite reflectance: what is behind it?
    The importance of pre-350 Ma ages in eclogites from the Orlica-Śnieżnik complex, Bohemian Massif, Poland
    Influence of laminar flow on structural preorientation of coal tar pitch: Raman microspectroscope study
    Initiation of the Antarctic geological research programme of the Czech Republic
    The International Workshop on the Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšť nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
    Interplay between Detailed P/T Estimates and Natural Deformation Mirostructures as a Base for the Thermal and Rheological Modelling
    An intra-variscan suture zone in the Bohemian Massif recorded by HP (HT) metamorphism in oceanic/continental rock sequence
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    Kobalt und Nickel in Pyriten als Anzeiger der metamorphen Umbildung der stratiformen Sulfidlagerstätten Silesikums (Tschechische Republik)
    Die komplexe Entwicklungsgeschichte des variszischen Orogens am beispiel des östlichen Saxothuringikums
    Konsequenzen für das geotektonische Modell der variszischen tektogeneze aus den KTB-Ergebnissen
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Geology and active geodynamics of the western Eger Rift area
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    The Lądek-Śnieżnik Metamorphic Unit - Recent State of Knowledge
    L'architecture de la chaine varisque: corrélations a l'échelle de l'Europe, imagerie a l'échelle de la lithosphere
    Late Cadomian crustal tilting and Cambrian transtension in the Teplá-Barrandian unit (Bohemian Massif, Central European Variscides)
    Late Cambrian protolith age of the Młynowiec-Stronie Group and the Devono-Carboniferous polyphase metamorphic evolution of the Orlica-Śnieżnik Dome (NE Bohemian Massif)
    Late-orogenic extension in the Bohemian Massif: Petrostructural evidence in the Hlinsko region
    A Late Tournaisian synmetamorphic folding and thrusting event in the eastern Variscan foreland: 40Ar/39Ar evidence from the phyllites of the Wolsztyn-Leszno High, western Poland
    Late Variscan strike-slip tectonics between the Teplá-Barrandien and Moldanubian terranes (Czech Bohemian Massif): petrostructural evidence
    Leptynite-amphibolite complexes of the Central European Variscides: the Bohemian Massif, and the basement of the Eastern Alps and Western Carpathians
    Lithological and metamorphic development of anoxic environment in the geological history of the Bohemian Massif
    Locality No.5 - Pernštejn near Nedvědice : Metamorphosed tourmaline in mica schists - Tourmaline minerals: dravite, schorl
    Locality No.7 - Bítovánky near Třebíč : Graphite quartzite with minor V-bearing muscovite and accesory V-rich dravite - Tourmaline mineral: V-rich dravite, dravite
    Locality No.9 - Hluboká nad Vltavou : Tourmaline-bearing alkali feldspar orthogneiss - Tourmaline minerals: schorl
    Low-pressure granulites of the Lišov Massif, southern Bohemia: Viséan metamorphism of Late Devonian plutonic arc rocks
    Mafic-intermediate granulites of the Lisov Masif, Southern Bohemia: middle crustal relics of a Late Devonian magmatic arc?
    Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knížecí Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
    The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications
    The Mariánské-Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Mechanical Collapse of Vertically Extruded Orogenic Root System: SW Moldanubian Zone
    Metabasites from the Polish Part of the Andělská Hora Formation (Moravo-Silesian Zone): Geochemistry, Metamorphic History and Geotectonic Meaning
    Metabasites of the Nove Mesto Group, West Sudetes: a rift-related bimodal sequence incorporated in Variscan nappe structure
    Metabazyty warstw andelohorskich strefy morawsko-śląskiej w Górach Opawskich: pozycja litotektoniczna, petrografia, przemiany metamorficzne
    Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts.
    Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
    Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Metamorphic and microstructural evolution of orthogneisses and granulites of the Eger complex (NW Bohemian Massif) - record of progressive granulitization of the lower crust?
    Metamorphic and structural evolution of Moldanubian rocks in the northern Bavarian Forest (Bohemian Massif, Variscan belt)
    Metamorphic and Structural Evolution of the Moldanubian Lower Crust - An Example of the StráĹek Moldanubicum
    Metamorphic constraints for a promising tectonic subdivision of Moldanubia
    Metamorphic development of the Svinov-Vranová crystalline unit, East of the Bohemian Massif
    Metamorphic environments: chemical mobility
    Metamorphic event in the continental crust development
    Metamorphic Evolution of Carbonate-Bearing Eclogites from the Saxothuringian Zone (Czech Republic)
    The metamorphic evolution of carbonate-bearing eclogites from the Saxothuringian zone (Czech Republic)
    Metamorphic evolution of micaschists and gneisses of the northern Bayerische Wald and the Künische Gebirge (Bohemian Massif, Variscan belt)
    Metamorphic evolution of the amphibolites from the Polish part of the Staré Město Zone (SW Poland, Sudetes)
    Metamorphic Evolution of the High Himalaya in the Makalu Region - Constraints from P-T Modelling and in-situ Th-U-Pb Monazite Dating
    Metamorphic history of skarn in the Gföhl unit Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
    Metamorphic Zonality of the Jeseník Amphibolite Massif and its Influence on Deformation of Amphibolites during Folding
    Metamorphic Zoning in the Polička Crystalline Unit
    Metamorphism and exhumation processes of the Shotur Kuh Metamorphic Complex, Semnan province (Central Iran zone)
    Metamorphism of Amphibolites from the Polish Part of the Staré Město Zone
    Metamorphosed black shales of the Moldanubicum as the environment of syngenetic and epigenetic mineralization (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic Terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
    Metamorphosed Mg gabbros of the West Moravian Moldanubicum
    Metapegmatites in the western Bohemian massif : Ages of crystallisation and metamorphic overprint, as constrained by U-Pb zircon, monazite, garnet, columbite and Sr-Rb muscovite data
    Microstructural record of an orogen-parallel extension in the Vepor Unit, West Carpathians
    The mid-European segment of the Variscides: tectonostratigraphic units, terrane boundaries and plate tectonic evolution
    Mikroelementy - indikátory metamorfního přepracování sulfidických rudnin
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    Die Mitteleuropäische Kristallinzone - ein Überblick zu den Fakten
    Mixing of metamorphic and surficial fluids during the uplift of the Hercynian upper crust: consequences for gold deposition
    A model for a continental accretionary wedge developed by oblique collision: the NE Bohemian Massif
    A Model for the Mechanism of the Alpine Overprint of Magnetic Fabric in the Late Variscan Vepor Pluton granitic rocks, Western Carpathians
    Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Monazit v silikátových Fe-rudách typu Lahn-Dill u Chabičova (14-44 Šternberk)
    Das Moravikum der Thaya Kupel in Österreich - Lithologie und Metamorphose
    Das Moravikum der Thaya-Kuppel als Teil der variszisch deformierten Randzone des Bruno-Vistulikums - eine Einführung
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Mramory v metadioritové subzóně brněnského masivu (24-34 Ivančice)
    Mramory západní části strážeckého moldanubika mezi Polnou a Chotěboří
    Multi-Stage Variscan Evolution of the Central Sudetes - Structural Evidence from the Klodzko Metamorphic Unit
    Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru
    Nature and Provenance of Exotic Rock Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif)
    Neoproterozoic granulite-facies metamorphism and igneous activity in the western part of the Kaoko belt, NW Namibia
    Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia): ion probe and LA-ICP-MS dating of magmatic and metamorphic zircons
    New geothermobarometry data from the Gory Sowie Block and the Orlica-Snieznik Dome, Sudetes
    The northern margin of the core of the Bohemian Massif (processes at boundary of the orogenic root)
    The Northern Part of the Izera-Karkonosze Block: Fragment of the Saxo-Thuringian Passive Margin
    Nouveaux ages hercyniens Ar-Ar dans les Sudetes occidentales (Massif de Boheme)
    Oblique Collision and the Evolution of Large-Scale Transcurrent Shear Zones in the Neoproterozoic Kaoko Belt (NW Namibia)
    Obsahy kobaltu a niklu v pyritech jesenických sulfidických stratiformních ložisek - indikátory metamorfního přepracování rudnin
    Ocean floor basalt, not continental gabbro: a reinterpretation of the Hoher Bogen amphibolites, Teplá-Barrandian, Bohemian massif
    On some controversies about the geology of the West Sudetes
    Ophiolite remnants at the eastern margin of the Bohemian Massif and their bearing on the tectonic evolution
    Origin and exhumation of the Shotur Kuh Core Complex
    The origin of gold-bearing veins in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    Origin of orthogneisses of the Czech part of the Moldanubian Zone
    The Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, in 2002 and 12 years later
    P-T conditions and an extent of the first Alpine deformation event recorded in the Vepor Unit, West Carpathians
    Palaeozoic amalgamation of Central Europe: an introduction and synthesis of new results from recent geological and geophysical investigations
    Partial melting origin of the Orlica-Śnieżnik Dome gneisses, Sudetes, Poland
    Permian gabbroic intrusions within the Lower Austroalpine Grobgneiss Unit (Eastern Alps)
    Petrogenesis, age and tectono-metamorphic evolution of the acid metavolcanites of the Stronie formation (Orlica-Śnieżnik Dome, Sudetes, SW Poland)
    Petrogenesis of the south Bohemian granulites: The importance of crystal-melt relationships
    Petrogenetické postavení ultrabazik ve staroměstském pásmu
    Petrogeneza marmurów z poludniowo-wschodniej czesci metamorfiku Snieznika (Sudety)
    Petrografie a geochemie metagaber od Pucova (moravikum) a z Omic (brněnský masív) (24-31 Velké Meziříčí)
    Petrologické a strukturní doklady pozdně variského charakteru kontaktu Moldanubika s Barrandienem v oblasti Klatov a Domažlic
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Petrology and Microstructural Evolution of Orthogneisses in the Eger Crystalline Complex
    Petrology and Tectonic Significance of Spinel Metaperidotites at an Interplate Thrust Boundary (Staré Město Belt)
    Phase Changes in Medium-Temperature Metagranites - An Example of the St. Catherine Dome and its Continuation below the North Bohemian Basin (Krušné hory Mts., Bohemian Massif)
    Phase Petrological Study of the Bohemicum/Moldanubicum Boundary Zone (an Example from its Westernmost Part at the Czech/German State Border
    Phase Petrological Study of the Bohemicum/Moldanubicum Boundary Zone (an Example from its Westernmost Part at the Czech/Germany State Border)
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Pre-conference fieldtrip: structure and metamorphism of the Meliata Unit
    Preliminary Data on P-T Conditions of Metamorphism of Metapelites from the Stronie Group (Orlica-Snieznik Dome, Sudetes, SW Poland)
    The presumed Teplá-Barrandian/Moldanubian terrane boundary in the Orlica Mountains (Sudetes, Bohemian Massif): structural and petrological characteristics
    problém série Branné - polyfázový a inverzní reologický vývoj
    Processes in granulite metamorphism
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled skarnů moravské části moldanubika
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Quartz and Feldspar Rheology Contrasts under Natural Thermal and Strain Gradients: A Comparative Study
    Quartzites of Polish Part of the Žulová Pluton Mantle and Vysoká Hole Nappe (Fore-Sudetic Block)
    Raman spectra of accumulated and dispersed carbonaceous matter of Neoproterozoic age
    Raman spectroscopy of geopolymers and carbons from rocks
    Rb-Sr mica geochronology of a ductile shear zone in the Orlica-Snieznik dome (West Sudetes, Poland). Referate der Vorträge und Poster, 78. Jahrestagung der deutschen Mineralogischen Gesellschaft vom 24. bis 29. September 2000 in Heidelberg
    Re-Os age for molybdenite from the West Sudetes, SW Poland
    Recent geodynamics of West Bohemia in relation on the crustal structure (unique natural laboratory)
    Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
    Recrystallized atoll garnets in the orthogneiss of the Zbraslav metamorphic Islet in Western Bohemia
    Relations of the Moldanubian zone to major neighbouring units in the Bohemian Massif
    Relationships between magnetic and structural fabrics revealed by Variscan basement rocks subjected to heterogeneous deformation - a case study from the Kłodzko Metamorphic Complex, Central Sudetes, Poland
    The Results of the Geological Mapping in a Broader Surroundings of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Review of geochemical variation in Lower Palaeozoic metabasites from the NE Bohemia Massif: intracratonic rifting and plumeridge interaction
    The Rheological Parameters Controlling Asymmetrical Cretaceous Extensional Process in the Vepor unit, West Carpathians
    Rheologischer Kollaps eines unterkarbonischen Hochplateaus in der Böhmischen Masse: Die Rolle der Nordböhmischen Scherzone
    Rheology of granitoids deformed at Barrovian metamorphic field gradient in different crustal levels
    Saxo-Thuringia in the Variscan belt from a geodynamic point of view
    Sedliště near Polička
    SHRIMP U-Pb zircon geochronology of the Strzelin gneiss, SW Poland: evidence for a Neoproterozoic thermal event in the Fore-Sudetic Block, Central European Variscides
    SHRIMP Zircon Geochronology of the Neoproterozoic Strzelin Gneiss: Evidence for the Moravo-Silesian zone Affinity of the Strzelin Massif, Fore-Sudetic Block, SW Poland
    Sm-Nd garnet ages and cooling history of high-temperature peridotite massifs and high-pressure granulites from lower Austria
    Sources, Emplacement Environments, and Metamorphic Evolution of Metagabbros in the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit (NW Bohemian Massif)
    Souvrství hornobenešovské ve vrtu Dětřichov 1 (Nízký Jeseník)
    Stilpnomelane from the proterozoic of the Krkonoše Mts
    Structural and Metamorphic Evolution of the Southern Termination of the Desná Dome in the Silesian Domain
    The structural and metamorphic record of the Variscan Orogenesis at the eastern margin of the Moldanubian Zone in the Bohemian Massif associated with the Brunovistulian foreland underthrusting
    Structural and metamorphic record of thickening and exhumation of the Moldanubian lower crust (NE Moldanubian Domain, Bohemian Massif)
    A structural model for the western-central Sudetes: a deformed stack of Variscan thrust sheets
    Structure and Episodic Tectonic Evolution of the Lower Crustal Accretionary Wedge: in Moldanubian Zone, Austria
    Structurelle Entwicklung im Westteil der Zentralböhmischn Scherzone zwischen Klatovy und Rittsteig (Westböhmen, Tschechische Republik)
    Structures and metamorphism in metapelites of the Staré Město Belt near Bielice, the Sudetes, SW Poland
    Strukturentwicklung und Kinematik der Metabasite und Metapelite im Grenzbereich Teplá-Barrandium-Moldanubikum im Raum Hoher Bogen-Rittsteig (NE Bayern)
    Strukturní, metamorfní a reologický vývoj staroměstského pásma během kolize lugika a silezika
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Studium paleofluid v hydrotermálních projevech barrandienského svrchního proterozoika
    Syn-collisional extension in the West/East Sudetes boundary zone (NE Bohemian Massif): structural and metamorphic record in the Jegłowa Beds from the Strzelin Massif (East Fore-Sudetic Block)
    Tectonometamorphic evolution along the terrane boundary at the northern termination of the Boskovice Furrow
    Tectonometamorphic evolution of the Moldanubian zone near Jemnice (south Moravia, Bohemian Massif)
    Tectonometamorphic Evolution of the Stronie Series near Javorník
    Tectonometamorphic Evolution of the Velké Vrbno Unit - Evidence of Subduction of the Western Margin of the Silesian Domain
    The Tepla/Saxothuringian suture in the Karkonosze-Izera massif, western Sudetes, central European Variscides
    Der Thayabatholith und der kristalline Untergrund der Weinviertels
    Thermal evolution of the orogenic lower crust during exhumation within a thickened Moldanubian root of the Variscan belt of Central Europe
    The thermal expansion and its role in the dynamics of the rock massives (Exaples from the Bohemian Massif)
    Thermomechanical Modelling of Variscan orogenic Root System: Possible Sources for Moldanubian Metamorphism
    Thick-skinned versus thin-skinned thrusting: Rheology controlled thrust propagation in the Variscan collisional belt (The southeastern Bohemian Massif, Czech Republic-Austria)
    Timing of the Variscan orogeny in the Southern Bohemian Massif (NE-Austria) deduced from new U-Pb zircon and monazite dating
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Tourmalines of Povondraite - "Oxy-dravite" Series from Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia
    Tourmalines of the povondraite-(oxy)dravite series from the cap rock of meta-evaporite in Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia
    Tremolit a další amfiboly v mramorech olešnické skupiny svratecké klenby moravika
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    U-Pb geochronologic evidence for the evolution of the Gondwanan margin of the north-central Andes
    U-Pb geochronology revealing different monazite generations in the polyphase paragneisses of the Teplá Barrandian Unit, Northwestern Bohemian Massif: Implications for the processes involving monazite formation
    U-Pb SHRIMP and Nd isotopic data from the western Bohemian Massif (Bayerischer Wald, Germany): Implications for Upper Vendian and Lower Ordovician magmatism
    U-Pb zircon ages and structural development of metagranitoids of the Teplá crystalline complex: evidence for pervasive Cambrian plutonism within the Bohemian massif (Czech Republic)
    Uhlíkaté látky v horninách proterozoika Barrandienu
    Ultrabasite von SE-Rand der Gabbro-Amphibolit Masse (GAM) - Metamorphose und Deformation
    Use of Hf isotopes for tracing metamorphic processes
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
    A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution from structural and metamorphic record of the Stronie Formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland
    Variscan metamorphic core comples from the NE part of the Bohemian Massif (Strzelin crystalline massif, Fore Sudetic Block)
    The Variscan Nappe Tectonic in the Ještěd Range and Jizera Gneiss Units: an Example of Juxtaposition of the Autochthonous and Allochthonous Domains in the West Sudetes
    The Variscan Orogen in Poland
    The Variscan orogeny in Central Europe: strength evolution of the orogen through time
    Variscan orogeny in the Eastern Alps and Bohemian Massif: How do these units correlate?
    The Variscan overthrust of the Lower Palaezoic gneiss unit on the Cadomian basement in the Strzelin and Lipowe Hills massifs, Fore-Sudetic Block, SW Poland; is this part of the East-West Sudetes boundary?
    Variské Vogézy: příklad šikmé transprese
    Die variszische Gebirgsbildung im Saxothuringikum - Abbildung der Kollision zwischen Gondwana und Laurussia
    Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
    Vznik skarnů Holšice a Zliv v Posázaví, moldanubikum
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)
    Wagnerite in a cordierite-gedrite gneiss: Witness of long-term fluid-rock interaction in the continental crust (Ile d'Yeu, Armorican Massif, France)
    Der Westrand des Teplá-Barrandiums: Cadomis ches basement variscisch überprägt
    White mica 40Ar/39Ar ages of Erzgebirge metamorphic rocks: simulating the chronological results by a model Variscan crustal imbrication
    Zeiten variscischer Abkühlung im westlichen Erzgebirge - Ergebnisse von 40 Ar/39 Ar- und Rb-Sr-Untersuchungen an Metamorphiten und Plutoniten
    Zircon ages of high-grades gneisses in the eastern Erzgebirge (Central European Variscides) - constraints on origin of the rocks and Precambrian to Ordovician magmatic events in the Variscan foldbelt
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov)
    Zur geologischen Entwicklung des Teplá-Kristallins und des Marienbader Komplexes (Böhmische Masse). (Excursion I am 18.April 1998)
    Zur tektonischen Gliederung der variszischen Metamorphite im Waldviertel Niederösterreichs
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)