Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metamorfóza dynamická
Článek
    Chabazit z Černé v Pošumaví
    Ložisko Křižanovice
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží