Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metamorfóza kontaktní
Článek
    Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbra,, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
    Calcium enriched rocks in the Neoproterozoic sequence, Lešetice uranium mine, Příbram ore district
    Changes in mineralogical and chemical composition of the rocks on the contact of the White Carpathians unit and volcanic rocks (east Moravia)
    Characterization of reaction textures in skarn near Rešice, Moldanubicum, Western Moravia
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Compositional variation in tourmaline from tourmalinite and quartz segregations at Pernštejn near Nedvědice (Svratka Unit, western Moravia, Czech Republic)
    Conditions of contact metamorphism in the Eastern envelope of the Giant Mts. (Karkonosze) granite: Preliminary report
    Contact metamorphism of Silurian black shales a basalt sill: geological evidence and thermal modelling in the Barrandian Basin
    A controversial metamorphic record at the Moldanubicum/Bohemicum contact : a possible example of the relaxation of isotherms after rapid tectonic movement
    Diabas motolské soutěsky v Praze - intruze cedrového typu?
    Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí
    Fluidní inkluze v grosuláru "plovoucích granátů" z mramoru z Vápenné v plášti žulovského plutonu
    Fluidní systémy ve vybraných kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologické střípky kolem proslulé brdské kóty 718,8
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    Grosulár z Dolního Města na Havlíčkobrodsku
    Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
    The hornblende-plagioclase from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Kłodzko-Złoty Stok granitoid massif
    Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    Lapis lazuli z oblasti Bajkalu
    Magmatism and metamorphism in the Zagros Suture
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice
    Metamorphic Development of Skarns at Pernštejn, Svratka Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
    Neživá příroda Krkonoš
    Nitrogen isotopic evolution of carbonaceous matter during metamorphism : methodology and preliminary results
    Nové nálezy z erlánů u Moravských Bránic
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko
    O minerálech berylia ve skarnech
    Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Sekaninait - nový horninotvorný minerál pro Irák
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Über Anthraxolite unter besonderer Berücksichtigung des Kata-Impsonites von Mítov (Frühes Proterozoikum, Barrandium, Tschechische Republik)
    Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě
    Výsledky geologického a mikropaleontologického výzkumu metamorfovaných hornin mirovického ostrova
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička)
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu