Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metamorfóza progresivní
Článek
    Constraining the P-T path of a MORB-type eclogite using pseudosections and garnet zonning: An example from the Bohemian Massif
    Constraining the P-T path of a MORB-type eclogite using pseudosections, garnet zoning and garnet-clinopyroxene thermometry: an example from the Bohemian Massif
    Deciphering prograde paths from migmatites and implications for exhumation models
    Geological Distribution of Tremolite Marbles in the Bohemian Massif and CL-study of their Prograde Metamorphic Reactions in the Olešnice Group
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: a new tectonothermal model for the Drosendorf window (Bohemian Massif, Austria)
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Pozdní prográdní metamorfóza spojená s duktilním střihem na styku hornin staroměstského pásma a skupiny Branné u Nýznerova ve Slezsku
    Pumpellyite-actinolite facies quartzites from the eastern cover of the Žulová pluton (NE Bohemian Massif)
    Separate or shared metamorphic histories of eclogites and surrounding rocks? An example from the Bohemian Massif
    The Spačice eclogite: constraints on the P-T-t history of the Gföhl granulite terrane, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
    Variations in the transient prograde geothermal gradient from chloritoid-staurolite equilibria:a case study from the Barrovian and Buchan-type domains in the Bohemian Massif
    Variety in chemical zonation of garnet in eclogite from Nové Dvory, Czech Republic
    Záznam eklogitové facie v chemicky zonálních granátech felsických granulitů moldanubické zóny