Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metamorfika
Článek
    The 40Ar/39Ar ages from the West Sudetes (NE Bohemian Massif): constraints on the Variscan polyphase tectonothermal development
    Acid Meta-Volcanic Rocks from Konradów Area (Stronie Series, Orlica - Śnieznik Dome): Petro-Structural and Geochemical Characteristic
    Acidification of surface Wwters in different geological environments of Bohemian Massif
    The Age Determination of Slightly Metamorphosed Sediments (the Block Zone) from the Malé Karpaty Mts. on the Basis of Palynostratigraphy
    Akustická impedance a elastická anizotropie některých hornin Veporid
    Al-rich micaschist at the Moldanubian-Saxothuringian boundary
    Alpská parageneze v jihočeském regionu
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Anchimetamorphism of Permian sandstones of the Struženík Group in the Nízké Tatry Mts. (Western Carpathians)
    Application of the Raman microspectrometry to study natural carbonaceous matter. An example of kerogens and anthraxolites
    ASM et mécanismes des déformations dans les nappes varisques des Vosges Moldanubiennes
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Azurit a malachit v proterozoiku na sever od Prahy
    Backscattered electron imaging of zircons from granulite facies rocks in the Bohemian Massif: implications for U-Pb geochronology
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Basalt dykes of the Brno massif, Moravia, Czech Republic
    Behaviour of graphite during regional metamorphism and deformation of sedimentary rocks of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Bericht 1991 über geologische Aufnahmen auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen auf Blatt 9 Retz
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Quartär auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Quartär auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Quartär auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1994 über geologischen Aufnahmen im Moravikum auf Blatt 8 Geras
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Biostratigraphical evaluation of weakly metamorphosed sediments of Wechsel Series and their possible correlation with Harmónia Group in the Malé Karpaty Mts
    Black chert-hosted manganese deposits from the Bistritei Mountains, Eastern Carpathians (Romania): petrography, genesis and metamorphic evolution
    The Bohemian Massif - a short introduction
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    Brněnský masív
    The Brno massif: variscan reactivation of a Cadomian active continental margin
    The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence at the eastern end of the Central European Variscides?
    The Brunovistulian Basement of the Molasse Zone in Lower Austria : Referate der Vorträge und Poster/Résumés des communications et posters
    Cadomian garnets in tilted crust of the Domažlice Crystalline Unit (Bohemian Massif, Czech Republic)
    CETS-CTS Teplá: the post-conference excursion guide : Mariánské Lázně Complex and its relations to neighbouring metamorphic units
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Character of the Contact between the Saxothuringian and Teplá-Barrandian Unit
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Chráněná krajinná oblast Orlické hory
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Chromium Anomaly in Devonian Metapelite at Petrov (Northern Moravia, Czech Republic)
    Chronological constraints on the pre-orogenic history, burial and exhumation of deep-seated rocks along the eastern margin of the Variscan Orogen, Bohemian Massif, Czech Republic
    Chronological constraints on the pre-Variscan evolution of the northeastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Chronology of Early Carboniferous compressional and extensional events in the Saxothuringian Zone of the Bohemian Massif in the Czech Republic from integraded geochronological and deformational sequence studies
    Clay minerals of some soils developed from magmatic and metamorphic rocks
    Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
    Le comportement rhéologique a la limite des plaques pendant la collision varisque : exemple de la bordure NE du Massif de la Boheme
    Conditions of contact metamorphism in the Eastern envelope of the Giant Mts. (Karkonosze) granite: Preliminary report
    Constraining deposition ages and provenance of high-grade metamorphic sediment formations in the souther Bohemian Massif through Laser-ICP-MS based U-Pb dating and Hf isotope analysis of detrital zircons
    Constraining the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks in the Moldanubian of the Bohemian Massif
    Contrasting metamorphic paths in the SE part of the Karkonosze-Izera block (Western Sudetes)
    Contribution of logging methods to a study of mechanical properties of metamorphic rock massif Escambray
    Cordierite-Bearing Rocks and their Relation on the PT Evolution of Rocks in the N Part of the Zábřeh and Polička Crystalline Complexes
    Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička crystalline complexes
    Crinoid skeletal ossicles in the Šléglov Formation of the Velké Vrbno Dome (Moravia, Czech Republic) and their stratigraphic significance
    Cross-section from the basement to the core of the Měděnec synform
    Crustal dynamics of the Erzgebirge Dome (Saxony/Germany): Constraints for the exhumation of high pressure rocks from the root zone of the Variscan collisional orogen
    Cryogene Phenomena and Landforms in the Western Part of the Putorana Plateau (Russia)
    Crystalline rock aquifers: their occurrence, use and importance
    Der Deckenbau des östlichen Saxothuringikums
    Deducing source rock lithology from detrital rutile geochemistry: an example from the Erzgebirge, Germany
    Detailed brittle tectonic analysis of the limestone in the quarries near Vápenná village (case study)
    The Devonian-Permian APWP for the West Sudetes, Poland
    Dextral Shear Zone between Nové Město Unit and the Core of Orlica-Snieznik Massif (the Sudetes) - a Variscan Terrane Boundary?
    Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě
    Druhý seminář o hydrogeologii "pevných" hornin Českého masivu
    Dynamics of landform evolution in the Makalu-Barun region, Nepal Himalaya
    The early tectonometamorphic evolution of the southern zone of Erbendorf-Vohenstrauss (ZEV, NW-Bohemian Massif, Bavaria) inferred from geochemical, radiometric, petrologic and structural characteristics
    The eastern termination of the Variscides: terrane correlation and kinematic evolution
    Eclogites from the Meluzina and Měděnec localities of the Krušné hory Mountains, western part of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Electronically conducting brittle-ductile shear zones in the crystalline basement of Rittsteig (Bohemian Massif, Germany): Evidence from self potential and hole-to-surface electrical measurements
    ETR en mar-sedimentoj
    Evidence of glaucophane schist facies metamorphism in the East Karkonosze, West Sudetes, Poland
    Evolution and geotectonic significance of high-pressure metarodingites in the Erzgebirge; Germany
    Evolution of the SE Bohemian Massif Based on Geochronological Data - A Review
    Examples of important geological localities in the Sudets (Czech Republic)
    Exhumation of high-grade rocks in the Saxo-Thuringian Belt: geological constraints and geodynamic concepts
    Exhumation of HP rocks in the Saxothuringian belt : Sedimentary and tectonic record
    Exkursion 6 : Westrand der Böhmischen Masse : Ostbayerisches Moldanubikum - Gabbroamphibolitmasse von Neukirchen b. Hl. Blut, SW-Ecke des Bohemikums
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Fe-rich chlorite from the upper amphibolite facies, Královský Hvozd Unit, Moldanubicum, Bohemian Massif (an example of the phase stability dependence on exotic bulk rock chemistry). Abstracts
    Formační cykly, stáří krystalinika a stratiformních mineralizací na východním okraji Českého masivu
    Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova
    Genesis and mineralogy of the Rio Callejon kaolin deposit (Cuba)
    Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Geochemistry of the Late Devonian intermediate to acid metavolcanic rocks from the southern part of the Vrbno Group, the Jeseníky Mts. (Moravo-Silesian Belt, Bohemian Massif, Czech Republic): paleotectonic implications
    Geochemistry of Variscan metasedimentary basement units in the Oberpfalz Area (NE Bavaria, FRG)
    Geologic factors influencing distribution of hardrock transmissivity
    Geological background - a brief geology of the Bohemian Massif
    Geological interpretation of major regional units: The Mariánské Lázně Complex
    Geological interpretation of major regional units: The Saxothuringian Zone
    Geological research of Bohemian Forest
    The geological structure of the crystalline basement below the North Bohemian brown coal basin
    Geologická charakteristika rudního pole Rožná-Olší
    Geologická mapa 1:100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
    Geologická pozícia a povod nízkometamorfovaných hornín v kryštaliniku Lúčanskej Fatry - diskusia
    Geologická stavba okolí Kašperských Hor
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Geologické mapování na listu 13-441 Nasavrky (13-44 Hlinsko)
    Geologické využití příležitostných zemních prací na Šumpersku a Zábřežsku (14-24, Bělá p. Pradědem; 14-43, Mohelnice, 14- 41, Šumperk)
    Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologický výzkum drobných výskytů kulmu v okolí Městečka Trnávky
    Geologie a paleontologie nově odkrytého profilu v poloze "Štěpnice" ve Zbyslavi na Čáslavsku
    Geologie Horažďovicka
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Geologisch-Tektonischer Bau der Gera-Jáchymov (Joachimsthal)-Störungszone und die daran gebundenen Uranlagerstätten : Exkursionsführer
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Geophysical field pattern in the West Bohemian geodynamic active area
    Geophysical logging of engineering-geological boreholes in the San Blas region
    Georeliéf na bazických horninách svatokřížského masivu
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Granitoid magmatism of the NW Bohemian massif revealed : Gravity data, composition, age relations and phase concept
    Hlavní výsledky petrologického výzkumu krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Hoch-, Mittel- und Niederdruckparagenesen im Rahmen des Künischen Gebirges
    Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy (21-24 Klatovy)
    Horniny ve zdivu hranolové věže "Hláska" u hradu Cornštejn
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Hydrogeologie krystalinika jihozápadní Moravy
    Hyperaluminický metapegmatit od Hanova (Tepelská plošina)
    Informace o mineralogické stezce Sobotín-Maršíkov
    Interpretace tíhového pole v Krkonošsko-Jizerském krystaliniku
    Inverted strain zonation and large scale strain partitioning in middle crust during the nappe pile building
    Inverzní tektonika v oblasti kutnohorského krystalinika s.s. (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Inženýrskogeologická charakteristika hlavních litologicko-genetických komplexů hornin na listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologická charakteristika překvartérních hornin na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Isotopic ages obtained from Precambrian complexes in the Bohemian Massif
    Isotopic composition of sulphidic sulphur in the graphite deposits of the Bohemian Massif
    Jak budeme nazývat metamorfované horniny?
    Jasperoidy hodrušsko-štiavnického hrastu
    Jihlavský rudní obvod
    Jizerské hory
    K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska
    K rozšíření stróňské skupiny v Rychlebských horách
    Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
    Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Kasiterit z Kovářové
    The Kladská unit - petrological and structural evidence for Variscan thrusting of the Mariánské Lázně Complex over the Saxothuringian terrane (West Bohemia)
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Krušné hory - smutné pohoří
    Kryogenní tvary na Králickém Sněžníku
    Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov
    Laboratory measurements of electrical conductivity and its anisotropy of the KTB rocks, comparison of those results with results from the Kola and the Krivy Rog superdeep boreholes
    Large-scale fold architecture of the Stronie formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Late Neoproterozoic and Lower Ordovician magmatic events in the western Bohemian Massif (Bayerischer Wald, Germany) - preliminary results from SHRIMP dating
    Látková bilance metamorfózy proterozoických polštářových láv západních Čech
    Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice
    Laumontit z kamenolomu Štíleček u Sedlčan
    Layered velocity models of the Western Bohemia region
    Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky
    Leukoxen z Hradešic u Horažďovic
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír)
    Lugicum
    Magnetic fabric in Inner West Carpathian rocks and its post-Cretaceous rearrangements
    Magnetic fabric indication of Rhenohercynian deformations in the Silesian Zone of the NE Bohemian Massif
    Magnetitové zrudnění u Horních Heřmanic západně od Štítů
    Mapování české části dyjské klenby
    Mechanical Collapse of Vertically Extruded Orogenic Root System: SW Moldanubian Zone
    Metabasites from the drill hole Cheb HV-18, West Bohemian Saxothuringian region
    Metabasites in the area of L. Kynžvart, Lazy and Prameny W. from the Mariánské Lázně metaophiolite complex and problem of Saxothuringian-Teplá-Barrandian terrane boundary
    Metaconglomerates in the Czech part of the Saxothuringikum: a contribution to the Neoproterozoic-Cambrian evolution of the Bohemian Massif
    Metagabbro from Výškovice, Mariánské Lázně Metabazite Complex, Western Bohemia
    Metamorfní segregace s hyalofanem a minerální asociace v okolních horninách sedimentárního obalu sz. části keprnické klenby v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá)
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Metamorfovaný pikrit zo Strážneho vrchu pri Medzeve (gelnická skupina, paleozoikum gemerika)
    Metamorfóza bázických hornín gemerika
    Metamorphic environments: chemical mobility
    Metamorphic Evolution. Allochthonous Units. Moravo-Silesian Zone
    Metamorphic Evolution. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Metamorphic Evolution. Exotic Metamorphic Nappes. Saxothuringian Basin
    Metamorphic Evolution. Moldanubian Zone
    Metamorphic history of the European Variscan Belt
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: New tectonothermal model for the Drosendorf Window
    Metamorphism and crustal deformation in the Saxothuringian terrane - evidence for a Variscan retrowedge
    Metapegmatites in the western Bohemian massif : Ages of crystallisation and metamorphic overprint, as constrained by U-Pb zircon, monazite, garnet, columbite and Sr-Rb muscovite data
    Metavulkanity boninitového typu v ostrovní zóně středočeského plutonu
    Microfossils of the Moldanubicum and their biostratigraphical significance
    The mid-European segment of the Variscides: tectonostratigraphic units, terrane boundaries and plate tectonic evolution
    Mikrofosilie v metamorfitech, způsoby fosilizace, stav zachování a geologická aplikace
    Mineralization of the Erzgebirge (Krušné hory) metal province
    Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (V) - Malé Vrbno
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogický výzkum anomální akumulace Mg-chlortu v metamorfitech z lomu nedaleko Vidova u Českých Budějovic
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika)
    Mineralogy and geochemistry of restite enclaves in the peraluminous Lipnice granite, Moldanubian batholith, Czech Republic
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály kaplické jednotky v okolí Moravice u Frymburka
    Minerály taktitu z Klatov
    Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic
    The Mohelno fault mylonite zone and its significance for the structure of the eastern part of the Moldanubicum
    Moldanubian marbles and regional subdivisions of the Moldanubicum
    Moldanubian region
    Das Moravikum der Thaya Kupel in Österreich - Lithologie und Metamorphose
    Das Moravikum der Thaya-Kuppel als Teil der variszisch deformierten Randzone des Bruno-Vistulikums - eine Einführung
    Moravo-Silesian region
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Mrazem tříděné (kryosegregační) struktury na Sněžce
    My first meeting Prof. Dr. Josef Zemann
    The Na-amphibole bearing metabasites of W Sudetes: dismembered Variscan suture zone in the Bohemian Massif?
    Náměšťský kámen
    Namurská deformace v granulitovém tělese Blanského lesa: U-Pb datování na zirkonech
    Národní park Podyjí
    Národní park Šumava
    Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
    Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic
    Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia): ion probe and LA-ICP-MS dating of magmatic and metamorphic zircons
    Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)
    New 207Pb/206Pb zircon ages from the East Karkonosze Metamorphic Complex, West Sudetes - evidence of the Late Cambrian-Early Ordovician magmatism
    New geothermobarometry data from the Gory Sowie Block and the Orlica-Snieznik Dome, Sudetes
    New results on mineral zones and assemblages in the Czech part of the Královský Hvozd Unit (Künisches Gebirge)
    Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov
    NORMAN, a QuickBasic programme for petrochemical re-calculation of whole-rock major-element analyses on IBM PC
    The Northern Part of the Izera-Karkonosze Block: Fragment of the Saxo-Thuringian Passive Margin
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Nové horniny v jílovském pásmu a přilehlých metamorfovaných ostrovech
    Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku
    Nové poznatky o geologickej stavbe rázdielského bloku Tríbeča
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové výskyty mineralizácií v Malej Fatre
    Nový výskyt fluoritu v okolí Maršova u Veverské Bitýšky záp. od Brna
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    O některých méně známých nalezištích opálů na západní Moravě
    Occurrence of Sn-W mineralization in the Barrandian Proterozoic near Erpužice NNE of Stříbro
    On the genesis of two meridionally trending lineations in rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome: evidence from marbles of the Stronie formation
    The origin of beryllium anomaly in the region of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
    Outline of the crustal evolution at the north-western margin of the Bohemian massif with particular reference to the high-pressure metamorphism
    An outline of the East Krkonoše Complex geology
    Palaeozoic orogeneses in the Sudetes: a geodynamic model
    Palaeozoic terrane amalgamation in Central Europe: a REE and Sm-Nd isotope study of the pre-Variscan basement, NE Bohemian Massif
    The Paleozoic Polyphase Tectonothermal Record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic) : Errata from Volume 8, 1999
    Paleozoic Polyphase Tectonothermal record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic)
    Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
    Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
    Parageneze železnorudného výskytu "Kiessgrund" u Vernířovic (severní Morava) (14-24 Bělá)
    The Pb-Zn Deposits Connects with the Rejuvenation of the Staré Město-Kletno-Marcinków Fault Zone
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Pelhřimovský stříbronosný revír
    Petrofyzikální ověřování magnetických anomálií na listu mapy 14-423 Libina (14-42 Rýmařov)
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    Petrografie vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Petrology and age of metamorphosed rocks in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia
    Petrology of the contact zone between eclogite and marble, Stümpelfelsen, Hammerunterwiesenthal, Westerzgebirge
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Podloží Doupovských hor (11-12 Kadaň, 12-11 Žatec, 11-24 Žlutice)
    Pokračování MLK na rozhraní Saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky v podloží Doupovských hor
    Polymetamorfní vývoj geologické stavby jednotky Královského hvozdu
    Polymetamorphic sapphirine rocks of the Irumide age in Lower Luangwa Valley, Zambia
    Pore space geometry of the rock under investigation by ultrasonic pulse transmission
    Post-Symposium Excursion, day 1, stop 1: Krašovice
    Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat
    Poznatky o geotechnickém charakteru hornin štolových úseků brněnského oblastního vodovodu v úseku Vír-Štěpanovice
    Pre-variscan, Variscan and Early Alpine thermo-tectonic history of the north-eastern Bohemian Massif: An 40Ar/39Ar study
    Preliminary Data on the AMS Fabric in Crystalline Rocks from the West/East Sudetes Contact Zone in the Fore-Sudetic Block - Structural Implications
    Present knowledge of tectogenesis of Veporicum (West Carpathians)
    The presumed Teplá-Barrandian/Moldanubian terrane boundary in the Orlica Mountains (Sudetes, Bohemian Massif): structural and petrological characteristics
    Probable anticlockwise P-T evolution in extending crust: Hlinsko region, Bohemian Massif
    problém série Branné - polyfázový a inverzní reologický vývoj
    Problém trondhjemitů a zelených břidlic v Jílovském pásmu
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k saxothuringiku (02-43 Litoměřice)
    Propustnost a průtočnost předvariských hornin ve středních, v jižních a západních Čechách
    Propylitizované bazalty a plagiodacity z permských metasedimentov Tríbeča
    Proterozoikum a paleozoikum ve zbořenokosteleckém metamorfovaném ostrově
    Protolit kryštalických bridlíc Malých Karpát
    Protolith analysis of metamorphic siliciclastic rocks in the Erzgebirge Mts., Germany
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv) : 32-11 Kvilda
    Předběžné výsledky mapování nectavského krystalinika (24-21 Jevíčko)
    Předběžné výsledky mapování svinovsko-vranovského krystalinika pro mapy 1 : 50 000 Jevíčko a Mohelnice (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Přehled geologických a geochemických poměrů v západním okolí Neveklova (netvořicko-neveklovský metamorfovaný ostrov) (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Příspěvek k tektonice katovického výběžku moldanubika v sz. okolí Strakonic
    Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu
    Příspěvky k problematice západomoravského krystalinika
    Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
    Quartz-chalcedony veins and its young deformation
    Radon database - the statistical evaluation
    Recent geodynamics of West Bohemia in relation on the crustal structure (unique natural laboratory)
    Recent research of Cambrian to Silurian rocks east of the Barrandian area (Bohemian Massif)
    Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
    REE and transition element geochemistry of Cuban ophiolites
    Regional-scale Cretaceous albitization in the Pyrenees: evidence from in situ U-Th-Pb dating of monazite, titanite and zircon
    Reinterpretation of the basement of the Eastern Slovakian basin and its correlation with the Carpathian units
    Relations between infrared spectra and organic carbon content in rocks
    Relationship of Emplacement of the Jihlava Pluton to the Structural Evolution and Tectonics of the Eastern Part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Relics of a Proterozoic, early-Panafrican back-arc-basin ophiolite iin the Brno Massif, eastern Czech Republic
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases
    Revised age of the Maly Bozków limestone in the Klodzko metamorphic unit (early Givetian, late Middle Devonian) implications for the geology of the Sudetes, SW Poland
    Revision of the geological maps of crystalline basement in the northern part of the Český les Mts., in 1992
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Rotational ductile deformations in the Snieznik metamorphic complex (Sudetes)
    Rozšíření prognózních zdrojů Au-rud na ložisku Zlatý Chlum (14-22 Jeseník)
    Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších
    Rutile-titanite mineralization from Głuchołazy (Eastern Sudetes, Poland)
    Saxothuringian provenance of suspected terranes in the Central Sudetes, Bohemian Massif: zircon evidence of a recycled subducted slab
    Saxothuringicum
    Scapolite and anhydrite-bearing rocks from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif : metamorphosed exhalites and evaporites
    Scolecodonts? or their immitation by graphite floccules in the crystalline limestone of Varied Group, South Bohemia
    Sedimentary and volcanic events in the Teplá-Barrandian crustal segment (Bohemia) as a response to dated intracrustal processes
    Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin", pořádaný v Brně
    Sesuvná území v Malé Úpě v Krkonoších
    Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Silurische Mikrosporen aus einem Biotit-Glimmerschiefer bei Rittsteig, Noerdlicher Bayerischer Wald
    Skalní sesuv na trati mezi Libinou a Troubelicemi (14-44 Šternberk)
    Skalní útvary v Bradelské vrchovině
    Skály v chráněných územích Králického a Kladského Sněžníku
    Skarns of the central part of the Krušné hory Mts. - mineralogy, geochemistry and their implications for the skarn origin
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Sobotín-Smrčina : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    The South Krkonoše Mountains: Saxothuringian/Moldanubian boundary in the Czech Sudetes?
    Stará Jímka lake - important former glacial lake in the Bohemian/Bavarian forest
    Staré důlní práce v údolí Javorné (Hrubý Jeseník) : 14-224 Jeseník
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Stav poznání zábřežského krystalinika a mírovského "kulmu"
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Stratiform barite-hyalophane-sulphidic ores of the Rožná deposit (the Bohemian Massif, Czech Republic): A new type of mineralization in the moldanubian zone
    Stratigraphy. Allochthonous Units. Moravo-Silesian Zone
    Stratigraphy. Moldanubian Zone
    Stratigraphy, Structure and Igneous Activity. Exotic Metamorphic Nappes. Saxothuringian Basin
    Stratigraphy. Western Sudetes (Lugicum)
    Structural and Metamorphic Evolution of Pro-Wedge Moldanubian Structures Associated with Underthrusting of Brunovistulian Foreland
    Structural and Metamorphic Evolution of the Southern Termination of the Desná Dome in the Silesian Domain
    Structural locations of the iron ions in cordierite: a spectroscopic study
    Structural successions in the Saxothuringian zone of the Hercynian orogenic belt: a basis for a model of geotectonic evolution
    Structure and Episodic Tectonic Evolution of the Lower Crustal Accretionary Wedge: in Moldanubian Zone, Austria
    Structure and petrology of the western part of the Meliata Unit, West Carpathians
    Structure. Moldanubian Zone
    Structure of the Bohemian Massif
    Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w poludniowej czesci Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim
    Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
    Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
    Study of isotopes and palaeofluids : Character of palaeofluids in the western part of the Bohemian Massif, a fluid inclusions study
    Styk moldanubika a svrateckého krystalinika v okolí hadcového tělesa u Věžné (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    The Sudetes as a Palaeozoic orogen in central Europe
    The Sudetic geological mosaic: Insights into the root of the Variscan orogen
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
    Sulphidic mineralization in the Polička crystalline complex: a discussion of the sediment-hosted type mineralization
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Superimposed compressional and extensional tectonics in the Karkonosze-Izera Block, NE Bohemian Massif
    Superposition of Variscan ductile shear deformation on pre-Variscan mantled gneiss structure (Catherine dome, Erzgebirge, Bohemian massif)
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech
    Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník : (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Svědectví hornin na Rýchorách : Změní se názor na historii a stavbu severní části Českého masivu
    Svrchní proterozoikum v okolí Plzně
    Syn-collisional extension in the West/East Sudetes boundary zone (NE Bohemian Massif): structural and metamorphic record in the Jegłowa Beds from the Strzelin Massif (East Fore-Sudetic Block)
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Tectonometamorphic Evolution of the Stronie Series near Javorník
    Tectonometamorphic Evolution of the Velké Vrbno Unit - Evidence of Subduction of the Western Margin of the Silesian Domain
    Tektonika ucieczkowa i kliny terranowe Masywu Czeskiego
    Temporary array data for studying seismic anisotropy of Variscan massifs - the Armorican Massif, French Massif Central and Bohemian Massif
    The Tepla/Saxothuringian suture in the Karkonosze-Izera massif, western Sudetes, central European Variscides
    Terrane character of the north-east margin of the Moldanubian W Zone: the Kutná Hora Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Terranes and terrane boundaries in the Sudetes, northeast Bohemian Massif
    Terranes of eastern Bohemian Massif: tectonostratigraphic and lithological units of the Moravicum and Moldanubicum
    Těžba smaragdů v oblasti Kafubu, Zambie
    Der Thayabatholith und der kristalline Untergrund der Weinviertels
    Thermochronology of the west Sudetes (Bohemian Massif): Rapid and repeated eduction in the eastern Variscides, Poland and Czech Republic
    Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts.
    Tourmaline in rocks of the Moldanubian Zone and Brunovistulucum, a review
    Turmalín skoryl-dravitové řady z Českého Krumlova
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalíny jako cep
    Uranofán a torbernit z Kynžvartu u Mariánských Lázní
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Variation in chemical composition of V-bearing muscovite during metamorphic evolution of graphitic quartzites in the Moravian Moldanubicum
    A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution from structural and metamorphic record of the Stronie Formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland
    Variscan development of the eastern margin of the Bohemian Massif in Austria and Czechia
    Variscan metamorphic core comples from the NE part of the Bohemian Massif (Strzelin crystalline massif, Fore Sudetic Block)
    Variscan orogeny in the Eastern Alps and Bohemian Massif: How do these units correlate?
    Variscan palaeosuture in the Tauern Window, Eastern Alps
    Veporikum vo vrte GRP-1
    Vernířovice-Rudná hora : serpentinity v sobotínského masivu
    Verwitterungsformen und Konservierungskonzepte für Trachyt am Beispiel der Klosteranlage von Teplá (Tschechische Republik)
    Výchozy metamorfitů orlicko-sněžnického krystalinika na Králickém Sněžníku a Śnieżniku
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě
    Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno
    Výskyt sulfidické mineralizace v poličském krystaliniku u Sedliště ssv. od Jimramova (24-11 Nové Město na Moravě)
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku
    Výsledky geologického a mikropaleontologického výzkumu metamorfovaných hornin mirovického ostrova
    Výsledky geologického mapování na listu 14-224 Jeseník (14-22 Jeseník)
    Výsledky geotemometrie v krystaliniku kohútskej zóny veporika
    Výsledky hydrogeologických vrtů BVJ-301 až 305 (Lipová-lázně, Bobrovník)
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou
    Výsledky podrobného geologického průzkumu na lokalitě Konstantin u Starého Města pod Sněžníkem
    Vysoká skála v údolí Hodonínky
    Výzkum krystalinika v okolí Olešnice(24-12 Letovice)
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Význam granátov pre riešenie genézy metamorfovaných hornín
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Vztah Au-mineralizace a organické hmoty na lokalitě Suchá Rudná (Hrubý Jeseník)
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Wstepne wyniki badan oncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej czesci zlewni Kamienicy (Masyw Snieznika, Sudety).
    Z historie vrtání v moldanubickém krystaliniku na Českokrumlovsku
    Za náměštským kamenem
    Za pargasitem do Pargasu
    Za tyrolskými granáty
    Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice, 14-41 Šumperk, část)
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Základní geologické mapování 1:25 000 na listu 24-111 Křižánky
    Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin
    Zavátá minulost Mostecka
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zpráva o geologickém mapování na listech 14-223 Lipová-lázně a 14-241 Branná
    Zpráva o geologickém mapování na listu Šternberk (14-44 Šternberk)
    Zpráva o geologicko-ložiskovém výzkumu okolí Bezděkova u Libice n. Doubravou(13-44 Hlinsko)
    Zpráva o geologicko-petrografických výzkumech v jižní části zábřežského krystalinika (14-43, Mohelnice)
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"
    Zur geologischen Entwicklung des Teplá-Kristallins und des Marienbader Komplexes (Böhmische Masse). (Excursion I am 18.April 1998)
    Zur Strukturentwicklung und Kinematik der Grenzzone Moldanubikum - Teplá-Barrandium im Bayerischen Wald
    Zur tektonischen Gliederung der variszischen Metamorphite im Waldviertel Niederösterreichs
    Železnatý gahnit z Obřích skal - Hrubý Jeseník