Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metoda grafická
Článek
    Discussion of the features of synthetic amplitude - distance curves of teleseismic P waves for global Earth models
    Generalized Angelier-Mechler's/Arthaud's Method
    Generalized Angelier-Mechler's/Arthaud's Method
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
    Interactive seismic viewer "OP" - short review
    Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous geochemistry : introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit)
    Isopollen maps for the Czech Republic
    K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    A new graphical presentation and subdivision of potassium micas
    Paleostress Analysis and Special Slip Indicators on Fault Planes in the Surroundings of Malenovice, W of Zlín Town (Rača Unit, Western Carpathians)
    Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku
    Problems related to incorporation of archival data into a coal deposit database, and a method of their graphic documentation.
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    Reconstruction of palaeoclimatic changes in Central Europe between 10 and 200 thousand years BP, based on analysis of growth frequency of speleothems
    Storage and processing of mineral deposits data using ACCESS, DELPHI, and TOPOL programs.
    System of symbols for coal and rocks to facilitate graphic documentation of a coal seam
    The temporal and spatial distribution of rainfall intensity in urban watersheds
    Towards vegetation mapping based on the fossil plant record
    Visualization of Paleostress Analysis
    Využití grafů pro studium topologie reliéfu
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí