Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metoda konečných prvků
Článek
    Brittle Deformation of the Ernstbrunn Limestone (Jurassic) of the Pavlov Hills
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH
    Některé otázky spolehlivosti numerického modelování transportu kontaminantů podzemní vodou
    Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
    Zpětný výpočet součinitele bočního tlakuv klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření
    Zródła współczesnych naprężeń tektonicznych w Europie Środkowej w świetle modelowań elementami skończonymi