Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metoda matematická
Článek
    Acceptable means for the creation of financial reserve for reutilization of the landscape post opencast mining
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Analytical Expressions for Fresnel Volumes and Interface Fresnel Zones of Seismic Body Waves. Part 2: Transmitted and Converted Waves. Head Waves
    Analytické pokračování gravitačního pole dolů v prostoru W22
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
    Approaches to the energy classification of mining-induced seismic events in the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Approximate conditions for the off-axis triplication in transversely isotropic media
    Atmospheric effects in the derivation of geoid-generated gravity anomalies
    A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely földrengéskockázatának értékelése
    The calculation of hydraulic conductivity of sands according to their granularity
    Comparison of the new fracture areas created by the formation of en echelon and hackle fringes on joint surfaces
    Conditionality of inverse solutions to discretised integral equations in geoid modelling from local gravity data
    Darf man Schwermineralkonzentrate bei ihrer laboratorischen Bearbeitung vierteln?
    Deciphering mantle-related strain history in the strongly serpentinized Mohelno peridotite
    Dimension of underground macroseismic effect areas caused by rockbursts in Ostrava-Karviná coal basin
    Earthquake hazard assessment of the Bátaapáti (Üveghuta) Site
    Far-zone contributions to the gravity field quantities by means of Molodensky's truncation coefficients
    Generalized Angelier-Mechler's/Arthaud's Method
    GPS Network SUDETEN and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
    Gravitational effect of distant Earth relief within the territory of former Czechoslovakia
    Gravity disturbances in regions of negative heights: A reference quasi-ellipsoid approach
    The influence of river network arrangement on values of geotectonic indices (on the example of the Oslava River basin)
    Inhomogeneous harmonic plane waves in viscoelastic anisotropic media
    Interpretation of the formation pressure from well-logging data
    Isopollen maps for the Czech Republic
    K odhadu objemu bludných balvanů
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Landslide of sandstone blocks with the surface of sliding running on the layer of underlying claystones - one of type slope deformation model in Carpathian flysch
    Limits of numerical paleostress analysis
    Local determination of weak anisotropy parameters from walkaway VSP qP-wave data in the Java Sea region
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
    Matrix pseudospectral method for elastic tides modeling of planetary bodies
    Metodický postup ekonomického hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    New computing method of wind wave parameters
    The new structural model of the Pavlov Hills (Western Carpathians, Czech Republic)
    NORMAN, a QuickBasic programme for petrochemical re-calculation of whole-rock major-element analyses on IBM PC
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    On some computational methods for assessment of bank deformations on water reservoirs
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) - an example of results affected by folding
    Paraxial ray methods in inhomogeneous anisotropic media: Initial conditions
    Prediction of surface motions during the exploration of the shaft pillar in the coal mine Mayrau
    Seismic velocities of rocks: numerical comparison of calculated data with experiment
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Spolehlivost stabilitních analýz
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení nositelů užitkových kovů v rudninách pomocí soustav bilančních rovnic
    Stanovení tvaru poklesové kotliny a velikosti poklesů
    Stress analyses in the epicentral area of Nový Kostel (Western Bohemia)
    Type analysis mining induced tremors
    Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat
    Využití výpočetních metod v rentgenografii minerálů
    Zobecněná metoda klínů paleonapjatostní analýzy: závislost na Lodeho parametru
    Zpracování vstupních dat pomocí LHS