Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metoda odporová
Článek
    Active tectonics research within the sudetic marginal fault zone; Vlčice u Javorníka site
    Analysis of in situ experiments using the EIS (Electrical Impedance Spectrometry) method
    Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh
    Brief information about hidden fault systems investigation at the Etna volcano vicinity
    Contribution of logging methods to a study of mechanical properties of metamorphic rock massif Escambray
    The "Double Least-squares" Method and its Applications in the Interpretation of the VES Curves
    Eletroodporová meření střídavými proudy a jejich užití v mělké archeologické prospekci
    Geoelectrical investigations in the Cheb Basin/W-Bohemia: An approach to evaluate the near-surface conductivity structure
    Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geophysical characteristics of epikarst: case studies from Zagros Mts. (Iran) and the Koněprusy region (Czech Republic)
    Geophysical methods in exploration and decontamination of oil-polluted areas
    Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy) : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Pokusná geofyzikální měření na lokalitě "Ledové sluje"
    The problem of peat mounds and species character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
    Tectonic pattern of the Hronov-Poříčí Trough as seen from pole-dipole geoelectrical measurements
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly