Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metoda radiometrická
Článek
    Environmental radioactivity of natural and man-made sources in the Czech Republic
    Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
    Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek
    Radon risk classification of foundation soils and other radon measurements by private firms
    The Role of Geology in the National Radon Programmes