Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metoda seizmická
Článek
    Amplitude spectra of seismograms recorded at equal epicentral distances from blast in NW Bohemia
    Application of geophysical methods for checking the condition of Czech railway tracks
    An archaeogeophysical survey of Nižbor Castle, Czech Republic - some results
    An attempt of seismic hazard evaluation based on the extracted deposit amount at the Doubrava Colliery (Czechoslovakia)
    Automatizace vyhodnocovacích postupů při vyšetřování seizmické aktivity v OKR
    The crust-mantle transition and the Moho beneath the Vogtland/West Bohemian region in the light of different seismic methods
    Crustal structure at the western edge of the Bohemian Massif in the light of different seismic methods
    The deep crustal and upper mantle structure the Bohemian Massif as seen by receiver functions
    DISECA - a MATLAB code for evaluation of dispersion curve identification methods in shallow seismic survey
    Electrical and seismic estimates of the depth to the LAB
    Experimental seismic measurements with the application of a vibrator
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Historie průzkumu uhlovodíků
    Hlubokomořské minerální zdroje - polymetalické konkrece, kobaltonosné Fe/Mn kůry, masivní sulfidy
    Ksztaltowanie sie parametru b rozkladu Gutenberga-Richtera w aktywnych sejsmicznie rejonach górnóslaskiego zaglebia weglowego
    New results of exploration work in the Nesvacilka and Vranovice grabens
    Prague Old Town Square: sewerage coupling chamber. Application of geophysical methods in building structure diagnostics
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Seismic velocity anisotropy - measurement and application
    Some aspects of the application of the Wiechert-Herglotz method to refraction data from Western Bohemia
    Some features of seismic waves observed in the territory of northern Moravia and Silesia
    Station correction of PATNET network for improvement of earthquake location in central part of Gulf of Corinth
    The Vienna basin
    Zemské bloky se pohybují i u nás