Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metody průzkumu
Článek
    Comparison of methods of mathematical modelling of the wave field in shallow seismics
    Geomagnetické metody při vyhledávání nevybuchlých leteckých bomb
    Interpertácia karotážnych meraní na ložisku Ždánice-kryštalinikum 1
    Late Variscan palaeomagnetic overprint on granitoids in southern Bohemian Massif (Austria)
    Litostratigrafická seizmika a seizmická stratigrafie. Metodické poznámky
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
    Možnosti využití ultrazvuku v hornictví
    Nedostatky inženýrskogeologického průzkumu pro liniové stavby
    Net density and scales in radon investigation
    Netradičný speleologický prieskum geofyzikálnymi metódami na lokalite Limbašská vyvieračka
    Norská vlajka na nové vědeckovýzkumné lodi
    Použití geofyzikálních metod v životním prostředí
    Povrchová geotermická měřění v inženýrské geologii a hornické geotechnice
    Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny
    Seizmická tomografie
    Současný stav interpretace v metodě TO pro mělkou refrakční seizmiku