Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    migrační vlastnosti hornin
Článek
    7. mezinárodní sympozium o interakci mezi horninou a vodou
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Hydraulické parametre hornín paleogénu v západnej časti hornádskej kotliny
    Hydrogeologická charakteristika neogénnych a kvartérnych kolektorov v severovýchodnom okolí Košíc
    Hydrogeologie krystalinika jihozápadní Moravy
    Hydrologická bilancia a optimálna využitelnosť podzemných vod v karbonátových horninách
    Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov
    Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)
    Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát
    Propustnost a průtočnost předvariských hornin ve středních, v jižních a západních Čechách
    SWMI - numerický model jednorozměrného proudění v nenasycené půdní zóně
    Typologické regióny obehu podzemných vod Slovenska
    Vplyv alúvia na tvorbu odtoku z malého horského povodia
    Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa)